*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Вплив Лебединського ГЗК на екологію Lacertilia в умовах заповідника «Ямський степ» (Росія)

дипломные работы, Экология

Объем работы: 56 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 3500 руб.

Просмотров: 874

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ЗМІСТ:

Вступ……………………………………………………………………………..4
1. Екологічна характеристика прудкої ящірки..…………………………..5
1.1 Систематичне положення виду……………………………………....5
1.2 Середовище існування…………………………………………………7
1.3. Забарвлення й малюнок……………………………………………...11
1.4 Живлення………………………………………………………………12
1.5 Адаптація до навколишнього середовища…………………………..14
1.5.1 Захисні пристосування………………………………………......14
1.5.2 Адаптація до температури……………………………………….16
1.6 Розмноження…………………………………………………………..18
2. Вплив антропогенних факторів………………………………………….19
3. Фізико-географічна характеристика району…………………………….21
3.1 Державний природний заповідник «Білогор′є»……………………...21
3.2 Заповідник «Ямський степ»…………………………………………..28
3.3 Загальна характеристика Лебединського
гірничо-збагачувального комбінату…………………………………30
4. Матеріал і методика досліджень прудкої ящірки……………………….32
5. Важкі метали в організмі плазунів……...……………………….....……34
5.1 Біологічна роль важких металів та їх екотоксикологічний вплив....34
5.2 Вплив забруднення навколишнього середовища важкими металами на плазунів…………………………………………………………….41
5.3 Біоакумуляція важких металів в органах прудкої ящірки заповідника «Ямський степ»……………………………………………………….42
Висновки…………………………………………………………………………47
Список використаних джерел…………………………………………………..48
Техніка безпеки
ВСТУП

Однією із серйозних проблем забруднення навколишнього середовища в Білгородській області є діяльність гірничорудної промисловості.
Ділянка «Ямський степ» державного природного заповідника «Белогор’є» розташована на північно-сході Білгородської області, де на відносно невеликій площі зосереджений цілий ряд підприємств: Лебединський гірничо-збагачувальний комбінат, Стойленский ГЗК, комбінат «КМАруда», Оскольский металургійний комбінат, ТЭЦ та ін.
У безпосередній близькості від «Ямського степу», у її північної границі знаходяться хвостосховище Лебединського ГЗКа. Поверхні сухих пляжей хвостосховища є одним з основних джерел забруднення атмосферного повітря. Хвости представлені головним чином здрібненими кварцитами, що містять болем 50% Si2 і збагаченими Fe, Mn, Cr, Pb, Zn та іншими металами.
Прудка ящірка - вид, широко розповсюджений, евритопний, з великим діапазоном мінливості. У багатьох біотопах України прудкі ящірки досягають значної чисельності, відіграють помітну роль в екосистемах, є невід′ємними елементами біорізноманіття. Завдяки досить cтабільним біоценотичним зв′язкам, ящірки є важливими індикаторами стану довкілля.
Мета даної роботи – оцінити можливий вплив Лебединського ГЗК на біогеоценози заповідника «Ямський степ» через забруднення важкими металами за допомогою прудкої ящірки у якості біоіндикатора.
Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Проаналізувати літературні джерела по проблемам впливу гірничо-збагачувальних комбінатів на екосистеми.
2. Визначити вміст важких металів в органах прудкої ящірка заповідника «Ямський степ» та прилеглих територій.
3. Провести узагальнюючу оцінку забруднення органів і тканин важкими металами.
ВИСНОВКИ:
Проведені дослідження дали можливість зробити наступні висновки:
1. Аналіз результатів по чотирьох точках відбору проб ящірок свідчить про загальну тенденцію накопичення більшої кількості металів у тварин, що живуть у найближчій до заповідника точці – Саприкіно (8,8 км від заповідника).
2. Найбільший вміст цинку спостерігається в кістках тварин заповідника «Ямський степ» та в популяції близ с. Саприкіно, а також в печінці та гонадах (с. Саприкіно). В Огібном (15,3 км) велика частина цинку міститься в серці та м′язах.
3. В Огібном в печінці прудких ящірок знаходиться найбільша кількість міді. Чимало міді міститься і в серці тварин в усіх точках, які досліджувалися.
4. Во всіх органах досліджуваних тварин переважає залізо. Велика кількість заліза міститься в серці та гонадах ящірок близ с. Саприкіно.
5. Найбільша кількість марганцю міститься в печінці та шкірі тварин, які досліджувалися.
6. Велика кількість свинцю міститься гонадах (в усіх чотирьох точках) та шкірі (Саприкіно) тварин.
7. Кадмій міститься в незначних кількостях і не виявляється в більшості органів. Але набагато його накопичується у тварин біля с. Саприкіно. В інших точках його менше.
8. Рівень накопичення свинцю закономірно вище, хоча й не представляє серйозної небезпеки для здоров'я тварин.
Проведені дослідження не показали значного накопичення даних шести металів в органах прудкої ящірки на територіях Лебединського ГЗКу, у тому числі й на території заповідника.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу