*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Територіальний поділ праці – основа формування економічних районів. Економічна ефективність природоохоронних заходів

контрольные работы, Экономика

Объем работы: 16 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 150 руб.

Просмотров: 971

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ЗМІСТ

ВСТУП......................................................................................................................3
1 Територіальний поділ праці – основа формування економічних районів......4
2 Економічна ефективність природоохоронних заходів.
Навести приклади по регіонах............................................................................8
ВИСНОВКИ...........................................................................................................14
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.......................................................16
ВСТУП

Розвиток будь-якого регіону і країни в цілому залежить від наявного економічного, природно-ресурсного і трудового потенціалу, розміщенного в тому чи іншому регіоні (території), тобто він залежить від наявних продуктивних сил. Нарощування, раціональне використання та постійне вдосконалення регіональних і галузевих пропорцій національної економіки на основі науково обгрунтованих принципів і закономірностей розміщення продуктивних сил об’єктивно зумовлені необхідністю підвищення добробуту населення країни, його культурного і духовного збагачення.
Знання основ науки про регіональну економіку, продуктивні сили країни та фактори, що пов’язані з екологічними процесами і навколишнім середовищем, має не тільки теоретичне, але й велике практичне значення. Ефективне використання наявного економічного потенціалу в регіонах, комплексне розміщення продуктивних сил, їх оптимальна територія, організація мають особливо важливе значення в зростанні економіки та раціональному використанні капітальних вкладень в умовах ринкової економіки.
Беручи до уваги вище сказане, бачимо, що тематика данної контрольної роботи має велику ступінь актуальності.
У роботі будуть розглянуті питання територіального поділу праці та економічної ефективності природоохоронних заходів.
ВИСНОВКИ

Мета цієї роботи полягала у розгляді питання територіального поділу праці як основи формування економічних районів та розгляді економічної ефективності природоохоронних заходів.
Територіальний поділ праці – це об’єктивний процес виробничої спеціалізації території, зумовлений посиленням міжрегіональниї кооперації, обміном спеціалізованою продукцією та послугами.
Територіальний поділ праці між економічними районами країни має винятково важливе значення в прогнозуванні розвитку господарських комплексів економічних макрорегіонів, в проведенні регіональних регіональних наукових досліджень перспективи розміщення продуктивних сил і їх розвитку.
Найбільш важливими факторами, що впливають на територіальний поділ праці і спеціалізацію економічних районів, є природні і економічні.
Територіальний поділ праці великою мірою залежить від регіональної економічної політики, яка ведеться на державному рівні.
Ступінь територіального поділу праці залежить від суспільного поділу праці у даній країні й таким чином може характеризувати рівень розвитку її продуктивних сил.
Економічний розвиток країни – це динамічний процес, який має тенденцію постійного розвитку з метою найбільш повного задоволення потреб населення.
Під раціональним природокористуванням розуміють високоефективне гоcподарювання, яке не призводить до різких порушень природно-ресурсного потенціалу або змін у навколишньому середовищі, які можуть завдати значної шкоди здоров’ю людей і навіть загрожувати їх існуванню.
Економічна ефективність використання природних ресурсів оцінюється інтенсивністю природокористування.
Практично у всіх регіонах України склалася дуже напружена екологічна ситуація. Для підвищення економічної ефективнсоті природоохоронних заходів треба приймати відповідні міри, а раціональне природокористування має визначатися умовами збалансованої взаємодії людського суспільства з усіма природними біосферами.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу