*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Сучасна діяльність технопарків

курсовые работы, менеджмент

Объем работы: 47 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 500 руб.

Просмотров: 1176

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ 3
Розділ 1. Дослідження стану сучасної діяльності технопарків в Україні 6
1.1. Сутність та функціонування технопарків в Україні 6
1.2. Режим інноваційної діяльності технологічних парків 9
1.3. Державний контроль діяльності технопарків 14
1.4. Аналіз діяльності технологічних парків України у 2007 році 15
Розділ 2. Оцінка діяльності технопарку „Інститут монокристалів” 20
2.1. Характеристика науково-технологічному комплексу „Інститут монокристалів” 20
2.2. Діяльність технопарку „Інститут монокристалів” 22
2.3. Розробки та інноваційна діяльність технопарку „Інститут монокристалів” 24
2.4. Вплив діяльності технопарку на розвиток інноваційних процесів в Украні 26
Розділ 3. Напрями вдосконалення розвитку технопарків 27
3.1. Технопарк - інноваційного шляху розвитку вітчизняної економіки 27
3.2. Удосконалення структури технологічних парків і перспективи їх розвитку в Україні 30
Висновок 34
Список використаної літератури 37
Додатки 43
Актуальність теми. Останнім часом став надзвичайно актуальним пошук шляхів інтеграції української економіки у світове господарство і впровадження ефективних форм зовнішньоекономічного співробітництва, які сприяють використанню переваг міжнародного поділу праці. Об\'єктивною необхідністю в умовах глобалізації світового господарства є збільшення ступеня відкритості економіки України. Країна мала досить високий науково-технічний, промисловий і кадровий потенціал, визнаний у світі пріоритет із ряду технічних і технологічних напрямків. Однак її потенційні можливості використовуються вкрай неефективно, що призвело до кризової ситуації в економіці й суспільстві.
Для досягнення нового якісного рівня виробництва й забезпечення інноваційного розвитку Україна повинна активно використовувати механізми стимулювання науково-дослідних розробок, одним із яких є створення технологічних парків. Технологічні парки та технополіси є своєрідними каталізаторами, які повинні сприяти утворенню наукомісткого сектора промисловості та формувати науково-технічне ядро всього господарства. Для країн з економікою перехідного типу розвиток технопарків і технополісів стає основою інноваційного механізму, що поєднує в єдиний потік генерування наукових ідей, прикладні розробки й реалізацію наукових результатів у виробництво. Аналіз світового досвіду використання наукових розробок для підвищення конкурентоспроможності продукції, вивчення особливостей створення технологічних парків і технополісів, проблем їх функціонування є дуже актуальним і перспективним для України. Це сприятиме стимулюванню інвестиційної активності та механізму ефективного використання науково-технічного, виробничого і кадрового потенціалу та може стати засобом стратегічних економічних перетворень.
У США, Японії, країнах Західної Європи, СНД та інших країнах опубліковано чимало робіт із питань появи, становлення та організації різних вільних і спеціальних економічних зон, а також розвитку й функціонування різних видів...
В результаті проведеного дослідження у курсовій роботі вирішено важливу наукову задачу розробки теоретичних положень щодо створення ефективних спеціальних науково-технічних зон у сучасному світовому господарстві. Це дає змогу зробити такі найбільш важливі висновки та рекомендації:
1. Вихід України з системної кризи й інтеграція економіки у світове господарство вимагають глибоких соціально-економічних перетворень на основі нового типу стосунків, що базується на застосуванні ефективних технологій та використанні інноваційних механізмів, що забезпечують розробку і виробництво інноваційного продукту і його використання в сфері матеріального виробництва.
2. Найважливішим завданням державної науково-технічної політики та основою інноваційного механізму є створення стійких технологічних парків та технополісів, які повинні сприяти утворенню наукомісткого сектора промисловості та формувати науково-технічне ядро всього господарства країни. Вони визначають умови щодо підвищення конкурентоспроможності українських технологій і продукції на світовому ринку на тривалу перспективу.
3. Науково-технологічні парки, які поєднують науково-дослідні, технологічні і виробничі підприємства, забезпечують найшвидше впровадження результатів науково-дослідних і пошукових робіт та винаходів у промисловість та бізнес. У цих структурах, орієнтованих на розвиток нової і високої технології, виробництво наукомісткої продукції і її маркетизації, концентрується значний кадровий, науковий, інженерний потенціал, що займається розробкою поточних і перспективних науково-прикладних проблем та випуском і реалізацій нових видів продукції і матеріалів.
4. Технологічні парки створюють необхідні умови для швидкого переміщення наукових розробок у виробництво. Вони сприяють прискоренню розвитку НТП на основі активізації зовнішньоекономічного співробітництва та розробки наукомістких технологій та нових видів готової продукції, а також розширенню експорту. Ці структури в більшій мірі...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу