*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Стилистические функции разных видов простых предложений на страницах газет - на белорусском языке

контрольные работы, журналистика

Объем работы: 20 стр.

Год сдачи: 2007

Стоимость: 350 руб.

Просмотров: 1061

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Уводзіны
Асноўная частка
Стылістычныя функцыі розных відаў простага сказа ў газетнай публіцыстыцы
I. Тыпы простага сказа паводле мэты выказвання, іх сэнсавыя і стылістычныя асаблівасці. Няпоўныя сказы
II. Стылістычныя функцыі аднасастаўных сказаў
III. Стылістычныя асаблівасці канструкцый, якія ўскладняюць структуру простага сказа
IV. Сінтаксічнае і актуальнае чляненне сказа
Заключэнне
Літаратура
Мова як з’ява сацыяльная выконвае функцыі, звязаныя з той ці іншай сферай чалавечай дзейнасці.
Своеасаблівасць публіцыстычнага стылю вызначаецца ў першую чаргу спецыфікай публіцыстычнай формы адлюстравання рэчаіснасці, якая спалучае сістэму разгорнутых доказаў, што дзейнічаюць на розум чытачоў, слухачоў строгай лагічнасцю думкі і на іх пачуцці – эмацыянальную выкладку. У гэтым стылі рэалізуецца функцыя ўздзеяння мовы, з якой спалучаецца функцыя інфарматыўная (паведамленне новага).
Сінтаксіс кніжнага маўлення, асабліва мастацкага і публіцыстычнага стыляў, вельмі разнастайны па сваіх стылістычных асаблівасцях. Гэта тлумачыцца перш за ўсё пастаянным кантактам і ўзаемадзеяннем пісьмова-кніжных і гутарковых адзінак. Сінтаксіс публіцыстычнай мовы адметны таксама тым, што ў ім найбольш багата і разнастайна праяўляюцца індывідуальныя асаблівасці моўнай манеры публіцыста. Гэта літаратурна апрацаваны сінтаксіс, які характарызуецца асаблівай упарадкаванасцю, стройнасцю, раўнавагай, сіметрыяй розных адзінак.
У адрозненне ад іншых функцыянальных стыляў, у газетна-публіцыстычным стылі ўздзеянне, перакананне выступаюць як галоўная функцыя мовы, прычым уздзеянне мае канцэнтраваны, падкрэслена агітацыйны характар. Таму выкарыстанне моўных сродкаў у газеце вызначаецца ў значнай меры іх сацыяльна-ацэначнымі якасцямі і магчымасцямі з пункту гледжання эфектыўнага і мэтанакіраванага ўздзеяння на масавую аўдыторыю. Сярод такіх сродкаў і граматычныя.
Тэма нашай работы – “Стылістычныя функцыі розных відаў простага сказа ў газетнай публіцыстыцы”.
Мэта работы – вызначэнне сэнсавых і стылістычных асаблівасцей розных тыпаў простага сказа ў газетнай публіцыстыцы.
Задачы даследавання:
прааналізаваць структуру простага сказа;
вызначыць стылістычныя асаблівасці розных структурных канструкцый простага сказа;
вылучыць прыёмы выкарыстання розных відаў простага сказа на старонках газет.
Аб’ект даследавання – разнастайныя жанры газетнай публіцыстыкі
Кожны функцыянальны стыль мае свае жанры. У газетна-публіцыстычнай мове вобраз аўтара супадае з вытворцай гэтай мовы, што стварае асобы, своеасаблівы строй – мову адкрытую, дакументальную, эмацыянальную, “аўтарскую”. Публіцыст непасрэдна звяртаецца да чытача са сваімі думкамі, пачуццямі, ацэнкамі. У гэтым і заключаецца сіла і выразнасць публіцыстыкі. Вобраз аўтара – аўтарскае “я” публіцыста, характар яго адносін да рэчаіснасці (непасрэднае апісанне, аналіз, адзнака, паведамленне і г. д.).
Публічная мова значымая. Імкненне заявіць пра сваю думку трэба спалучаць з уменнем сфармуліраваць сваю думку, дакладна і выразна адгукнуцца на погляды іншых. Неабходна і моцнае ўздзеянне.
У ходзе даследавання мы вызначылі ролю простага сказа ў газетных жанрах (як у залежнасці ад жанру публіцыстыкі аўтар выкарыстоўвае той ці іншы тып простага сказа); прааналізавалі, дзякуючы якім прыёмам, моўным канструкцыям магчыма паведаміць чытачу пра з’явы, факты, падзеі, а таксама пераканаць яго, павесці за сабой.
Зыходзячы з атрыманых дадзеных, робім вынік, што простыя сказы - эканомны і экспрэсіўны моўны сродак. З дапамогай іх лаканічна і проста, але выразна і дакладна даецца любой насычанасці інфармацыя. Простыя сказы сканцэнтроўваюць увагу на асобных дэталях, перадаюць дынамізм падзей.
Розныя тыпы простага сказа і яго стылістычныя канструкцыі выкарыстоўваюцца ўсімі публіцыстычнымі жанрамі. Гэта звязана з жаданнем разбіць выказванне на часткі, палегчыць яго структуру для лепшага ўспрымання, засваення і асэнсавання.
Аднак трэба быць уважлівымі, не дапускаць сінтаксічных і стылістычных памылак, каб не атрымаць адваротнага, негатыўнага, эфекту.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу