*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

ПЛАНУВАННЯ ТА ОЦІНКА ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

дипломные работы, Экономика предприятия

Объем работы: 124 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 3000 руб.

Просмотров: 665

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ВСТУП..........................................................................................................................5
1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ
НА ПІДПРИЄМСТВІ...............................................................................................9
1.1 Сутність і соціально-економічна роль продуктивності праці...........................9
1.2 Показники та методи вимірювання продуктивності праці
на підприємстві....................................................................................................14
1.3 Фактори, які впливають на продуктивність праці,
методи їх кількісної оцінки................................................................................20
2 ОЦІНКА ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ЗАТ \"КСП Есхар\"................................26
2.1 Економічна характеристика ЗАТ \"КСП Есхар\"……........................................26
2.1.1 Основні напрями господарської діяльності і характеристика
виробничої бази ЗАТ \"КСП Есхар\"...............................................................26
2.1.2 Аналіз фінансово-економічного стану підприємства ЗАТ \"КСП Есхар\"...32
2.2 Аналіз продуктивності праці підприємства ЗАТ \"КСП Есхар\"…..................52
2.3 Аналіз факторів, які вплинули на продуктивність праці
підприємства ЗАТ \"КСП Есхар\", їх кількісна оцінка…...................................58
2.4 Оцінка впливу системи оплати праці робітників на її продуктивність..........68
2.5 Резерви зростання продуктивності праці на підприємстві
ЗАТ \"КСП Есхар\", їх кількісна оцінка...............................................................72
3 ОБҐРУНТУВАННЯ ПЛАНУ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ
ПІДПРИЄМСТВА.................................................................................................80
3.1 Методи розробки плану продуктивності праці на підприємстві....................80
3.2 Розробка плану продуктивності праці на підприємстві
ЗАТ \"КСП Есхар\" на майбутній...
ВСТУП

Сучасна економічна реформа в Україні, що відбувається в напрямі ринкових перетворень, корінним чином змінює характер, принципи і процес управління. Підприємства дістали можливість удосконалення форм господарювання, маркетингу, планування і організації виробництва для досягнення ефективності і прибутковості діяльності.
В умовах переходу України до ринкової економіки важливе місце займає інтенсифікація економічного зростання, постійного підвищення ефективності і якості діяльності підприємств. Тільки за таких умов можливий вихід на світовий рівень, що забезпечує необхідні економічні результати для зміцнення держави.
Сумарним результатом підвищення ефективності виробництва є збільшення кількості продукції, поліпшення її якості, поліпшення умов праці тощо. Продуктивність праці являє собою один з головних показників ефективності діяльності підприємства, є одним із узагальнюючих показників функціонування економічної системи. Показники продуктивності праці при інших рівних умовах є основними критеріями розвитку трудового потенціалу підприємства, рівня доходів і якості життя персоналу.
В сучасних умовах господарювання на кожному підприємстві повинна діяти відлагоджена система управління продуктивністю праці. Планування продуктивності є головною умовою правильного визначення і реалізації пріоритетних цілей і завдань трудової віддачі персоналу, які повинні бути конкретними і досяжними на кожному підприємстві.
Отже, продуктивність праці – важливий планово-економічний показник, який характеризує ступінь раціонального використання трудового потенціалу підприємства і рівень ефективності системи господарювання. В економічній теорії і практиці продуктивність праці розглядається як основний науковий оціночний показник, критерій економічної ефективності виробництва, розвитку техніки, технології та організації управління.
....
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

Мета дипломної роботи полягала в аналізі та плануванні продуктивності праці на підприємстві ЗАТ \"КСП Есхар\".
Розглянувши питання аналізу та планування продуктивності праці на підприємстві можна зробити наведені нижче висновки.
Продуктивність праці являє собою один із головних показників ефективності діяльності підприємства, є одним із узагальнюючих показників функціонування економічної системи. В сучасних умовах господарювання на кожному підприємстві повинна діяти відлагоджена система управління продуктивністю праці. Планування продуктивності є головною умовою правильного визначення і реалізації пріоритетних цілей і завдань трудової віддачі персоналу, які повинні бути конкретними і досяжними на кожному підприємстві.
Важливою передумовою визначення результативності праці є правильне обчислення рівня і динаміки продуктивності праці в усіх сферах економіки. Методи вимірювання продуктивності праці залежать від специфіки діяльності підприємств, мети розрахунків, способів визначення обсягів виробленої продукції. Розрізняють такі методи: натуральний, умовно-натуральний, трудовий, вартісний, умовно-вартісний, на основі нормативно-чистої продукції. Кожен з методів має свої переваги та недоліки. Найпоширенішим методом вимірювання продуктивності праці є вартісний метод.
Резерви зростання продуктивності праці – це можливості повнішого використання продуктивної сили праці, всіх чинників підвищення його продуктивності за рахунок вдосконалення техніки, технології, поліпшення організації виробництва, праці і управління
З переходом до ринкової економіки важливим чинником успішного функціонування підприємства стає найбільш повне використання можливостей його працівників. Збільшення обсягу продукції при зниженні витрат робочого часу і інтенсивності праці стає можливим внаслідок використання творчих можливостей людини, які на відміну від інших ресурсів не можуть бути вичерпані.
Для найбільш точного аналізу продуктивності праці необхідно оцінити загальне...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу