*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Особисте страхування в Україні

курсовые работы, Финансы

Объем работы: 36 стр.

Год сдачи: 2007

Стоимость: 650 руб.

Просмотров: 4182

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ЗМІСТ


ВСТУПНА ЧАСТИНА........................................................................................................4
РОЗДІЛ 1 ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТА ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ОСОБИСТОГО СТРАХУВАННЯ :
1.1 Історія становлення особистого страхування.............................................................6
1.2 Сутність та класифікація особистого страхування....................................................8
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА РОЗВИТКУ ОСОБИСТОГОСТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ :
2.1 Сучасний стан та перспективи розвитку страхування в Україні............................13
2.2 Аналіз динаміки виплат зі страхування на прикладі вітчизняних страхових компаній за період 2006-2007 рр......................................................................................14
РОЗДІЛ 3 ДОСВІД СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА КОРДОНОМ ТА НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ СТРАХОВОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ В УКРАЇНІ:
3.1 Досвід страхової діяльності Німеччини, порівняно з страховою діяльністью в Україні. .............................................................................................................................19
3.2.Напрями підвищення ефективності страхової діяльності в ринковому середовищі..........................................................................................................................20
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ
ВСТУП

Темою моєї курсової роботи є особисте страхування та його розвиток.
Актуальність цієї теми полягає у перспективі розвитку галузі особитого страхування в умовах ринкових відносин України , адже особисте страхування знаходиться на початковій стадії свого розвитку в умоах незалежної України.
Особисте страхування здійснюється на обов’язкових і добровільних засадах. Шляхом вдосконалення нормативно-правової бази цілком реально досягти залучення більшої кількості страхових споживачів, що допоможе збільшити частку акумульованих коштів у галузі страхування, що в свою чергу матиме позитивний вплив на економіку країни вцілому.
Особисте страхування є однією з класифікаційних одиниць страхування. Воно поєднує в собі такі галузі як страхування від нещасних випадків, медичне страхування та страхування життя.
Необхідність особистого страхування зумовлена ризиковим характером відтворення робочої сили в умовах зростаючої насиченості виробництва складними техніко-технологічними системами та в умовах погіршення довкілля. Все актуальнішою в розвинених країнах, зокрема в Україні,стає проблема матеріального забезпечення людей похилого віку, питома вага котрих у загальній чисельності населення неухильно зростає.
Таким чином, об’єктивно посилюється потреба у відшкодуванні втрат у доходах людей у зв’язку з наслідками страхових випадків, тобто йдеться про страховий ризик і захист власності, а також благополуччя громадян. Ця потреба викликає необхідність суспільного страхового захисту і матеріалізується в суспільних фондах споживання. В складі їх усе значнішу частку, особлиіо в країнах з розвинутими ринковими відносинами, складають фонди соціального страхування і пенсійні фонди, які й становлять зміст соціального страхування.
Метою даної курсової роботи є дослідження сучасного стану особистого страхування в Україні та перспектив його розвитку у майбутньому, а також пошук шляхів вдосконалення системи особистого страхування України.
Об’єктом дослідження даної курсової...
ВИСНОВКИ

Життєдіяльність людини постійно пов’язана з оточуючими нас ризиками виникла необхідність у захисті від цих ризиків або необхідність зменшення наслідків цих ризикових подій. Саме це й покликане врегульовувати страхування.
Отже страхування є, насамперед системою економічних відносин між конкретними суб’єктами господарювання, де, з одного боку діють страхувальники, а з іншого- страховики.
Особисте страхування є окремою галуззю страхової діяльності в України, що в свою чергу містить у собі такі підгалузі: страхування від нещасних випадків, медичне страхування та страхування життя. Їх існування пов'язане з різною тривалістю договорів страхування і різними обсягами страхової відповідальності (переліком подій, на випадок яких провадиться страхування).
Особливістю цієї галузі порівняно з іншими є те, що об'єкти особистого страхування (життя, здоров'я, працездатність людини) не мають вартісної оцінки. Тому вважається, що в особистому страхуванні не відбувається компенсації матеріальної шкоди, а виплати страховика на користь страхувальника (застрахованого) або його родини мають характер фінансової допомоги.
Згідно проведеного нами дослідження ми встановили,що особисте страхування має тенденцію до зростання, а судячи з того фактору, що провідні місця займає длостатня кількість страхових компаній, то в майбутньому можна сподіватись на розробку великої кількості добровільних видів страхування , а також на забезпечення доступності придбання страхового захисту всім верствам населення України.
На сьогоднішній день особисте страхування знаходиться на стадії свого розвитку і є досить перспективним «продуктом» продажу страхових послуг новими та вже існуючими страховими компаніями.
Беручи до уваги приклад розвитку страхового ринку зарубіжних країн, маємо надію на стрімкий розвиток страхової діяльності в Україні ,а також її ефективне функціонування в загальнодержаних інтересах страхової системи України і можливість виходи якумога більшої кількості...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу