*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Роль сюжетно-рольової гри в вихованні дошкільників

курсовые работы, педагогика

Объем работы: 40 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 500 руб.

Просмотров: 1662

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ВСТУП 3
Розділ 1. Теоретичні основи розвитку дітей дошкільного віку в грі 5
1.1. Проблеми розвитку креативності дітей в психолого-педагогічній літературі 5
1.2. Особливості використання сюжетно-рольових ігор для розвитку творчих здібностей дошкільників 13
1.3. Роль педагога в розвитку креативності старших дошкільників в грі 17
Розділ 2. Дослідно-експериментальна робота по дослідженню спілкування дошкільників в процесі гри 22
2.1. Діагностика творчих здібностей та спілкування у дошкільників 22
2.2. Формуючий етап дослідження 27
2.3. Результати експериментальної роботи 34
ВИСНОВОК 37
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 39
Актуальність теми. На рівні дошкільного дитинства найважливішою передумовою розвитку здібностей (як загальних, так і спеціальних) виступає цілісне активно-вибіркове ставлення дитини до тих видів діяльності, які пов\'язані з успішним вирішенням завдань, що безпосередньо стосуються її, тобто з позитивно-емоційним досвідом маляти. Таке ставлення стимулюють самодіяльність дитини у сфері діяльності, якій віддається з її боку перевага і пов\'язана з її інтересами, потягами, ініціативністю, наполегливістю, а також іншими особистісними якостями, що сприяють успіху. Активне вибіркове ставлення до тієї чи іншої діяльності необхідно включає ціннісні переживання дитини, безпосередньо пов\'язані з оцінкою нею себе самої як виконавця діяльності.
Отже, психолого-педагогічне забезпечення процесу розвитку здібностей у дошкільному дитинстві повинно йти шляхом всебічного стимулювання соціальне значущої активності дитини у найважливіших сферах діяльності — пізнавальній, комунікативній, художній. Такий шлях можливо здійснити, використовуючи сюжетно-рольові ігри. У процесі виховної роботи з дітьми повинні враховуватися особливості кожного з видів активності, яка виявляється та формування вибіркової спрямованості дитини на ті види діяльності, у яких вона досягає найбільших успіхів порівняно з ровесниками.
Ступінь дослідженості проблеми. Дана проблема вивчалась такими авторами, як Пономарьова Я. А., Виготський Л. С., Давидов В. У., Шмельов А. Р., Кабальовський Д., Б.Ельконін, А. В.Запорожец, А. І. Леонтьев, А. В.Петровський та ін.). Також проблеми використання сюжетно-рольової гри були висвітлені на сторінках журналів «Дошкільну виховання», «Рідна школа» та ін.
Мета дослідження – вивчення особливостей використання сюжетно-рольових ігор дітьми дошкільного віку.
Предмет дослідження – сюжетно-рольова гра як засі спілкування дітей дошкільного віку, вивчення впливу сюжетно-рольовоої гри на пізнавальний процес дитини,на її розвиток.
Об\'єкт дослідження – експеримпентальна група дітей (10...
У теоретичних дослідженнях про розвиток дошкільників в грі ми спиралися на наступні положення: креативность пов\'язана з розвитком особи і інтелекту, уяви, яка має особливу форму, вигляд у дитини дошкільного віку, а значить, особливу форму має і креативность дошкільника. Спираючись на дослідження Л.С.Виготського, центральним компонентом креативности дошкільника є його здібність до уяви.
Гра може розглядатися і як умова розвитку творчих здібностей. Хоча достатньою умовою вона стає тоді, коли дорослий здійснює педагогічне керівництво, створює емоційно - позитивну обстановку, не руйнує ініціативу і свободу вибору дитини.
Для педагогічного керівництва в грі в цілях розвитку творчості дитини старшого дошкільного віку дослідники пропонують використовувати спеціальні методи, необхідні для розвитку креативности: метод постановки ігрового завдання, метод мозкового штурму, метод гірлянд і асоціацій.
Для перевірки гіпотези нам необхідно було провести практично - експериментальне дослідження:
На констатуючому етапі дослідження ми виявили особливості прояву творчих здібностей у дітей старшого дошкільного віку; з\'ясували умови, використовувані педагогом в роботі по розвитку креативности.
На підставі проведених спостережень, а також організації спеціальної, продуктивної діяльності було визначено три рівні розвитку творчості у дітей старшого дошкільного віку: 1 рівень (низький), 2 рівень (середній), 3 рівень (високий). Нами був зроблений вивід про переважання у старших дошкільників низького рівня розвитку креативности, що пов\'язане з відсутністю спеціальної роботи по організації \"творчого\" середовища.
Було встановлено, що дорослий керується частіше ліберальним стилем спілкування. Дітям надана повна свобода дії, тобто практично не організована творча діяльність. Дорослі не приймають участі в діяльності дітей.
На формуючому етапі дослідження ми ставили за мету проведення цілеспрямованої роботи по організації \"творчого\" середовища. Була проведена робота із створення наочно -...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу