*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Взаємодія дошкільного виховного закладу та сім\'ї у вихованні дитини

курсовые работы, педагогика

Объем работы: 30 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 500 руб.

Просмотров: 1506

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи взаємодії дошкільного виховного закладу і сім\'ї у вихованні дітей 5
1.1. Взаємодія суспільного і сімейного виховання дітей дошкільного віку в Україні 5
1.2. Аналіз психолого-педагогічної літератури з порблеми взаємодії ДВЗ з сім\'єю 7
1.3. Сучасні підходи до організації взаємодії сім\'ї і дошкільної виховної установи 12
Розділ 2. Форми взаємозв\'язку дошкільного виховного закладу і сім\'ї у вихованні дітей 17
2.1. Принцип єдності виховних дій ДВЗ і сім\'ї і його реалізація 17
2.2. Форми взаємодії сім\'ї і дошкільної виховної установи 25
Висновки 28
Список використаної літератури 30
З перших днів свого життя дитина починає поступово всотувати в себе навички вживання у світ і виживання у ньому, опановувати соціальний досвід (соціалізується). Макрокосм цього світу на перших порах зведений до середовища сім\'ї, яка передусім несе відповідальність за виховання дитини. Глибинний зміст, масштаб і сила цієї відповідальності обумовлені соціальним статусом сім\'ї.
Актуальність теми. З часом дитина розширює сферу своєї взаємодії зі світом, на неї спрямовують свої впливи різноманітні соціальні інститути, які доповнюють, урізноманітнюють виховні зусилля сім\'ї. На етапі дошкільного дитинства провідним соціальним інститутом, покликаним забезпечити різнобічний розвиток дитини, є система дошкільних закладів. Гармонійна взаємодія їх із сім\'єю є запорукою повноцінності буття дитини, розкриття і реалізації її потенціалу, виходу на нові орбіти соціальної реальності. І все-таки найвища відповідальність за виховання дітей у цій взаємодії належить сім\'ї.
Дитячий садок, перша ланка у системі освіти, є посередником між сімейним колом, з якого виходить малюк, і незнайомим світом, до якого йому належить незабаром долучитись.
Втілення принципу гуманізації навчання і виховання має на меті взаємопроникнення сімейного і суспільного виховання з метою створення для кожної дитини єдиного виховного середовища. У сьогоднішніх умовах важливий принцип не паралельності існування, а взаємопроникнення дитячого садка і сім’ї, цих двох важливих соціальних інститутів. Головне завдання на сьогодні – усунути бар’єр між дитячим садком і сім’єю.
В основі філософського розуміння взаємодії сім’ї та дошкільного закладу лежить судження про те, що за виховання дітей несуть відповідальність батьки, а всі інші соціальні інститути покликані допомагати, підтримувати, направляти їхню діяльність.
Сучасні психологічні та соціально-педагогічні дослідження дозволя¬ють стверджувати, що сім’я посідає дуже важливе місце серед факторів та соціальних груп, які впливають на формування особистості.
Саме...
З даної роботи можно зробити наступні висновки:
Основна мета роботи дошкільних закладів – допомогти вихователеві у формуванні насправді єдиного і повноцінного соціального середовища для щасливого життя і правильного виховання кожної дитини. При цьому під повноцінним соціальним середовищем слід розуміти не тільки зовнішні, організаційні умови (єдиний режим життя, харчування, єдині правила поведінки вдома й у дитячому садку), а й єдині норми та стиль спілкування дорослих з дитиною, гуманне ставлення до малюка, повага до його потреб у спілкуванні з дорослими і товаришами, в цікавих іграх і спостереженнях, предметно-практичній діяльності, а також у схваленні, позитивній оцінці батьками і вихователями своєї особистості в цілому і конкретних вчинків або дій.
Умовами, що забезпечують ефективність взаємодії є: висока культура спілкування батьків та педагогів, доброзичливість, неупередженість у розв’язанні різних проблем, забезпечення мотивації взаємодії, актуальність та конкретність спільних завдань. Взаємодія являє собою спосіб організації спільної діяльності з родинами, яка здійснюється на основі соціальної перцепції за допомогою спілкування.
Сутність взаємодії полягає в узгодженні в інтересах дитини вимог, дій дошкільного закладу і сім’ї як суб’єктів її виховання. Активне залучення батьків до педагогічного процесу. Надання допомоги педагогічному колективу дошкільного закладу.
Завдання взаємодії: забезпечення дитині в сім’ї та дошкільному закладі оптимальних умов для повноцінного фізичного та психічного розвитку, сприяння задоволення її потреби в емоційно – особистісному спілкуванні, розвиток її творчих інтересів та здібностей, підвищення рівня сформованості педагогічної культури вихователів та батьків. Щоб найкраще, найвідповідальніше підійти до виховання дитини, батьки разом з вихователями повинні збудувати свої стосунки на принципах взаємної поваги, розуміння важливості один одного і усвідомлення того, що таке партнерство матиме довготривалий вплив, на користь...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу