*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Исследование процесса двусторонней жарки мясных изделий с косточкой.

курсовые работы, Технология

Объем работы: 18 стр.

Год сдачи: 2007

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 451

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ЗМІСТ
ст.
Вступ 2
1. Аналіз процесів, що відбуваються в м'ясі при смаженні 4
2. Методика проведення досліджень 12
3. Результати експериментальних досліджень 14
5. Висновки 14
Література 18
ВСТУП

Одним з головних завдань подальшого розвитку галузі харчових виробництв є підвищення технічного рівня підприємств завдяки вдосконаленню діючого та впровадження нового прогресивного обладнання, використання якого дозволяє зменшити витрати енергетичних та матеріальних ресурсів. Впровадження енерго- і ресурсозберігаючих процесів та обладнання не тільки забезпечує економічний добробут підприємствам, але й позитивно впливає на оздоровлення державної економіки в цілому.
Останнім часом в підприємствах харчування, особливо швидкого обслуговування, зростає попит на смажені м'ясні вироби. Однак, сам процес жаріння м'ясних виробів є тривалим у часі, матеріало- і енергоємним, наслідком чого є втрати маси, і виконується в основному у сковородах або на плитах в наплитному посуді. В процесі жаріння за температур жиру або поверхні жаріння 180...210 0С у м'ясних виробах накопичуються речовини ендогенної природи – гетероциклічні ароматичні аміни, які є шкідливими для здоров'я людини. У зв'язку з цим постає проблема розробки таких процесу жаріння і апаратів для його реалізації, які б забезпечили значне скорочення тривалості теплової обробки, зменшення втрат маси виробів, витрат енергоносія, а також теплоприпливів в гарячих цехах підприємств харчування, покращення санітарно-гігієнічних умов праці. Таким чином, розробка процесу жаріння м'ясних виробів, за якого збільшиться вихід готового продукту, скоротиться тривалість теплової обробки і упередиться утворення шкідливих речовин ендогенної природи, а також розробка спеціалізованих апаратів для жаріння є актуальною науково-технічною проблемою, оскільки їх широкомасштабне впровадження на підприємствах харчування України дасть значний економічний та соціальний ефект.
Метою курсового проекту є дослідження процесу двостороннього жаріння птахопродуктів під осьовим тиском. Завдання дослідження полягає у встановленні загального вигляду залежності тривалості двостороннього жаріння і виходу готового продукту від величини осьового...
ВИСНОВКИ
1. Встановлено, що при двосторонньому жаріння птахопродуктів без плівки під осьовим тиском збільшення прикладеного осьового тиску призводе до зниження виходу готового продукту.
2. Встановлено, що при використання плівки для проведення двостороннього жаріння птахопродуктів під тиском досягається зменшення витрат електроенергії та тривалості процесу.
3. За результатами досліджень впливу тиску на тривалість, вихід готового продукту та витрати електроенергії при двосторонньому жарінні птахопродуктів під осьовим тиском встановлено оптимальний тиск біля 6 кПа.
4. Висунуто гіпотезу про виникнення загального градієнту температури який має направлення від верхньої поверхні до нижньої, оскільки теплозняття з нижньої поверхні більше, ніж з верхньої, а терморегуляція здійснюється лише по нижній поверхні жаріння, що призводить до перегріву верхньої поверхні.
5. Встановлено, що необхідно здійснювати регуляцію температури нижньої та верхньої поверхонь жаріння окремо.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу