*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Умови дійсності правочинів в цивільному праві

курсовые работы, право

Объем работы: 34 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 500 руб.

Просмотров: 2889

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження правочинів в системі цивільного права України 5
1.1 Поняття та юридична природа правочину 5
1.2. Класифікація правочинів 8
1.2.1. Види правочинів, виходячи з кількості сторін 8
1.2.2 Правочини платні і безоплатні 9
1.2.3 В залежності від моменту виникнення 9
1.2.4 За підставами, необхідними для дійсності правочину 10
Розділ 2. Умови дійсності правочинів 11
2.1. Загальні умови дійсності правочину 11
2.2. Загальні вимоги щодо форми правочину 14
Розділ 3. Умови недійсності правочинів 19
3.1 Воля – важливий елемент угоди. Випадки розходження між внутрішньою волею і волевиявленням 19
3.2. Відмова від правочину 23
3.2. Недійсні правочини та їх класифікація за ступенем недійсності 25
3.4 Наслідки визнання правочинів недійсними 29
Висновок 31
Список використаної літератури 33
Розвиток різних форм спілкування між людьми висунув потребу в наданні їм можливості за погодженням сторін використовувати запропоновані законодавцем правові моделі, або ж самим їх створити. Такими моделями стали правочини (угоди, договори).
Тенденція до підвищення ролі правочину, характерна для всього сучасного цивільного права, стала проявлятися останніми роками у зростаючих масштабах. Ця тенденція в першу чергу пов\'язана з докорінною перебудовою економічної системи країни. Ключове значення для такої перебудови мало визнання приватної власності і поступове заняття нею командних висот в економіці. Застосування договорів (угод, правочинів) протягом уже декількох тисяч років пояснюється тим, що мова йде про гнучку правову форму, якою можуть наділятися різні за характером суспільні відносини. Основне призначення договору зводиться до регулювання в рамках закону поведінки, а, разом з тим, і наслідків порушення відповідних вимог.
У свій час із приводу відносної значимості закону і договору (правочину) були висловлені три точки зору. Прихильники “вольової теорії” думали, що договір як вольовий акт контрагентів – першоджерело, а закон лише заповнює або ж обмежує їхню волю. Представники теорії пріоритету закону виходили з того, що договір володіє лише похідним від закону правовим ефектом. Нарешті, прихильники третьої, “емпіричної теорії” вважали, що воля сторін свідомо спрямована лише на визначений економічний ефект; при цьому під наслідками договору маються на увазі такі засоби для його здійснення, про які сторони можуть і не мати і, більш того, частіше всього насправді не мають чіткого уявлення.
Актуальність теми полягає в тому, що правочини на сучасному етапі є однією з найбільш розповсюджених підстав виникнення цивільних правовідносин, в ході яких суб\'єкти набувать суб\'єктивних прав і юридичних обов\'язків. Регулююча роль правочину зближає його з законом і нормативними актами. Умови договору відрізняються від правової норми головним чином двома принциповими...
Отже, в даній роботі я намагалася якомога ширше розкрити питання, що таке правочин, умови його дійсності. Дана тема курсової роботи вибрана не випадково, адже правочини – це такі юридичні факти, які ми вчиняємо щодня. Тому їх роль у нашому житті не можна применшувати. Адже ми користуємось комунальним транспортом, купуємо різноманітні товари, відвідуємо видовищні установи тощо. Саме у цих і подібних випадках укладаються відповідні правочини. А щодо діяльності юридичних осіб, то вона взагалі неможлива без правочинів.
Правочином визнається та дія, яка спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав або обов\'язків. Причому ця дія не лише була спрямована на результат, а й призвела до встановлення, зміни або припинення цивільних правовідносин. Особи – учасники правочину – мають бути юридично незалежними та рівноправними. Правочин може призвести до встановлення цивільно-правових наслідків як безпосередньо, так і в поєднанні з іншими юридичними фактами. Прикладом безпосереднього породження правочином цивільних прав і обов\'язків може бути договір купівлі-продажу.
Для дійсності правочину важливо дотримуватися умов його чинності (вони викладені у ст.203 ЦК України), зокрема:
- зміст правочину не може суперечити Кодексу, актам цивільного законодавства, моральним засадам суспільства;
- особа, що вчиняє правочин, повинна мати відповідний обсяг цивільної дієздатності. Нагадаю, що за статтею 30 Цивільного Кодексу цивільною дієздатністю фізичної особи є її здатність своїми діями набувати для себе цивільних прав і самостійно їх здійснювати, а також здатність своїми діями створювати для себе цивільні обов’язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх невиконання;
- волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі. Воля є важливим елементом правочину, так само як і її зовнішній вираз - волевиявлення. Наявність правочину свідчить про те, що обидва учасники бажали його укласти і що їхній зовнішній вираз волі...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу