*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Статистико-економічний аналіз і прогнозування використання трудових ресурсів аграрного комплексу

курсовые работы, Сельское хозяйство

Объем работы: 40 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 150 руб.

Просмотров: 973

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ 2
Розділ 1. Теоретичні аспекти ефективності використання трудових ресурсів 4
Розділ 2. Організаційно-економічна характеристика 16
Розділ 3. Статистико-економічний аналіз динаміки 19
Розділ 4. Статистико-економічний аналіз тенденцій 29
Висновки і пропозиції 37
Список літератури 39
Додатки 40
Робоча сила, як трактується в курсі економіки, - це сукупність фізичних і розумових здібностей людини, його здібність до праці. В умовах ринкових відносин «здібність до праці» робить робочу силу товаром. Але це не звичай-ний товар. Його відмінність від інших товарів полягає в тому, що вона, по-перше, створює вартість більш ніж стоїть сама, по-друге, без його залучення не-можливо здійснити будь-яке виробництво, по-третє, від нього багато в чому за-лежить ефективність використання основних і оборотних виробничих фондів.
Поняттям ефективності є комплекс чинників і критеріїв раціональної орга-нізації праці: добросовісна праця працівників; продуктивна праця, яка забезпечує високий рівень продуктивності не тільки залежно від сукупності чинників, але і від бажання працівників; ефективне використання робочого часу; сприятливі умови праці працівників; встановлення правильних співвідношень між результа-тами праці і його оплатою; стимулювання якісної роботи при мінімальних витра-тах ресурсів і матеріальна відповідальність за низькоякісну працю.
Тому досягти високих економічних результатів діяльності господарства можливо шляхом досягнення високої ефективності використання трудових ре-сурсів сільгосппідприємства.
Дуже висока актуальність роботи полягає в тому, що одним з важливих чинників, що впливають на ефективність використання трудових ресурсів на підприємстві є умови праці і оплати праці, яка повинна бути простій, доступною і зрозумілою. Саме умови праці і заробітна плата, а часто тільки вона, є тою причиною, яка приводить робочого на його робоче місце. Заробітна плата воло-діє мотиваційним ефектом: гроші примушують людину працювати, а їх кількість стимулює трудову активність і підвищує продуктивність праці.
Метою даної курсової роботи є дослідження статистичних показників вико-ристання трудових ресурсів на сільгосппідприємстві. Враховуючи результати до-сліджень розробити заходи щодо підвищення ефективності використання трудо-вих...
Об'єктом дослідження є підвищення ефективності використання трудових ресурсів в сільському господарстві.
Предметом дослідження – підвищення використання трудових ресурсів у ВАТ «Агроальянс» .
Це перспективне підприємство сільського господарства.
Аналіз даного підприємства показав, що на підприємстві застосовується відрядна система оплати праці. Відрядна заробітна плата робочим комплексно-механізованих очисних забоїв нараховується за виконання і перевиконання ком-плексної норми вироблення без тісної ув'язки з досягнутим навантаженням на забій. Основним джерелом формування засобів фонду заробітної плати підпри-ємства є виробництво і реалізація сільско господарської продукції.
У таких умовах робочі зацікавлені в перевиконанні норми вироблення, а не навантаження на комбайн, тобто при зростанні продуктивності праці зростає се-редньомісячна заробітна плата робочих, а отже і їх зацікавленість в перевико-нання комплексних норм виробітку.
Крім цього в зацікавленості робочих здобувати більшу кількість норми вироблення впливає і умови праці, тому підприємству необхідно підвищити рі-вень безпеки і автоматизації при роботі з комбайнами та інший сільгосптехніки. Для цього потрібно замінити застаріле устаткуванню на новіше, яке б відпові-дало б вище перерахованим критеріям.
На підставі даних пропозицій було розроблено наступний захід.
З метою підвищення зацікавленості робочих здобувати більшу кількість норми вироблення, було запропоновано придбати і ввести в експлуатацію новий польський механічний комплекс «GLINIK 21/45», який є продуктивнішим, має підвищений рівень безпеки (має вбудовану протиаварійну систему), надійні-ший, має автоматичні системи контролю з виводом інформації на дисплей.
Оснащення автоматичними системами контролю з виводом інформації на дисплей диспетчера дозволяє попереджати аварійні ситуації, як при зміні га-зової обстановки, так і при порушеннях в роботі машин і механізмів і, в той же час, наявність повної інформації дає можливість негайного...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу