*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Методика викладання української мови

курсовые работы, педагогика

Объем работы: 45 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 500 руб.

Просмотров: 4136

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ 3
1. Загальні питання методики викладання української мови 5
1.1. Предмет, завдання і наукові засади методики мови 5
1.2. Дидактичні принципи і психологічні основи 7
1.3. Програми, підручники і посібники 11
2. Викладання українськой мови в школі 15
2.1. Типи та структура уроків української мови в молодших класах 15
2.2. Основна мета мовленнєвого розвитку 29
2.3. Методика викладання мови в початкових класах 30
2.4. Робота над словами 34
2.5. Написання твору 38
Висновок 44
Список використанної літератури 45
Методика викладання української мови як наука досліджує процес навчання української мови, розкриває закономірності засвоєння різних сторін мови, визначає і вмотивовує засоби передачі знань учням.
Методика викладання української мови як наука прагне віднайти шляхи найбільш результативного навчання, зокрема визначити мету викладання мови, обґрунтувати принципи навчання з урахуванням закономірностей засвоєння фонетики, лексики, граматики, правопису тощо, вмотивувати найекономніші і найефективніші методи й прийоми навчання, вчить виявляти недоліки у викладанні і долати їх. «Від успішного розвитку методики, безпосередньо пов\'язаної з життям, з школою, великою мірою залежить ступінь піднесення культури народу»,— так визначає суспільне значення методики викладання мови С. Г. Бархударов.
Методика викладання української мови як навчальна дисципліна знайомить з метою і завданням вивчення мови в школі, із закономірностями засвоєння мови як системи, з методичними засобами навчання мови, допомагає критично оцінювати методичну спадщину минулого, узагальнювати передовий досвід сучасної школи. Методична теорія допомагає вчителю вибирати засоби навчання, надаючи перевагу найефективнішим, тим самим застерігаючи від помилок у доборі дидактичного матеріалу та використанні методів і прийомів навчання, в організації навчального процесу.
Методика викладання української мови озброює вчителя системою науково-педагогічних ідей. Керуючись ними, вчитель має змогу передбачити результати навчання рідної мови під час використання тих або інших засобів навчання. Своїми висновками і рекомендаціями методика викладання української мови допомагає вчителеві раціонально будувати уроки з мови, показує, як зробити процес навчання мови ефективним, як поєднати його з удосконаленням пізнавальних здібностей учнів, як формувати національно свідому, духовно багату мовну особистість, яка володіє вміннями й навичками вільно, комунікативно виправдано користуватися засобами рідної мови — її стилями, типами,...
Методика викладання української мови як наука досліджує процес навчання української мови, розкриває закономірності засвоєння різних сторін мови, визначає і вмотивовує засоби передачі знань учням.
Навчання української мові здійснюється на основі дидактичних принципів, або положень, які зумовлюють доцільний вибір методів і прийомів навчання, забезпечують належний рівень засвоєння змісту шкільного курсу мови і формування комунікативних умінь і навичок.
У результаті експериментально-дослідної роботи нами розроблено й апробовано методичну систему розвитку монологічного мовлення учнів 1 і 2 класів, її суть полягає в тому, що першокласникам на уро¬ках розвитку зв\'язного мовлення пропонується озна¬йомлення з тематичними групами слів, складання з даними словами словосполучень, речень, створення усних зв\'язних висловлювань за малюнком чи запи¬таннями на задану тему з метою активізації вивчених слів. Другокласникам на зазначених уроках пропону¬ється складання та записування словосполучень, ре¬чень і невеликих текстів на актуальні і близькі для них теми, наприклад: \"Тваринка в моєму домі\", \"Со¬нечко, сонечко, заглянь у віконечко\" і подібні.
Це нелегка, але цікава робота. Пояснюючи значення того чи іншого прислів\'я, добирати з учнями кілька варіантів зачину тексту, а потім починається творча самостійна робота учнів.
Отже, українська мова в сучасній школі є могутнім засобом розвитку освіти і культури, вона містить у собі невичерпні можливості розумового виховання, розвитку пізнавальних здібностей учнів. Безпосередні зв\'язки з мисленням, свідомістю, трудовою діяльністю створюють умови для ідейно-політичного впливу на учнів, визначають її як один із головних засобів формування світогляду людини.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу