*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Управління товарооборотом торговельного підприємства

курсовые работы, Экономика предприятия

Объем работы: 59 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 700 руб.

Просмотров: 1817

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ........................................................................................................................4
1. Роздрібний товарооборот підприємства торгівлі........................................7
1.1 Економічна сутність роздрібного товарообороту.....................................7
1.2 Методика регулювання роздрібного товарообороту..............................18
1.3 Методика аналізу товарообороту..............................................................21
2. Аналіз роздрібного товарообороту ТК \"ІНТЕРМАРКЕТ\"............................33
2.1 Економічна характеристика підприємства ТК \"ІНТЕРМАРКЕТ\".........33
2.2 Оцінка ступеня виконання плану і динаміки роздрібного
товарообороту за обсягом, складом і структурою..................................34
2.3 Оцінка ритмічності і рівномірності реалізації........................................38
2.4 Факторний аналіз товарообороту.............................................................41
3. Шляхи удосконалення роздрібного товарообороту
ТК \"ІНТЕРМАРКЕТ\"........................................................................................50
Висновки................................................................................................................53
Список використаних джерел..............................................................................57
Додатки...................................................................................................................59
ВСТУП

Роздрібний товарооборот належить до числа найважливіших показників діяльності підприємства. Він впливає як на виробництво, так і на споживання.
Роздрібний товарооборот – це виручка від продажу безпосередньо населенню споживчих товарів для особистого споживання як за готівку, так і за розрахункові чеки установ банків, через організований споживчий ринок, тобто спеціально організовану торгову мережу (магазини, аптеки, палатки, кіоски, автозаправні станції, їдальні, кафе, ресторани тощо) усіма діючими підприємствами незалежно від відомчої підпорядкованості, форм власності та господарювання, а також виручка, одержана через касу неторгових підприємств, організацій, установ від продажу безпосередньо населенню товарів власного виготовлення, закуплених на стороні або одержаних по бартеру (враховується як продаж поза торговою мережею).
До складу роздрібного товарообороту включається також відпуск товарів по безготівковому розрахунку із роздрібної мережі і мережі громадського харчування окремим категоріям установ.
Роздрібний товарооборот впливає у великій мірі на всі кількісні і якісні показники роботи торгових підприємств і організацій. Від обсягу і структури товарообороту залежать такі показники, як доходи, прибуток, рентабельність, сума і рівень витрат обігу, фонд оплати праці, чисельність торгових працівників, фінансове становище підприємств тощо. Велике значення у виконанні і перевиконанні планів товарообороту, вишукуванні резервів по його збільшенню, поліпшенню обслуговування населення має контроль і ретельний аналіз цих планів.
Обсяг товарообороту є основним валовим показником діяльності торговельного підприємства, який характеризує результат його діяльності щодо залучення купівельних фондів споживачів. Саме реалізація певної маси товарів створює економічне підґрунтя для отримання певного обсягу доходів та прибутку, тобто формує передумови для реалізації стратегічних цілей діяльності підприємства.
Система управління товарооборотом є складовою частиною...
ВИСНОВКИ

Мета курсової роботи полягала в аналізі стану управління роздрібним товарооборотом, виявленні недоліків та розробці пропозицій щодо удосконалення управління роздрібним товарооборотом в ТК \"ІНТЕРМАРКЕТ\".
Розглянувши роздрібний товарооборот на підприємствах торгівлі можна зробити наведені нижче висновки.
В загальному контексті під товарооборотом розуміють продаж товарів масового споживання та надання платних торговельних послуг населенню для задоволення особистих потреб в обмін на його грошові доходи, або іншим підприємствам – для подальшої переробки чи продажу.
Обсяг товарообороту є основним валовим показником діяльності торговельного підприємства, який характеризує результат його діяльності щодо залучення купівельних фондів споживачів. Саме реалізація певної маси товарів створює економічне підґрунтя для отримання певного обсягу доходів та прибутку, тобто формує передумови для реалізації стратегічних цілей діяльності підприємства.
Розглянувши стан управління роздрібним товарооборотом на підприємстві можна зробити такі висновки.
Вивчення існуючих тенденцій та можливостей підприємства щодо реалізації товарів, визначення факторів, які позитивно та негативно впливають на обсяг товарообороту підприємства, досягаються в процесі аналізу обсягу та структури товарообороту підприємства.
Проведення економічного аналізу дозволяє:
- вивчити стан виконання планів товарообороту, ритмічність та сезонність реалізації товарів в ретроспективному періоді;
- визначити склад товарообороту за формами, видами, методами продажу, асортиментною структурою;
- виявити основні тенденції та закономірності в реалізації товарів;
- проаналізувати та кількісно оцінити вплив окремих факторів на обсяг, склад та структуру товарообороту.
На виконання плану і динаміку роздрібного товарообороту чинить вплив велика кількість факторів.
Основний фактор успішного розвитку товарообороту – забезпеченість торгового підприємства товарними ресурсами та їх раціональне використання. Обсяг товарообороту...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу