*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Фольклор на уроках МХК

курсовые работы, культура

Объем работы: 27 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 500 руб.

Просмотров: 796

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
Уводзіны 3

Глава 1. Развіцце фалькларыстыкі на Беларусі 4
1.1. Паняцце аб фалькларыстыке на Беларусі 4
Глава 2. Асаблівасці выкладання фальклору 10
2.1. Фальклор у сістэме выхавання 10
2.2. Фальклор роднага краю на ўроках 16

Заключэнне 26
Спіс літаратуры 27
Фалькларыстыка – гэта навука пра народную паэтычную творчасць (фальклор). Важнейшыя задачы фалькларыстыкі— збіранне, захаванне, пуб-лікацыя і даследаванне фальклорных твораў. Адметную ролю адыгрывае фальклор у сістэме выхавання і адукацыі. Таму неабходна на уроках выкарыстоўваць мясцовы фальклор.
Адной з асноўных задач у развіцці культуры Беларусі з’яўляецца зберажэнне і распаўсюджванне нацыянальнай культуры, папулярызацыя мастацкай літаратуры для выхавання эстэтычнага светапогляду, забеспячэннеразвіцця культуры асобы, што выказана ў Законе аб культуры, мове, аб ахове выкарыстаня помнікаў культуры ад 4 чэрвеня Вярхоўнага Савету РБ [7; С. 149]. Шмат вучняў школ цікавяцца узнікненнем, развіццем, асаблівасцямі беларускага фальклору. Таму дадзеная тэма актуальна ў наш час. Шмат настаўнікаў жадаюць павысіць патрыятычную годнасць вучняў, але па-за атсутнасцю матэрыялу не маюць магчымасці гэта рабіць на кожным уроку, што выклікае праблему сістэматычнай работы па тэме.
Ня гледзячы на гэта, літаратуры па тэме амаль што няма. Гэта выклікана тым, што фалькларыстыка як навука на Беларусі набыла самастойнасць адносна не так даўно і сабраны фальклор хоць і набыў самастойнасць, але ўсеж такі мала распрацаваны ў Рэспубліцы Беларусь.
Мэтай работы з’яўляецца – раскрыцце выкарыстання мясцовага фальклору на ўроках МХК.
Дасягненню пастаўленай мэты спрыяе вырашэнне наступных задач:
1) Раскрыць складаную гісторыю развіцця фальклору на Беларусі ўвогуле;
2) Раскрыць неабходнасць фальклору ў сістэме выхавання;
3) Раскрыць асаблівасці выкарыстання фальклору на уроках МХК.
1. Аникин В. П., Круглов Ю. Г. Русское народное творчество. – Л.: Просвещение, Ленингр. отделение, 1987. – 479 с.
2. Барташэвіч Г. А. Фальклор ў сістэме выхавання. – 1995. – Вып. 1. – С. 71-75.
3. Беларускі фальклор: Энцыклапедыя: У 2 т. Т. 1: Акапэлла – Куцця / Рэдкал.: Г. П. Пашкоў і інш. – Мн.: БелЭн, 2005. – 768 с.
4. Беларускі фальклор: Энцыклапедыя: У 2 т. Т. 2 / Рэдкал.: Г. П. Пашкоў і інш. – Мн.: БелЭн, 2005. – 832 с.
5. Жулев В. Открытые уроки фольклора // Управление школой. Еженед. прил. к газете “Первое сентября”. – 1998. - № 23. – С. 12-13
6. Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. Мін. вобл. Кн. 1 / АН БССР. Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору; Рэдкал.: С. В. Марцэлеў і інш. – Мн.: БелСЭ, 1987. – 284 с.
7. Качаноўскі У. У. Гісторыя культуры Беларусі: Вуч. Дап. – Мн.: НКФ Экаперспектыва, 1994. – 162 с.
8. Ковальчук С. М. Фольклор родного края на уроках и во внеклассной работе // литература в школе. – 2000. - №5. – С. 70-77
9. Кравцов Н. И., Лазутин С, Г, Русское народное творчество – М.: высш. Шк., 1983. – 448 с.
10. Попова Л. К. К краеведению через фольклор // Русский язык и литература. – 1997. – Выпуск 6. – С. 105-109.
11. Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі: У 5 бт. Т. 2. Габой - карціна / Рэдкал.: І. П. Шамякін і інш. – Мн.: БелСЭ, 1987. – 702 с.
12. Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі: У 5 бт. Т. 5. Скамарохі– Яшчур / Рэдкал.: І. П. Шамякін і інш. – Мн.: БелСЭ, 1987. –703 с.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу