*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Форми і системи оплати праці та їх удосконалення.

курсовые работы, Экономика предприятия

Объем работы: 42 стр.

Год сдачи: 2006

Стоимость: 650 руб.

Просмотров: 4897

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ЗМІСТ

Вступ.....................................................................................................................................5
1. Організація оплати праці...................................................................................……….6
Оплата праці як соціально-економічна та правова категорія………………………...............................................................……….6
Політика оплати праці на підприємстві в сучасних умовах розвитку економіки країни................................................................................…….....….8
Форми та системи оплати праці......................................................................…...9
2. Політика соціального захисту населення.........................................................……...19
Соціальне страхування...............................................................................……...19
Соціальні пенсії............................................................................................…….22
2.2.1. Поняття й підстави призначення соціальних пенсій........................……22
2.2.2. Пенсії за вислугу років.......................................................................…….23
2.2.3. Пенсії з інвалідності.............................................................................…...24
2.2.4. Пенсії на випадок утрати годувальника...........................................…….26
Соціальні допомоги........................................................................................…...27
2.3.1. Види допомоги та обставини їх призначення......................................….27
2.3.2. Соціально-правові гарантії одиноких матерів (батьків)....................…..28
2.4. Соціальна інфраструктура та соціальна діяльність підприємства....................29
3. Сучасні проблеми політики оплати праці та соціального захисту населення і можливі шляхи їх...
ВСТУП
В даній курсовій роботі розглядається заробітна плата як економічна категорія. У роботі описується структура і функції заробітної плати. Також розглядаються основні принципи організації оплати праці в сучасних умовах. Приділено увагу механізму регулювання заробітної плати.
Ціль даної курсової роботи полягає в проведенні дослідження стану оплати праці, проаналізувати діючі системи і форми оплати праці, з’ясувати їх недоліки. Враховуючи результати досліджень розроблено рекомендації й заходи по усуненню кризового стану в оплаті праці, по збільшенню задоволення працівників заробітною платою.
Для здійснення цієї цілі необхідно виконати слідуючи завдання:
по-перше, необхідно з’ясувати сутність категорії заробітної плати;
по-друге, розглянути сучасний стан оплати праці у народному господарстві. Визначити основні принципи організації заробітної плати. Також необхідно розглянути існуючі форми та системи оплати праці;
по-третє, слід розглянути можливість застосування інших сучасних систем оплати праці. Оскільки оплата праці нині знаходиться в кризовому стані необхідно розробити рекомендації по її вдосконаленню. Тобто розробити конкретні заходи щодо підвищення задоволення працівників своєю заробітною платою.
В сучасних ринкових відносинах ми зіткнулися з проблемою ринкової оплати праці і старою системою оплати. При виникненій дешевизні праці з’явилася невідповідність рівня її оплати за старою схемою – з’явились диспропорції. Це призвело до так званої “несправедливої” оцінки праці. В умовах непередбаченості і невизначеності оцінки праці виникли перегони заробітної плати та цін, які тільки посилили соціальну напругу в суспільстві. Неадекватність оцінки праці, невиплати заробітної плати – все це призвело до того, що праця перестала грати першу роль у житті суспільства. Ця нестабільність породила масу проблем: бідність працюючого населення, занепад виробництва, зменшення споживчого попиту.
А з цього витікає і проблема сучасного захисту населення. Щоб вирішити...
ВИСНОВКИ

Розглянувши основні питання державного регулювання оплати праці можна зробити висновок, що процес виплати заробітної плати через визначення переліку дієвих видів й форм виплати потребує подальшого дослідження і наукового обгрун¬тування.
Зауважимо, що взяття до уваги і відповідна реалізація зазначених пропозицій і передового досвіду уможливить ефективніше запроваджувати гнучкі форми ор¬ганізації оплати праці та зайнятості населення, соціально захистити права людей праці в Україні.
Вдосконалюється і організація за¬робітної плати, механізм стимулювання працівників. При цьому заохочу¬вальний акцент зроблено на якісному вдосконаленні робочої сили, а саме підвищенні професійної майстерності, розкритті і максимальному використанні інтелектуального потенціалу працівників, їхній ініціативі й винахідництві.
Започаткування означеного виду заохочення у поєднанні з іншими заохочу¬вальними формами дає змогу запровадити гнучкі заохочувальні системи: почасової з колективним або індивідуальним преміюванням, відрядно-прогресивної та ін.
Використання подібних систем передбачається законодавчо і має відповідне місце у всіх галузях економіки України. Проте, як показує практика, через неспри¬ятливі соціально-економічні чинники, існує реальна тенденція до згортання преміальної складової заробітку.
Це можна пояснити наявністю неплатежів, в яких опинилися підприємства без належної підтримки та контролю держави. За таким фінансовим станом переважна більшість вітчизняних підприємств, організацій та установ змушена відмовлятись від застосування складних систем заохочення, використовуючи при цьому прості форми оплати праці, причому з відносно низькими рівнями заробітку.
Щодо державної політики соціального захисту, то важливе місце тут займає об’єктивна необхідність бюджетного фінансування галузей соціальної інфраструктури.
Головним завданням держави є те, що вона повинна у глобальному фінансовому плані не стільки захищати своїх громадян, скільки створити переду¬мови, за...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу