*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Спадкові відносини за Римським цивільним правом та порівняльна характеристика з Цивільним Кодексом України

дипломные работы, гражданское право

Объем работы: 100 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 4000 руб.

Просмотров: 2158

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1
Загальні питання спадкування
1.1. Поняття спадщини
1.2. Спадкоємці
1.3. Процес спадкування
1.4. Порядок прийняття спадщини
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1
РОЗДІЛ 2
Історія розвитку спадкування
2.1. Історія виникнення і розвитку римського спадкового права
2.2. Універсальне наступництво
2.2.1. Спадкова маса (hereditas)
2.2.2. Порядок спадкування за ius civile
2.2.3. Захист спадкових прав
2.2.4. Необхідне спадкування (обов\'язкова частка)
2.2.5. Спадкоємство за преторським правом (bonorum possessio)
2.2.6. Спадкування за законом (successio legitima)
2.2.7. Спадкування за заповітом (successio testamentaria)
2.2.8. Прийняття спадщини
2.3. Сингулярне спадкоємство mortis causa
2.3.1. Відмови за заповітом (legata)
2.3.2. Фідєїкоміси (fideicommissa)
2.3.4. Дарування (donatio)
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2
РОЗДІЛ 3
Спадкування за Цивільним Кодексом України
3.1. Спадкування за заповітом
3.1.1. Форма заповіту
3.1.2. Право на заповіт
3.1.3. Недійсність заповіту
3.1.4. Виконання заповіту
3.1.5. Оформлення права на спадщину
3.1.6. Спадковий договір
3.1.7. Особливі заповідальні розпорядження
3.1.8. Особливі питання спадкування за заповітом
3.1.8.1. Обов\'язкова частка
3.1.8.2. Секретний заповіт
3.2. Спадкування за законом
3.2.1. Порядок спадкування за законом
3.2.2. Черговість спадкування
3.2.3. Особливі питання
3.2.4. Перерозподіл спадщини
3.3. Здійснення права на спадкування
3.3.1. Прийняття спадщини
3.3.2. Відповідальність спадкоємців за борги спадкодавця
3.3.3. Видача свідоцтва про право на спадщину
3.3.4. Пред\'явлення кредитором спадкодавця вимог до спадкоємців
3.3.5. Охорона спадкового майна
3.3.6. Управління спадковим майном
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3
РОЗДІЛ 4
Проблемні питання спадкових відносин
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 4
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
Актуальність теми. Важливим елементом процесу перебудови, реформування та демократизації всіх систем суспільства в Україні є формування правової держави, яка забезпечує виконання конституційного принципу верховенства права (ст. 8 Конституції України) та недоторканність, захист життя й здоров’я людини, її безпеки, честі та гідності.
Економічні перетворення в державі сприяють утворенню нової системи господарювання, що потребує реформації правової системи держави. Зростає роль правового регулювання товарно-грошових відносин та різноманітних відносин з немайновими цінностями. Тому правову базу необхідно привести до відповідності вимогам сьогоденної ситуації в економіці.
Інститут спадкового права всіх правових систем, як стародавніх так і сучасних, є одним із найважливіших, значення якого обумовлено тим, що об’єктом спадкування є право власності. Адже що залишається після смерті особи, як цим правильно розпорядитися – це актуальні проблеми спадкового права з найдавніших часів і до нашого часу, які залишаються в центрі уваги держави, законодавців та дослідників, кожної людини.
Виходячи з теоретичної і практичної значущості для розвитку суспільства інституту спадкового права обрано тему дослідження: “Спадкові відносини за Римським цивільним правом та порівняльна характеристика з Цивільним Кодексом України”.
Мета роботи полягає в тому, щоб з’ясувати поняття та зміст загальних і специфічних закономірностей виникнення, розвитку і функціонування інституту спадкового права за Римським правом та за сучасним Цивільним Кодексом України.
Для досягнення цієї мети необхідно вирішити такі завдання:
- визначити поняття: «Спадкове право», «Спадкування», «Правонаступництво», «Спадщина», «Спадкоємець», «Спадкодавець», «Відкриття спадщини»;
- дослідити історію виникнення і розвитку римського спадкового права;
- проаналізувати перехід майна покійного (наступництво) до інших осіб у Римському праві та його різновиди: універсальне та сингулярне;
- охарактеризувати здійснення механізму...
Результати дослідження дають підстави зробити такі висновки:
1. Об\'єктом спадкування переважно є право власності. Питання про те, що залишається після смерті померлого власника, кому воно має перейти, в якому порядку та обсязі, з найдавніших часів і до наших днів залишаються в центрі уваги суспільства і держави, законодавців і дослідників, кожної людини, оскільки вони стосуються їхніх інтересів. Тому спадкове право в сучасних правових системах є одним з найважливіших інститутів і займає проміжне місце між речовим і зобов\'язальним правом. Спадкове право тісно пов\'язане з усіма іншими видами майнових прав. Спадкові відносини виникають після смерті громадянина або оголошення його померлим, у спадкоємців з\'являється право на прийняття спадщини, а в інших осіб – обов\'язок не перешкоджати їм у здійсненні цього права. А спадкові правовідносини спрямовані на наступництво цивільних прав та обов\'язків від однієї особи – спадкодавця до іншої – його спадкоємця.
2. Спадкове право виникло лише з появою приватної власності внаслідок їх взаємозв’язку. Саме тому римське спадкове право в процесі розвитку набуло рис, що відповідали характеру римської власності та сім\'ї. Посилення ж значення кровного споріднення стало основою для зміцнення спадкування за законом. Це призвело до того, що соціальне призначення римського спадкового права полягало у сприянні зміцненню сімейних відносин громадян, захисту інтересів неповнолітніх дітей, непрацездатних утриманців тощо. Проте чимала кількість формальних вимог Римського спадкового права (щодо форми заповідальних розпоряджень, порядку відкриття і прийняття спадщини тощо) збереглися й у сучасному спадковому праві.
3. У сучасному спадковому праві України, як і у Римському, важливе значення має інститут охорони спадкових прав, який, відповідно до чинного законодавства, забезпечує захист прав та інтересів суб\'єктів спадкового права. Тому законодавством України передбачено два основні способи охорони спадкових прав: позасудовий...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу