*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Система дошкільної освіти в Україні

курсовые работы, педагогика

Объем работы: 35 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 500 руб.

Просмотров: 1678

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ 3
Розділ 1. Загальні основи виховного дошкільного процесу 5
1.1. Значення виховання та дошкільного дитинства 5
1.2. Ідеали та мета дошкільного виховання 8
1.3. Моральний розвиток і моральне виховання 12
Розділ 2. Сучасна система дошкільної освіти в Україні 15
2.1. Дошкільні заклади в системі національної освіти 15
2.2. Типи дошкільних закладів і їх функції 18
2.3. Програми виховання і навчання дітей 21
Розділ 3. Напрями та шляхи розвитку дошкільної освіти в України 26
Висновок 33
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 35
Актуальність теми. Розвиток сучасного суспільства пред\'являє нові вимоги до дошкільних освітніх установ, до організації в них виховно-освітнього процесу, вибору і обґрунтування змісту основних і парціальних учбових програм, результатів і результативності їх діяльності, підбору і навчання педагогічних кадрів. Нові підходи до управління в системі дошкільної освіти викликають зміну спектру функцій, принципів, методів і прийомів управлінської діяльності керівників освітніх установ. Ці зміни об\'єктивні і викликані наступними основними чинниками:
- становленням ринкових відносин, у тому числі і в соціальній сфері, і, як наслідок, конкуренцією освітніх установ;
- становленням альтернативної системи супроводу дітей дошкільного віку у формі гувернерства і приватних освітніх установ;
- відходом від єдиної програми в області дошкільного виховання і наявністю віяла загальноосвітніх (учбових) програм, допомоги, дидактичних матеріалів;
- недостатністю нормативного фінансування дошкільних освітніх установ;
- широкими можливостями для залучення до установ позабюджетних фінансових коштів;
- підвищенням зацікавленості батьків як основних соціальних замовників в продуктивній діяльності конкретної освітньої установи;
- прагненням громадськості впливати на виховно-освітній процес в установі і ін.
Таким чином, об\'єктивно до установ освіти пред\'являються нові вимоги до забезпечення їх стабільного функціонування і розвитку. Оптимальним механізмом, що забезпечує дані процеси, є діяльність дошкільної освітньої установи по розробці і реалізації своєї освітньої програми. Отже, сучасна дошкільна освіта вимагає суттєвих змін, що ще раз підтверджує актуальність теми курсової роботи.
Предметом дослідження курсової роботи є вивчення та аналіз сучасного етапу розвитку дошкільної освіти в України та визначення її перспектив.
Об’єктом вивчення є дошкільна світа як складова система виховного та навчального процесу людини.
Метою написання цієї курсової роботи є вивчення особливостей сучасного...
З проголошенням незалежності України особливої актуальності набула проблема створення безперервної системи національного виховання, покликаної максимально задіяти інтелектуальний, духовно-творчий потенціал національних і загальнолюдських цінностей, забезпечити єдність, наступність і послідовність виховуючих впливів різних соціальних інститутів.
Над цими завданнями покликаний працювати національний дошкільний заклад (садок). Національний дитячий садок — дошкільний заклад, який забезпечує трансляцію культури народу, сприяє етнізації особистості, засвоєнню духовних надбань нації. У такому виховному закладі взаємини дітей і педагогів вибудовуються на засадах довіри до можливостей розвитку дитини як особистості, визнання її права на творчість, самостійного пошуку раціональних засобів, методів і прийомів виховання.
Згідно із Законом України “Про дошкільну освіту” систему дошкільної освіти утворюють дошкільні навчальні заклади незалежно від підпорядкування, типів і форм власності; наукові й методичні установи; органи управління освітою; освіта і виховання в сім´ї.
Дошкільний навчальний заклад — заклад освіти дітей від двох місяців до шести (семи) років, який здійснює догляд, оздоровлення, виховання і навчання дітей.
Дошкільні навчальні заклади (ясла-садки) комбінованого типу для дітей віком від двох місяців до шести (семи) років. У них функціонують групи загального розвитку, компенсуючого типу, сімейні, прогулянкові, з метою здійснення дошкільної освіти з урахуванням стану здоров´я, розумового, фізичного і психічного розвитку дітей.
Кожен дошкільний заклад має Статут, розроблений на основі керівних документів, затверджений засновником і радою дошкільного закладу та зареєстрований місцевими органами влади. Його завданнями є реалізація державної політики у сфері освіти; забезпечення фізичного і психічного здоров´я дітей відповідно до Базового компонента дошкільної освіти; розвиток їхніх творчих здібностей та інтересів; формування необхідних для навчання...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу