*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Концептуальні основи створення основних фондів підприємств

курсовые работы, Экономика предприятия

Объем работы: 46 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 740 руб.

Просмотров: 534

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ЗМІСТ
Вступ
1. Концептуальні основи створення основних фондів підприємств 6
1.1. Порядок формування основних фондів 6
1.2. Форми і методи відтворення основних фондів 9
1.3. Методологія визначення зносу та амортизаціі основних фондів 14
2. Організаційно-економічна характеристика основних фондів МПП “Млік’’ 18
2.1.Загальна характеристика та аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища МПП “Млік” 18
2.2. Визначення ефективності відтворення основних фондів 21
2.3. Основні економічні показники основних фондів 24
3. Шляхи відтворення і поліпшення використання основних фондів 28
Висновки
Список використаної літератури
Додатки
ВСТУП


Забезпечення певних темпів розвитку і підвищення ефективності виробництва можливе за умови інтенсифікації відтворення та кращого використання діючих основних фондів і виробничих потужностей підприємств. Ці процеси, з одного боку, сприяють постійному підтриманню належного технічного рівня кожного підприємства, а з іншого, – дозволяють збільшувати обсяг виробництва продукції без додаткових інвестиційних ресурсів, знижувати собівартість виробів за рахунок скорочення питомої амортизації та витрат на обслуговування виробництва і його управління. Підвищувати фондовіддачу і прибутковість. В сучасних умовах господарювання і формування ринкової економіки важливого значення набуває економічна оцінка і аналіз показників ефективності відтворення основних фондів, що й пояснює актуальність дослідження курсової роботи.
Метою роботи дослідження є вивчення проблем поліпшення використання основних засобів підприємства та напрямків їх вирішення.
Під терміном “основні фонди” слід розуміти матеріальні цінності, що використовуються у виробничій діяльності платника податку протягом періоду, який перевищує 365 календарних днів з дати введення в експлуатацію таких матеріальних цінностей, та вартість яких поступово зменшується у зв’язку з моральним або фізичним зносом. Просте і розширене відтворення основних робочих фондів відбувається у безперервному процесі здійснення взаємозв’язаних різних його форм – ремонту, модернізації та зміни окремих елементів засобів праці; технічного переозброєння, реконструкції і розширення діючих цехів, виробництв і підприємств в цілому, а також спорудження нових аналогічних виробничих об’єктів. При цьому необхідною передумовою нормального перебігу відтворювальних процесів слугують постійний облік ступеня спрацювання (старіння) та амортизації основних фондів.
Нагромадження і оновлення основних фондів, нарощування виробничих потужностей підприємств різних галузей народного господарства країни здійснюється в процесі технічного переозброєння,...
ВИСНОВКИ


Курсова робота була спрямована на виконання конкретних завдань. У першому розділі дано загальне визначення поняттям: склад і структура, знос, амортизація основних фондів а також охарактеризовано форми і методи відтворення основних фондів.
У другому розділі вивчається організаційно-економічна характеристика, яка включає загальну характеристику та аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища МПП “Млік“, ефективність відтворення основних фондів та основні економічні показники основних фондів на основі вивченого матеріалу документації МПП “Млік“.
У третьому розділі були запропоновані найкращі шляхи відтворення і поліпшення використання основних фондів.
В ході дослідження діяльності та організаційної структури управління МПП “Млік ” було розглянуто три основні питання:
1. Дослідження ефективності різних форм відтворення основних фондів;
2. Вплив на підприємство зовнішнього і внутрішнього середовища;
3. Структура основних фондів підприємства.
Просте і розширене відтворення основних робочих фондів відбувається у безперервному процесі здійснення взаємозв’язаних різних його форм – ремонту, модернізації та зміни окремих елементів засобів праці; технічного переозброєння, реконструкції і розширення діючих цехів, виробництв і підприємств в цілому, а також спорудження нових аналогічних виробничих об’єктів. При цьому необхідною передумовою нормального перебігу відтворювальних процесів слугують постійний облік ступеня спрацювання (старіння) та амортизації основних фондів.
Фізичне спрацювання та техніко-економічне старіння діючих знарядь праці можна усунути частково або повністю, застосовуючи різні форми відтворення. Між окремими видами старіння засобів праці та формами їх відшкодування існує певний взаємозв’язок
Найбільш впливовими зовнішніми факторами для організації є постачальники товарів, закони та провадження державного регулювання, конкуренти та економічна ситуація, яка склалася в Україні. При розгляді організаційної структури відділів було...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу