*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

ДЕМОГРАФІЧНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ: УМОВИ ТА РІВЕНЬ ЖИТТЯ; ПРОЦЕСИ МІГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

курсовые работы, Экономика

Объем работы: 48 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 750 руб.

Просмотров: 1977

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ЗМІСТ
Стор

Вступ 4
1. РОЗДІЛ І. НАСЕЛЕННЯ ТА ТРУДОВІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ 5
1.1. Населення як суб'єкт соціально-економічних відносин, його якісна характеристика 5
1.2. Трудові ресурси і трудовий потенціал 9
2. РОЗДІЛ ІІ. ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ ТА МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ 15
2.1. Демографічна ситуація в Україні 15
2.2. Суть і причини міграції 23
2.3. Види міграцій та їх характеристика 24
3. РОЗДІЛ ІІІ. НАПРЯМКИ ДЕМОГРАФІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ТА РЕГУЛЮВАННЯ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 31
3.1. Основні напрямки демографічної політики в Україні 31
3.2. Механізм регулювання міграційних процесів 32
Висновок 39
Список літератури
Додатки 43
45
ВСТУП
Природною основою розвитку суспільства є народонаселення. Роль його як основи суспільства полягає в тому, що воно виступає виробником і споживачем матеріальних благ і тим са¬мим обумовлює його розвиток.
Населення — це сукупність людей, яка природно історично склалась і безперервно відтворюється в процесі життя. Це процес постійного відтворення поколінь людей внаслідок взаємодії народження та смерті. Населення разом із природними умовами і ресурсами та способом виробництва матеріальних благ є основою матеріального життя суспільства. Взаємодія людей за допомогою засобів виробництва, з одного боку, та предметів праці — з іншого, забезпечує матеріальне виробництво. Населення проживає у певному географічному середовищі і здійснює виробництво матеріальних благ у відповідності з наявними природними ре¬сурсами. Розвиток народного господарства будь-якої країни можливий лише за певної чисельності населення, яке здійснює виробництво товарів і послуг, необхідних для власного життя суспільства. Виробництво засобів існування та послуг становить суть господарювання людей. Без цього існування суспільства неможливе.
Взаємозв'язок і взаємодія між населенням і розвитком господарства - процес історичний. Людина є, з одного боку — активною продуктив¬ною силою, що своєю трудовою діяльністю забезпечує виробництво ма¬теріальних засобів свого існування та надання необхідних їй послуг, а з іншого — вона є споживачем продуктів праці, які забезпечують її життєдіяльність. Населення і економіка являють собою певну єдність: людські . потреби зумовлюють появу нових виробництв та послуг, а останні, в свою чергу, впливають відповідним чином на людей. Виходячи з того, що людина є основним творцем суспільного багатства, можна стверджувати, що чисельність населення та кваліфікація його працездатної частини є фактором, який обумовлює можливості економічного розвитку.
ВИСНОВОК

Населення – це сукупність людей, яка природно історично склалась і безперервно відтворюється в процесі життя. Це процес постійного відтворення поколінь людей внаслідок взаємодії народження та смерті. Населення разом із природними умовами і ресурсами та способом ви¬робництва матеріальних благ є основою матеріального життя суспільства. Взаємодія людей за допомогою засобів виробництва, з одного боку, та предметів праці – з іншого, забезпечує матеріальне виробництво. Насе¬лення проживає у певному географічному середовищі і здійснює вироб¬ництво матеріальних благ у відповідності з наявними природними ре¬сурсами. Розвиток народного господарства будь-якої країни можливий лише за певної чисельності населення, яке здійснює виробництво товарів і послуг, необхідних для власного життя суспільства. Виробництво засобів існування та послуг становить суть господарювання людей. Без цього існування суспільства неможливе.
Взаємозв'язок і взаємодія між населенням і розвитком господарства – процес історичний. Людина є, з одного боку – активною продуктив¬ною силою, що своєю трудовою діяльністю забезпечує виробництво ма¬теріальних засобів свого існування та надання необхідних їй послуг, а з іншого – вона є споживачем продуктів праці, які забезпечують її життє¬діяльність. Населення і економіка являють собою певну єдність: людські потреби зумовлюють появу нових виробництв та послуг, а останні, в свою чергу, впливають відповідним чином на людей. Виходячи з того, що лю¬дина є основним творцем суспільного багатства, можна стверджувати, що чисельність населення та кваліфікація його працездатної частини є фактором, який обумовлює можливості економічного розвитку.
Трудові ресурси – це частина населення, яка характеризується фізич¬ними та розумовими здібностями до праці. До їх складу включають пере¬дусім населення працездатного віку.
Трудовий потенціал – сукупність працездатного населення з врахуванням інтелектуального розвитку, здібностей, знань, умінь, досвіду, духовних...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу