*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Затискач на базі єкскаватора одноковшового

дипломные работы, Специальная техника

Объем работы: 81стр.+чертежи

Год сдачи: 2007

Стоимость: 6000 руб.

Просмотров: 831

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ЗМІСТ

Вступ
1 Техніко- економічне обґрунтування
1.1 Патентний огляд
1.1.1 Робоче обладнання екскаватора
1.1.2 Робоче обладнання гідравлічного екскаватора
1.1.3 Робоче обладнання гідравлічного екскаватора
1.1.4 Робоче обладнання гідравлічного екскаватора
1.1.5 Робоче обладнання гідравлічного екскаватора
1.1.6 Будівничий маніпулятор
1.1.7 Пристрій для виконання земляних і
навантажувально- розвантажувальних робіт
1.2 Аналіз патентних рішень
1.3 Запропоноване вдосконалення
2 Огляд конструкції машини і технології виконання робіт
3 Розрахунок екскаватора ЕО-4321 з робочим обладнанням захват
3.1 Стрілопідйомний механізм
3.2 Механізм повороту захвата
3.3 Розрахунок зусиль в робочому обладнанні
3.3.1 розрахунок зусиль в гідроциліндрі робочого обладнання
3.3.2 Визначення зусиль в поворотному механізмі
3.4 Розрахунок елементів робочого обладнання на міцність
3.4.1 Розрахунок вісі повороту рухомого ножа
4 Об’ємний гідропривід екскаватора
4.1 Опис гідросистеми екскаватору
4.2 Розрахунок гідроциліндру ножа
4.3 Розрахунок шиберного поворотного гідро двигуна (ШПД)
5 Охорона праці
5.1 Небезпечні та шкідливі виробничі фактори, супроводжуючі
роботу машиніста екскаватора
5.2 Розробка інженерних рішень по обмеженню впливу небезпечних
виробничих факторів на машиніста екскаватора
5.2.1 Небезпека перевертання
5.2.2 Попадання людини в зону роботу
5.3 Розробка інженерних рішень по обмеженню впливу шкідливих
виробничих факторів на машиніста екскаватора
5.3.1 Підвищений рівень шуму
5.3.2 Вібрація
5.3.3 Запиленість
5.3.4 Освітленість
5.4 Відображення питань ергономіки при розробці робочого міста
машиніста
5.5 Протипожежна безпека
6 Розрахунок річного економічного ефекту
6.1 Виявлення призначення і області застосування нової техніки
6.2 Вибір базового варіанта
6.3 Виявлення конструктивно-експлуатаційних особливостей техніки
6.4 Описання програми «Ефект-М»
6.4.1 Ідентифікатори для описання вихідної інформації до програми
«Ефект-М»
6.4.2 Ідентифікатори...
ВСТУП

На даний час в будівельній сфері України склалася ситуація, коли ріст міст, будуються нові будинки і споруди. Однак в центрах міст знаходяться старі будинки, котрі необхідно або відновлювати, або руйнувати для очищення ділянок під нові споруди. Для таких робіт існує багато обладнання: стіноломні машини, гідравлічні молоти, крани, навантажувачі, екскаватори. Але для того, щоб зруйнувати будівлю необхідно декілька видів машин, наприклад: стіноламниі машини з навантажувачем або краном, екскаватор в зв\'язку з самоскидами і ручна праця - стропальники. Наявність людей в робочій зоні приводить до частих випадків травматизму. Таким чином, на даний момент виникла задача створення нового робочого устаткування, яке зможе виконувати функції декількох машин, а також працювати в обмежених умовах, що дуже важливо для ведення робіт в зонах зруйнованих будівель, де важко робити маніпуляції працюючою технікою. В даний момент такого устаткування не існує, тому метою дипломного проекту є проектування робочого устаткування для відновних робіт на базі гідравлічного екскаватора ЕО-4321. Цим устаткуванням є затискач.
Цей затискач є змінним устаткуванням для екскаватора ЕО-4321. Для нього виконується розрахунок гідроприводу, річного економічного ефекту, а також надається увага питанню ергономіки.
Затискач повиннен виконувати наступні види робіт: розчищання завалів будівель, як нижчі стоянки екскаватора, так і на рівні; руйнування бетонних і цегляних споруд з подальшим завантаженням частин будівель в транспортний засіб; маніпулювання вантажем.Всі перераховані види робіт дозволяють підвищити продуктивність, зменшити час ручної праці, понизити витрату горючий змащувальних матеріалів і т.п.
Ці показники дають всі підстави для упровадження такого робочого устаткування в будівництві.
ВИСНОВКИ

В результаті дипломного проекту був розроблений робочий орган затискач для гідравлічного екскаватора Э0-4321, на підставі чого можна зробити ряд висновків.
В даний час відносне мало робітників органів для гідравлічних екскаваторів, які дозволяють виробляти роботи в обмежених умовах, тобто виконувати поставлену задачу без повороту поворотної платформи, а тільки за допомогою робочого органу.
Достатня простота конструкції забезпечує розширення можливостей екскаватора. Затискач дозволяє виконувати наступні операції:
Розчищання завалів, як на рівні стоянки екскаватора, так і нижче за рівень;
Руйнування бетонних і цегляних стін будівель з подальшим вантаженням частин в транспортний засіб;
Маніпулювання вантажем.
При достатньо широкій номенклатурі виконуваних робіт і частої їх повторюваності, коли потрібне швидке переналагодження робочого устаткування з одного функціонального типу в іншій. Тобто адаптація до різних видів робіт і властивостей середовища, екскаватори, оснащення робочим органом затискач, володіють істотними перевагами в порівнянні з устаткуванням традиційного типу.
У дипломному проекті виконані розрахунки: металоконструкцій робочого органу; гідроприводу; річного економічного ефекту; охорона праці.
Застосування робочого органу затискач на екскаватор ЕО-4321, для виконання різних видів робіт дає можливість підвищити продуктивність екскаватора з 12563,2 м/рік і дало річний економічний ефект в розмірі: 66840,7 гривень.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу