*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Индивидуальная работа: \"Бухгалтерський баланс. Його побудова\"

разное, бухгалтерский учет и аудит

Объем работы: 28 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 400 руб.

Просмотров: 1478

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Зміст

Вступ
1.Фурма,структура і зміст балансу………………………………………………5
2.Побудова балансу……………………………………………………………...13
3.Зміна в балансі ,зумовлені господарськими операціями……………………15

Висновок

Література
Вступ
Побутовому розумінні баланс означає рівновагу, тотожність надходжень і витрат; балансувати — дотримувати відповідності наявних господарських засобів і джерел їх утворення.
Баланс — це не просто складова методу бухгалтерського обліку, його елемент; це найважливіший документ бухгалтерської звітності, суттєве джерело інформації для управління, планування, організації виробництва, нормування, аналізу, контролю. Баланс є обліковою категорією, синтезом облікових записів, а тому його треба вміти читати і критично оцінювати з погляду змісту, будови, раціонального використання даних.
Слово «баланс» походить від латинського слова «bilanx», що означає «двошальковий»; bilanx разом зі словом «libra» (терези) означало у римлян двошаль-кові терези (libra bilanx). Відтак у багатьох мовах з'явились слова, близькі до слова «bilanx», які означають «терези»: італійське — la bilancia, французьке — 1а balance, англійське — balance і т. д.
Як обліковий термін слово «баланс» має два значення:
рівність, рівновага двох підсумків протилежного значення, що має місце в рахунках, відомостях і таблицях: рівність сум чи кількості прибутку і витрат, дебету і кредиту, активу і пасиву. У цьому розумінні слово баланс зберігає близький зв'язок зі своїм первісним значенням: однакові підсумки ніби відповідають збалансованим шалькам терезів;
таблиця, яка відображає результат облікової реєстрації, майновий стан підприємства в грошовій оцінці на відповідний момент, тобто стан його активів і пасивів.
Баланс як облікове поняття існує вже понад 500 років. Перші достовірні відомості про застосування цього слова в бухгалтерській практиці подаються в розрахунковій книзі певного італійського банкірського дому в 1408 р. У літературі слово «баланс» уперше з'являється в праці відомого італійського математика Луки Пачолі, що побачила світ в 1494 р., та в книжці Бенедикта Котрульї, яку було написано в 1458 р., але видано тільки 1573 року у Венеції. У законодавстві про баланс уперше згадує Торговий...
Висновок
Складання балансу на кожне останнє число місяця , класифікація активу і пасиву за розділами і статтями створюють можливість контролю за станом коштів і джерел . Для того, щоб баланс слугував засобом контролю і управління, він повинен давати чітке уявлення про економічний зміст відображених у ньому господарських ресурсів, виявляти порядок їх формування і цільове призначення. для всіх промислових підприємств існує єдина типова форма складання балансів. Це забезпечує однозначність у групуванні засобів підприємств за їх складом і джерелами, дозволяє складати зведені баланси по управліннях, галузях і по промисловості у цілому. Методологічні засади формування інформації у Балансі наведені у Пложенні (стандарті) бухгалтерського обліку 2 "Баланс".
Баланс надає інформацію для розрахунку найважливіших показників фінансового стану підприємства, які характеризують ефективність використання ресурсів підприємства. Показники розраховані за ряд певних звітних періодів показують тенденції у розвитку підприємства та використовуються для прийняття рішень на майбутнє.
Вміння читати баланс - це економічне і правове розуміння змісту кожної статті, способу її оцінки та взаємозв'язку з іншими статтями. За стуктурою бухгалтерського балансу можна визначити належність підприємства до певної галузі (виду) економічної діяльності (торгівлі. банківської, промисловості тощо), за економічним призначенням продукту (продукція, виконані роботи. надані послуги) тощо. За даними бухгалтерського балансу можна отримати важливі фінансово-анлітичні характеристики підприємства, а саме: оцінку ліквідності підприємства, оцінку фінансової залежності від зовнішніх джерел та ефективності використання активів підприємства. Крім цих характеристик бухгалтерський баланс дає змогу розрахувати вартість власних оборотних активів, що дає оцінку результатам господарської діяльності підприємства.
Таким чином бухгалтерський баланс є джерелом економічної інформації про кількісні та якісні параметри...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу