*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Система управління персоналом в умовах кризи

дипломные работы, Управление персоналом

Объем работы: 65 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 1000 руб.

Просмотров: 2480

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ВСТУП 3
Розділ 1. Ринкові ситуації та їх вплив на персонал підприємства 7
1.1. Кризовий менеджмент: характерні риси кризового менеджменту та вплив на управління персоналом 7
1.2. Вимоги до персоналу в умовах кризової економіки 12
Розділ 2. Персонал та його особлива роль в ефективному функціонуванні підприємства ТОВ «МТІ» 19
2.1. Професіональний та фаховий рівень, формування професіоналізму 19
2.2. Досвід країн світу та України 27
2.3. Основні напрями формування ефективного середовища роботи персоналу 36
Розділ 3. Формування команди менеджменту в умовах кризових ситуацій 42
3.1. Основні фактори формування команди 42
3.2. Методи формування професійної команди 47
3.3. Створення диференційованої системи винагород 49
Розділ 4. Формування професійної готовності, як інструмент взаємодії функціональної і професійної праці 53
ВИСНОВОК 60
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 62
Актуальність теми. Термін «антикризове управління» виник порівняно недавно. Вважається, що причина його появи полягає в реформуванні української економіки і поступовому входженні України в зону кризового розвитку. Не багато хто чекав, що результатом реформ стане криза, але багато хто сьогодні розуміє, що з кризи економіку здатний вивести тільки новий тип управління. Таке управління і отримало назву «антикризового». Але назва назвою, а суть його викликає великі дискусії. Криза, яким би глибоким вона не була, все-таки коли-небудь пройде. Історія економічного розвитку багатьох країн це підтверджує. І потреба в антикризовому управлінні відпаде? Чи означає це, що такий тип управління має тимчасовий характер або суто прагматичне значення? Навіщо ж тоді вивчати його, створювати наукову концепцію і готувати фахівців в системі вищої освіти?
Об\'єктивно криза характеризується безліччю взаємозв\'язаних ситуацій, складність, що підвищують, і ризик управління. При цьому можливі віддалення кризи і її профілактика, стабілізація кризи, переростання однієї в іншу, вихід з кризи, яка не виключає його як з сьогодення, так і з майбутнього. Не тільки економіка, але і природа функціонує циклічно, і не тільки процес розвитку економіки народжує кризові ситуації. На різних етапах розвитку суспільної свідомості відношення до криз було різним. Наприклад, одна позиція полягала в тому, що криза — завжди наслідок природних явищ, а інша, — що криза — породження самої людини, його помилок, забобонів, незнання, невіри.
Елементарне завдання фірми, що потрапила в кризову ситуацію, - понизити витрати. У до кризовій ситуації на більшості підприємств спостерігалася надмірність персоналу. В умовах кризи скорочення його чисельності стає гострою необхідністю. Потрібний зважений, раціональний підхід при звільненні персоналу, відмові від виплати доплат і надбавок, скороченні соціальних пільг (безкоштовні обіди, медичне обслуговування і тому подібне). Прямолінійні дії нерідко приводять до плачевних...
Одним із головних факторів забезпечення успішного функціонування будь-якого підприємства є залучення персоналу з необхідними кількісними, структурними та якісними характеристиками. Із розвитком суспільства людський фактор набуває все більшого значення, що потребує нових підходів до управління взагалі, і, перед усім, до управління персоналом.
Роль людини в антикризовому управлінні підприємством можна розглядати в двох аспектах – з одного боку персонал організації може бути джерелом будь-якої кризової ситуації, з іншого – інструментом подолання кризових явищ та головною опорою антикризового управління.
Підвищення рівня конкурентоспроможності організації, в тому числі і в умовах кризи у вирішальному ступені визначається якістю наявного персоналу: його кваліфікацією, потенціалом, ступенем згуртованості, лояльністю до організації і мотивацією до високопродуктивній праці. Зрозуміло, якості окремих керівників грають важливу роль для ефективної діяльності підприємства, проте його стабільність і ступінь «виживаності» залежать, перш за все, від якостей «середнього» персоналу, які у свою чергу, визначаються такою, що існує системою управління працею. В умовах ринкової економіки конкурентоспроможність організації визначається тим, наскільки мобільно вона реагує на будь-яку зміну зовнішнього по відношенню до неї середовища, наскільки чуйно уловлює зміни потреб ринку, наскільки вона готова до постійних змін.
У цих умовах потрібний принципово новий тип працівника: висококваліфікований, ініціативний, схильний до інновацій, готовий самостійно ухвалювати рішення і нести за них відповідальність що прив\'язує свої особисті цілі до цілей організації, в якій працює, орієнтований на довгострокову співпрацю. Як правило, одній з базисних причин кризового стану вітчизняних підприємств, разом з мікро- і макроекономічними причинами є невідповідність принципів і методів управління персоналом сучасним умовам ринкової економіки.
У керівників підприємства дуже сильні стереотипи...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу