*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Індустрія туризму країни(обслуговання туристів)

курсовые работы, Туризм

Объем работы: 45 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 150 руб.

Просмотров: 642

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти обслуговування туристів 5
1.1 Система оцінки якості обслуговування туристів 5
1.2 Оцінка, контроль і способи регулювання якості туристської продукції 6
1.3 Міжнародна класифікація готелів. Класифікація готелів в Російський Федерації 16
1.3.1 Класифікація готелів в Російській Федерації 18
1.3.2 Операційний процес обслуговування і функції служби прийому і розміщення 21
1.3.3 Організація і технологія обслуговування готельного фонду 24
1.4 Стиль обслуговування клієнтів в готелі. 27
Розділ 2. Особливості обслуговування клієнтів готелю «Сяйво» 30
Розділ 3. Шляхи вдосконалення та перспективи готельного бізнесу 36
3.1 Шляхи вдосконалення готельного бізнесу 36
3.2 Перспективи готельного бізнесу 41
Висновок 44
Список літератури 45
У даній роботі будуть розглянуті особливості обслуговування клієнтів го-телю «Сяйво» міста Сочі.
Ця тема актуальна на сьогоднішній день. Область відвідують не тільки ро-сійські та українські туристи, але і гості з-за кордону. У місті Сочі проводяться конференції, виставки, спортивні змагання і кінофестивалі. За останній час ви-моги до якості послуг і сервісу у туристів різко зросли, не всі готелі відповіда-ють всім вимогам європейського рівня. Тому назріла необхідність по реконст-рукції готелів, розробці програм по прийому і обслуговуванню туристів і підго-товці кваліфікованого персоналу. Все це підкреслює актуальність, вибраною нами для дослідження теми.
Об'єктом нашого дослідження слід вважати особливості обслуговування туристів на підприємствах туризму.
Предметом же даного дослідження, вважатиметься обслуговування турис-тів в готелі «Сяйво».
Мета даної курсової роботи – визначити індустрію туризму та виявити особливості обслуговування туристів в готелях на прикладі готелю Сяйво (м. Сочі).
Для досягнення наший цілі ми визначили наступні завдання:
- виділити і охарактеризувати основні індустрії туризму, що становлять;
- розкрити класифікацію засобів розміщення і дати характеристику готе-льним послугам;
- детально розглянути особливості обслуговування клієнтів готелю;
- прослідкувати особливості обслуговування клієнтів в готелі «Сяйво».
Теоретична і методологічна база дослідження. При розробці методоло-гічних підстав дослідження використовувалися наступні групи джерела:
- роботи вітчизняних і зарубіжних соціологів, теоретиків і практиків мене-джменту по суті і технології туризму;
- статті, роздруки фахівців в області надання готельних послуг;
- нормативні документи і професійні стандарти.
В основному про технологію обслуговування клієнтів, види готелів і про-поновані в них послуги можна дізнатися з підручників по туризму. Тому для глибшого вивчення особливостей обслуговування клієнтів в готелях міста Сочі необхідний великий практичний досвід...
В наш час готельна індустрія є галуззю з високим рівнем конкуренції. Все частіше ми стаємо свідками того, як відкривається новий готель. Нові концепції створюються з метою максимального повного задоволення потреб певних груп споживачів. Підприємства створюються, а через деякий час частина з них не витримує конкуренції і виходить з бізнесу. У готельному господарстві слово "сервіс" означає систему мер, які забезпечують високий рівень комфорту, задо-вольняють найрізноманітніші побутові, господарські і культурні запити гостей. І з кожним роком ці запити і вимоги до послуг підвищуються. І чим вище куль-тура і якість послуг обслуговування гостей, – тим вище імідж готелю, тим при-вабливіше вона для клієнтів і, що не менш важливий сьогодні, - тим успішніше матеріальне процвітання готелю.
Метою курсової роботи є індустрія туризму та виявлення особливостей об-слуговування туристів в готелях на прикладі готелю Сяйво (м. Сочі).
У даній роботі були приведені класифікації засобів розміщення готельного типу, охарактеризовані функції основних готельних служб. Розглянуті техноло-гії прийому і обслуговування гостей, види і порядок оформлення документації, правила надання додаткових послуг. Розглядаються питання обслуговування гостей живленням. Велика увага приділяється питанням культури поведінки персоналу готелів, етиці ділового спілкування у сфері готельного сервісу.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу