*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Продукти та послуги на банківському ринку

дипломные работы, банковское дело

Объем работы: 89 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 1000 руб.

Просмотров: 1617

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ ТА ПОСЛУГ 7
1.1. Загальна характеристика понять «банківський продукт» та «банківська послуга» 7
1.2.Види банківських послуг та відмінності від операцій 11
1.3. Збут банківських продуктів та послуг 18
1.4. Цільові ринки та сегментація 19
1.5. Цінова політика банківських продуктів та послуг 21
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ ТА ПОСЛУГ НА ПРИКЛАДІ ВАТ «ОЩАДБАНК» 27
2.1. Загальна характеристика банку 27
2.2. Фінансово-економічні показники діяльності банку 35
2.3. Характеристика та види банківських продуктів та послуг 44
2.3.1. Банківські операції 44
2.3.2.Банківські послуги 46
2.3.3. Аналіз продуктів та послуг 48
РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ ТА ПОСЛУГ 53
3.1. Перспективи розвитку банківських послуг в Україні 53
3.2. Напрями вдосконалення банківських продуктів та послуг на прикладі ВАТ «Ощадбанк» 64
ВИСНОВОК 71
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 73
ДОДАТКИ 79
Актуальність теми. В умовах становлення і розвитку української держави винятково важливого значення набуває побудова ефективної банківської системи, оскільки банки є рушійною силою економічного розвитку та ринкових перетворень. Зі створенням та розвитком банківської системи формується і ринок банківських продуктів, який сегментується на ринок активно-пасивних, перш за все кредитних, операцій і ринок банківських послуг. Ринок банківських продуктів та послуг охоплює широкий спектр послуг від розрахунково-касових до зберігання та перевезення цінностей, які не передбачають відчуження ресурсів банку і не несуть ризиків, притаманних банківським операціям.
Розвиток світової економіки характеризується значним розвитком сфери послуг в порівнянні з сферою виробництва. Аналогічні об\'єктивні перетворення відбуваються і в банківському секторі, де спостерігається випереджаючий розвиток сфери банківських послуг порівняно з його операціями. Послуги почали приносити банкам значні доходи, які нерідко перевищують їх доходи від операцій. Частка послуг в діяльності українських банків теж неухильно зростає і вже забезпечує чверть їх доходів. Тому все більшого значення набуває вивчення банківських послуг та банківських продуктів, їх специфічної природи та місця в діяльності банків, механізму їх формування і розвитку.
Ступінь дослідження проблеми. У міру становлення банківської системи і формування ринку послуг окремі питання функціонування останнього привертають до себе все більшу увагу вітчизняних та зарубіжних дослідників банківської сфери. Серед вітчизняних економістів та спеціалістів з країн СНД найбільше уваги ринку банківських продуктів та послуг приділено в працях Дзюблюка О.В., Жукова Є.Ф., Качаєва Ю.Д., Коробова Ю.І., Лаврушіна О.І., Мороза А.М., Мируна М.І., Савлука М.І., Солдаткіна В., Усоскіна В.М., Уткіна Е.А. Дослідженням ринку банківських продуктів та послуг займались також відомі іноземні економісти: Валдес С., Гавальда К., Джозлин Р., Заутер В., Котлер Ф., Роуз П.,...
Отже, підведемо підсумки дипломної роботи.
Теоретичне дослідження дозволило виявити та розглянути поняття «банківська послуга», «банківська операція» і «банківський продукт». В зарубіжній і вітчизняній літературі відсутній єдиний підхід до визначення елементів, що характеризують ринок банківських послуг.
Також було досліджено, що розвиток комерційної діяльності банків пов\'язаний з розширенням сфери банківських послуг для клієнтури. В практиці роботи комерційних банків розрізняють різноманітні послуги.
Було виявлено, що цінова політика комерційного банку припускає встановлення цін на різноманітні банківські продукти і їхню зміну відповідно до трансформації ринкової ситуації. Її об’єктами можуть бути процентні ставки, тарифи, комісійні, бони (премії), знижки, а також мінімальний розмір внесків.
В другому розділі дипломної роботи був проведений аналіз досліджуваного банку. Стратегія банку ВАТ «Ощадбанк» спрямована на максимальний розвиток роздрібного бізнесу та створення умов для повного банківського обслуговування корпоративних клієнтів.
ВАТ «Ощадбанк» надає наступні види послуг до клієнтів:
• відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів;
• кредити на придбання житла, автомобілів, товарів тривалого користування;
• короткострокові та довгострокові кредити підприємствам, установам, організаціям;
• переказ грошових коштів у національній та іноземній валюті в Україні та за кордон з відкриттям та без відкриття рахунку та ін.
Третій розділ дипломної роботи був присвячений впровадженню заходів щодо збільшення ефективності банківських послуг.
Для розвитку послуг на досліджуваному підприємстві пропонується впровадження двох нових видів кредиту – «супер» під 20% річних (ризик становить 5%) та «легкий» під 30% (ризик становить 7%).
Також було наведено пропозиції щодо поліпшення процесу надання послуг комерційними банками.
Зокрема, підвищити ефективність управління можна, впливаючи на попит і пропозицію на банківські послуги. Стимулюючи попит і видозмінюючи...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу