*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Белорусский сленг (Языкознание)

курсовые работы, Филология

Объем работы: 22 стр.

Год сдачи: 2006

Стоимость: 400 руб.

Просмотров: 863

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Уводзiны 3
1. Развiцце беларускай мовы 5
2. Беларуская мова у пачатку XXI стагоддзя 11
3. Беларускi слэнг 17
Заключэнне 21
Спiс лiтаратуры: 22
Беларуская нацыя існуе, пакуль жыве беларуская мова. Мова ёсць галоўны вынік і сродак культуры. Калі мы над гэтым задумаемся глыбей, то адчуем, што велічнасць гэтай зьявы - чалавечай мовы - настолькі гран-дыёзная, што ўражвае нашу свядомасць. І сапраўды, гэта цуд культуры, матэрыялізаванае думаньне і праяўлены дух. У мове мы, людзі, бачым ся-бе. Гэта люстэрка нашага існаваньня, адбітак нашых душаў. Вытокі мовы пакрытыя хвалюючай таямніцай, як і ўсё нашае паходжаньне на Зямлі. Калі ўявіць, што чалавек развіваўся з прыроды, і паспрабаваць накрэсліць схему, зрабіць мадэль ягонага пераходу ў стан культурнага існавання, то прыходзім да высновы, што абстрактнае думанне, памяць роду (гэта зна-чыць - гістарычная памяць) і мова ўзьніклі і развіваліся адначасова і ўза-емна ўплывалі самыя на сябе. Гэтак адбывалася самаўдасканаленне трох асноваў культуры: абстрактнага думання, гістарычнай памяці і мовы.
Мова стала найвялікшым сродкам культуры, дзейнічала як матор культурнага развіцця, спрыяла стварэнню чалавека разумнага, фармаванню чалавечага грамадзтва. Прарыў з прыроды ў культуру адбываўся найперш праз мову. Бяручы пад увагу гэтую рэвалюцыйную ролю мовы ў развіцці культуры чалавецтва, асабліва робіцца зразумелым вялікае і крылатае цверджанне аб тым, што напачатку было Слова.
Беларуская мова – вельмі асаблівая і разнастайная, багатая на лексічны запас. За час свайго існавання яна шмат чаго страціла і шмат чаго набыла. За гады савецкай улады ў XX стагоддзі наша мова шмат згубіла з свае адметнасці і самабытнасці. Гэта адбылося з-за спробы набліжэння моў рэспублік да рускай. Знішчэнне адбывалася паступова, усё пачалося са стварэння “адзінага лексічнага фонду грамадска-палітычнай тэрміналогіі” з мэтай паказаць “адзінства савецкага народа”, а значыць уся лексіка павінна быць падобная. Спрадвечна беларускія словы вынішчалі, не шка-дуючы, замяняючы іх пры гэтым на рускія.
У ходзе курсавой работы будзе зроблена спроба прааналізаваць вы-токі паходжання некаторых слов з такой...
Беларуская мова – каштоўны сацыяльна-культурны скарб нацыi, на-цыянальная мова беларускага народа. Мова – прыкмета, па якой мяркуюць пра ўзровень культуры чалавека, яго iнтэлект, жаданнi i захапленнi. Маўленне – учынак, якi можа стаць падставай для пахвалы цi асуджэння; гэта не толькi спосаб абмену думкамi, але i форма ўздзеяння на свядомасць людзей, што можа выклікаць розную рэакцыю і эмоцыі. Таму важна ў час маўлення важна захоўваць і арфаграфiчныя, і лексiчныя, i граматычныя нормы. А гэта магчыма пры ўмове, калi людзi будуць свядома разумець, як лепш гаварыць i пicаць у кожнай жыццёвай сiтуацыi.
Беларуская мова – вельмі асаблівая і разнастайная, багатая на лексічны запас. Беларуская мова — нацыянальная мова беларусау, мова тытульнай нацыi нашай Kpaiны увайшла у XXI стагоддзе як дзяржауная мова незалежнай Рэспублiкi Беларусь, высокаразвггая лiтаратурная мова з багатым слоунiкавым складам i сiстэмай норм, якая здольна паспяхова абслугоуваць усе камунiкатыуныя патрэбы сучаснага грамадства. Яна за-стаецца важнейшым элементам беларускай нацыянальнай культуры, а так-сама сiмвалам нацыянальнай свядомасцi iдэнтыфiкацыi.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу