*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Діяльність іноваційних підприємств

курсовые работы, менеджмент

Объем работы: 49 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 500 руб.

Просмотров: 1267

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ 5
1.1. Світовий і вітчизняний досвід створення і функціонування інноваційних структур 5
1.2. Спеціальні режими інноваційних підприємств 17
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЗАТ ТП „ВУГЛЕМАШ” 23
2.1. Загальна характеристика діяльності підприємства 23
2.2. Інновації та інноваційний потенціал підприємства 31
2.3. Проблеми активізації інноваціїної діяльності ЗАТ ТП „Вуглемаш” 33
ВИСНОВОК 36
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 37
ДОДАТКИ 45
Перехід до ринкової системи господарювання загострив необхідність активізації інноваційних процесів в економіці України.
Складний етап реформування економіки потребує посилення інноваційної активності і нового підходу до інновацій, що поєднують знання і техніку з ринком. Інновації визначають основні показники виробничо-господарської діяльності підприємства, напрямок змін на довгостроковий період, забезпечують конкурентоспроможність підприємства в майбутньому.
Значення інноваційної діяльності для промислових підприємств у сучасних умовах постійно зростає. Тим часом статистичні дані останніх років підтверджують той факт, що промислові підприємства зазнають серйозної кризи в інноваційній сфері і, якщо не починати активних заходів для його подолання, як з боку держави, так і керівництва промислових підприємств, несприятливі наслідки будуть мати місце в найближчому майбутньому.
Актуальність теми обумовлена тим, що в умовах становлення ринкової економіки в Україні невирішеними залишаються безліч теоретичних, методичних і практичних питань управління діяльністю інноваційних підприємств.
Мета і завдання дослідження. Метою курсової роботи є теоретичне вивчення та розробка методичних рекомендацій щодо підвищення ефективності управління інноваційними підприємствами України.
Для досягнення поставленої мети в роботі були сформульовані і вирішені такі завдання:
- визначення понятійного апарату, використовуваного у ході дослідження питань інноваційної діяльності;
- узагальнення теоретичних аспектів інноваційної політики підприємства;
- визначення принципів формування елементів інноваційної політики підприємства;
- аналіз стану інноваційних підприємств у сучасних умовах;
- узагальнення існуючих методів державного стимулювання і фінансових методів стимулювання інноваційної діяльності;
- обґрунтування методичного підходу до виявлення резервів підвищення ефективності діяльності інноваційних підприємств;
Об\'єкт дослідження – інноваційне підприємство „Інвац”....
Підбиваючи підсумок виконаній курсовій роботі можна зробити висновок про актуальність і практичну значущість розглянутої теми. Реалії сьогодення потребують від уряду, посадових осіб, керівників підприємств і закладів, від кожної людини усвідомлення важливості реформування суспільства на інноваційній основі. Подолання інноваційної стагнації, в якої знаходиться українська держава, потребує розробки нових підходів і принципів формування його стратегічної політики. Інноваційний розвиток повинен стати не тільки „національною ідеєю”, але й тактикою державної політики. Ресурси екстенсивного зростання економіки вичерпано, Україна стоїть на межі розбалансування свого функціонування через нестабільність як внутрішнього соціально-економічного середовища, так і через тиск зовнішнього світу – прийшов час прийняття такої концепції, яка б ліквідувала підстави для кризових явищ в економіці й соціальному житті нашої держави.
Однією з важливих складових, одночасно спрямовуючим вектором і джерелом розвитку є інноваційний потенціал. Це поняття увійшло в економічну науку як складна багаторівнева категорія, що потребує застосування комплексного та системного підходу до її вивчення. Це порівняно нова категорія, яка має важливе як теоретичне, так і практичне значення, потребує розробки нових принципів її дослідження та аналізу. Підміна поняття „інноваційний потенціал” його складовими частинами (науковим, інтелектуальним, науково-технічним, творчим) веде до неповного його розуміння, а значить обмежує можливість його формування, використання й розвитку на благо всьому суспільству. До розгляду сутності інноваційного потенціалу потрібно підходити як економічної категорії, яка є ієрархічно організованою системою понять, що знаходиться в різній мірі наближення до сутності потенціалу. Виявлена структура інноваційного потенціалу, сформована його класифікація, яка дозволила ідентифікувати цю категорію та розглянути її з різних боків застосування.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу