*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Інноваційна політика підприємства

курсовые работы, менеджмент

Объем работы: 49 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 500 руб.

Просмотров: 2264

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти інноваційної політики підприємства 5
1.1. Основні поняття інноваційної політики 5
1.2. Основні прийоми експертизи інноваційних проектів 19
1.3. Оцінка ефективності інноваційних проектів 21
1.4. Оцінка ефективності інноваційної діяльності 26
Розділ 2. Аналіз відкритого акціонерного товариства на прикладі комбінату ВАТ «Придніпрвський» 29
2.1. Загальна характеристика підприємства 29
2.2. Проведення інноваційної політики на ВАТ«Придніпровський» і механізм її реалізації 31
2.3. Процедура оцінки інноваційного процесу 34
2.4. Аналіз підприємства ВАТ «Придніпровський» після проведення інноваційної політики 36
Розділ 3. Шляхи оптимізації впровадження інноваційної політики на підприємстві ВАТ «Придніпровський» 39
3.1. Методи і пропозиції по проведенню інноваційної політики на підприємстві ВАТ «Придніпровський» 39
Висновок 42
Список використаної літератури 44
Актуальність теми. Складність, різноманіття і суперечність сучасних соціально-політичні і економічних перетворень в суспільстві, їх новизна і динамізм в умовах ринкової трансформації гостро ставлять питання про максимальне використання можливостей науково-технічного потенціалу галузей харчових виробництв у відновленні і розвитку реального сектора економіки і доданні йому інноваційного характеру.
Основна роль при цьому належить науці, як генератору науково-технічного розвитку харчової промисловості, що забезпечує постійне технико-технологическое і соціально-економічне оновлення галузей харчових виробництв.
Інноваційна діяльність на підприємствах, особливо харчових, вимагає якісно нового підходу вона має бути не одиничним актом впровадження якого-небудь нововведення, а стратегічно орієнтованою системою заходів щодо розробки, впровадження, освоєння, виробництва, комерціалізації і аналізу ефективності інновацій.
Основні напрями інноваційній діяльності в галузях харчових виробництв: технологічне; асортиментне (виробництво нових продуктів харчування); маркетингове; інноваційної інфраструктури.
Мета роботи розглянути шляхи інноваційної політики підприємства і шляхи її реалізації.
Об\'єктом дослідження є комбінат ВАТ «Придніпровський», який виробляє кисломолочну продукцію.
Предметом дослідження інноваційна політика підприємства і механізм її реалізації.
Відповідно до поставленої міти в роботі вирішуються наступні завдання:
- розглянути теоретичні аспекти поняття інноваційної політики;
- розглянути основні прийоми експертизи інноваційних проектів;
- розглянути коротку характеристику підприємства ВАТ «Придніпровський»;
- вивчити проведення інноваційної політики на ВАТ «Придніпровський» і механізм її реалізації;
- розглянути процедуру оцінки інноваційного процесу;
- провести аналіз підприємства ВАТ «Придніпровський» після
проведення інноваційної політики;
- виявити шляхи оптимізації впровадження інноваційної політики на підприємстві ВАТ...
Важливість діяльності по вивченню інновацій і їх властивостей пояснюється дією науково-технічного прогресу, що різко посилилася, на розвиток виробництва і ринку. В результаті освоєння новітніх досягнень науки і техніки в товарообмін широким потоком вливаються принципово нові товари, що раніше не випускаються. Одночасно відбувається процес прискорення оновлення і вдосконалення виробів, що випускаються.
При проведенні подібного роду досліджень підприємцям життєво важливо знати, яка саме стратегія в області розвитку напрямів створення новій продукції здатна принести успіх, тобто по яких напрямах повинне йти вдосконалення якості існуючих виробів, щоб підвищити їх конкурентоспроможність на ринку і утвердиться на нім. Засобом рішення цієї важливої задачі і є глибоке вивчення інноваційного процесу.
Особливість продуктових інновацій в молочній промисловості полягає в тому, що новий вигляд молочних продуктів повинен забезпечити вирішення наступних завдань: -
- раціональне використання сировини, що поступає на підприємство;
- збільшення термінів придатності молочних продуктів;
- поліпшення структури білкового живлення населення, направленого на ліквідацію дефіциту білка, його якісної неповноцінності;
- задоволення потреби населення в продуктах, збагачених вітамінами і біологічно активними добавками, що дозволяють ослабити чинник дії несприятливої екології на людину;
- збільшення асортименту дієтичних і діабетичних продуктів.
Новий вигляд продуктів в молочній промисловості створюється на основі процесів фракціонування і модифікації молочних компонентів з подальшим їх комбінуванням між собою або компонентами немолочного походження. Це дозволяє цілеспрямовано створювати продукти необхідного складу, а у поєднанні з процесами спеціальної обробки – з новими споживчими властивостями і смаковими характеристиками.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу