*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

ФІЛОСОФІЯ ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів усіх спеціальностей

лекции, Философия

Объем работы: 89 стр.

Год сдачи: 2004

Стоимость: 2500 руб.

Просмотров: 1796

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
З М І С Т

ВТУП …………………………………………………………………….

Тема 1.Філософія як специфічний тип знання………….…………
Лекція 1. ………………………………………………………
Рекомендована література……………………………………..

Тема 2.Світовий філософський процес. Українська філософія у контексті світової культури…………………………………
Лекція 2. ………………………………………………………
Рекомендована література……………………………………...
Лекція 3. ……………………………………………………...
Рекомендована література……………………………………...
Лекція 4. ………………………………………………………
Рекомендована література……………………………………...
Лекція 5. ………………………………………………………
Рекомендована література……………………………………...
Лекція 6. ………………………………………………………
Рекомендована література……………………………………...
3

4
4
15

16
16
25
26
34
35
49
50
71
72
87
ПЕРЕДМОВА

У сучасних умовах світоглядні уявлення і переконання молоді формуються в контексті переоцінки нашого історичного минулого.
Щоб не блукати у лабіринтах нових суспільних процесів, правильно зорієнтуватися, збагнути смисл свого існування студентам потрібен духовний стрижень, яким є філософсько-світоглядна культура.
У лекції 1 увага акцентується на тому, що філософія – закономірний продукт людського розуму, вища форма його вияву, яка виконує найрізноманітніші суспільні функції й має соціальну спрямованість.
В лекціях 2-6 звертається увага на історію філософії, історію формування та розвитку людського мислення, що відображає розвиток економічного і соціального процесу, історію боротьби матеріалізму та ідеалізму, діалектики і метафізики, що супроводжує розвиток філософії до наших днів. Тут розкривається зміст і сутність світового й вітчизняного історико-філософського процесу, зокрема йдеться про розвиток філософії стародавньої Індії, Китаю, Греції та Риму, середньовічної філософії, філософії епохи Відродження, Нового часу, західноєвропейської філософії ХVІІ-ХХ ст., а також розглядається розвиток філософської думки в Україні.
Теми інтерпретовані на рівні сучасного філософського мислення з урахуванням засад світоглядного плюралізму.
Українська філософія розглядається як оригінальна система, в основі якої постає філософський дух українського народу як органічна єдність віри, надії та любові у вічному прагненні до втілення їх у свободі.
У центрі філософії - людина з її внутрішнім світом, людина Землі, яка критерієм істини має свою власну діяльність, розглядає своє буття через єдність чуттєвого та раціонального.
Рекомендована література

1. Бичко І.В. Філософія: Курс лекцій. – К.: Либідь, 1994.
2. Велесова книга. – К., 1994. – 315 с.
3. Винниченко В. Відродження нації: В 3-х т. – К., 1990. – Т.1.
4. Горський В. С. Історія української філософії: Курс лекцій. - К.: Наукова думка, 1996.
5. Грушевський М.С. Очерк истории украинского народа. – К., 1991. – С. 14-32.
6. Зеров М. Від Куліша до Винниченка //Твори: В 2-х т. Т.2. – К., 1990. –– 392 с.
7. Історія філософії України: Підручник. – К., 1994. – С.3-407.
8. Костомаров М. Книга буття українського народу /Кирило-Мефодіївське товариство: У 3-х т. Т.1. – К., 1990. –– С. 131; 162-164; 167-169.
9. Надольний І.Ф. Філософія: Навчальний посібник. – К.: Вікар, 1998.
10. Ничик В.М. Из истории отечественной философии конца XVI – начала XVII в. – К., 1978.
11. Ничик В.М., Литвинов В.Д. Гуманістичні і реформаційні ідеї на Україні XVI - початок XVII ст. – К., 1990. – С.18-241.
12. Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький В.Д., Чекаль Л.Н. Філософія: посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2001.
13. Робинсон А.Н. Литература Древней Руси в литературном процессе Средневековья XI - XIII вв. - М., 1980. - С. 149-150.
14. Сковорода Г. Повне зібрання творів: У 2-х т. – К., 1973.
15. Українка Л. Твори: У 2-х т. – К., 1986. – Т.1. – С. 16-115. – Т.2. – С. 42-228.
16. Франко И. Мысли об эволюции в истории человечества. - К., 1958. - Т.19.
17. Хижняк З.І. Києво-Могилянська академія. – К., 1981.
18. Чижевський Д. Нариси історії філософії на Україні. – К., 1992. – С. 17-88.
19. Шевченко Т.Г. Твори: У 5-и т. Т.5. – К., 1978-1979. –– С.12-68.
20. Юркевич П.Д. Философские произведения. – М., 1990. – С.7-58.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу