*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Антимонопольне регулювання в економіці України

курсовые работы, макроэкономика

Объем работы: 39 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 300 руб.

Просмотров: 1145

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ 2
Розділ 1. Огляд теоретичних та практичних підходів до розробки та реалізації антимонопольної політики 4
1.1. Поняття монополії та антимонопольної політики 4
1.2. Передумови появи монополістичних утворень на конкурентному ринку 7
1.3. Необхідність захисту конкуренції для забезпечення фінансової стійкості економіки держави 10
Розділ 2. Аналіз антимонопольного регулювання в економіці України 13
2.1. Аналіз нормативно-правової бази захисту конкуренції в України 13
2.2. Аналіз проявів недосконалої конкуренції в економіці України 18
2.3. Аналіз практики антимонопольного регулювання ринку України 19
2.4. Сучасний стан антимонопольного регулювання в Україні 29
Розділ 3. Шляхи вдосконаленя антимонопольного регулювання ринку в Україні 32
3.1. Проблеми антимонопольного регулювання в економіці України 32
3.2. Удосконалення антимонопольної політики держави 33
Висновок 35
Список використаної літератури 37
Актуальність. Враховуючи, що відмова від іноземних інвестицій призведе лише до стаґнації та поглиблення кризових явищ в економіці України, залучення іноземних інвестицій повинно відбуватися під жорстким контролем з боку антимонопольного регулювання. Потенційний власник стратегічно важливих підприємств (як іноземний, так і вітчизняний) повинен бути відомий не тільки окремим державним органам. Необхідно створити систему, яка б базувалася на прозорому публічному переході права власності на контрольні пакети акцій стратегічно важливих підприємств.
Слід зазначити, що особливо відчутними негативні наслідки процесу глобалізації є у тих країнах, де контроль за злиттями відсутній або недосконалий. Це спонукає до створення власного конкурентного законодавства, оскільки на сучасному етапі основою для захисту конкуренції від негативного впливу новітніх глобальних економічних перетворень залишається національне конкурентне законодавство.
Однак на сучасному етапі одностороннє застосування національного конкурентного законодавства вже не відповідає вимогам, які висуваються процесами зростаючої інтернаціоналізації економіки і обумовлюються екстериторіальними обмеженнями конкуренції і мега-злиттями. Це пояснюється замкненим характером та обмеженою юрисдикцією практично всіх національних або реґіональних правил конкуренції, відсутністю прийнятних інструментів їх застосування до антиконкурентної транснаціональної практики. За таких умов постає проблема розвитку дієвих механізмів міжнародного співробітництва в галузі конкурентної політики.
Метою даної роботи є теоретичне обґрунтування механізму антимонопольного регулювання економіки України, що забезпечував би внутрішню і зовнішню економічну безпеку держави.
Завдання:
- дослідження теоретичних поглядів на зміст та механізми антимонопольного регулювання;
- дослідження чинної законодавчої бази антимонопольного регулювання та стану конкурентного середовища в Україні;
- визначення теоретичних аспектів взаємозв’язку антимонопольного...
З даної роботи можно зробити наступні висновки:
“Монополізм” — поняття змінне, діалектичне. Так, в міру наближення до ринкових відносин відбувається модифікація звичних структур і на зміну традиційним монополіям приходять нові.
В Концепції національної безпеки однією з “економічних” загроз названа і наявність монополізму виробників. “Монополія”, “монополізований ринок”, “монопольна ціна”, “монополістичний протекціонізм” — все це є антиподи обов’язковому атрибуту ринкової економіки, без якого не можна будувати ринкові відносини — вільній та необмеженій конкуренції
Взагалі монопольного становища бажають досягти кожен підприємець чи підприємство. Це дозволило б їм уникнути цілого ряду проблем та небезпек, пов’язаних з конкуренцією, зайняти привілейовану позицію на ринку. Шляхом концентрації у своїх руках переважної більшості виробництва, маючи так звану господарську владу, такі підприємства в змозі нав’язувати іншим суб’єктам ринкових відносин свою волю. По суті справи, це можна вважати підкоренням інтересів суспільства власним інтересам фірми.
Впровадження ринкових відносин в економіці України та дальший розвиток приватної власності потребують нових підходів до управління економікою з поступовою заміною прямого адміністративного втручання на встановлення правових меж щодо здійснення економічної діяльності та рівня регулювання діяльності суб\'єктів господарювання, які виробляють (реалізують) товари на ринку, що перебуває у стані природної монополії, та діяльності суб\'єктів господарювання, що діють на суміжних ринках, а також адаптації законодавства України з питань державного регулювання природної монополії до законодавства Європейського Союзу.
На Україні єдиною монопольною службою держави, крім самої держави, є Антимонопольний комітет України.
Безумовно, від проведення антимонопольної політики в теперішніх важких економічних умовах України чудес очікувати не припадає. Але дуже важливо, щоб проведення антимонопольної політики завоювало довіру і підтримку...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу