*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Характеристика та концепція нового Цивільного Кодексу України

курсовые работы, право

Объем работы: 30 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 400 руб.

Просмотров: 1466

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 5
1.1. Сучасна система цивільного права 5
1.2. Загальні основи цивільного законодавства 8
1.3. Поняття системи цивільного права 10
РОЗДІЛ 2. СУТНІСТЬ ТА КОНЦЕПЦІЯ НОВОГО ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 23
2.1. Концептуальні основи нового ЦК України 23
2.2. Зміни у спадковому праві за новим ЦК 25
2.3. Зобов\'язання в новому ЦК 27
ВИСНОВОК 28
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 29
Актуальність обраної для курсової роботи теми обумовлюється виключно важливим значенням вивчення та реформування цивільного права у сучасній економічній ситуації в Україні.
На сучасному етапі суспільного розвитку цивільні права і обов\'язки виникають з дій громадян і організацій в таких випадках: з угод, передбачених законом, а також з угод, хоч і не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать; з адміністративних актів, у тому числі для державних, та інших громадських організацій — з актів планування; внаслідок заподіяння шкоди іншій особі, а так само внаслідок придбання або збереження майна за рахунок коштів іншої особи без достатніх підстав; внаслідок інших дій громадян і організацій.
Новий Цивільний кодекс України (ЦК) почав діяти з першого січня 2004 року. “Глобальних” змін, що стосувалися би участі органів місцевого самоврядування у цивільних правовідносинах, з його прийняттям сталося небагато. Однак на деякі моменти потрібно звернути увагу. Цим моментам, а також вивченню загального цивільного законодавства присвячується курсова робота.
Об`єктом дослідження в курсовій роботі є цивільне право України.
Предметом дослідження в курсовій роботі є система наукових знань, нормативних актів, яка регулює всі взаємозв’язки і взаємозалежності, що присутні в проблемі цивільно правових відносин нового Цивільного Кодексу України.
Мета курсової роботи полягає у комплексному вивченні як теоретичних, так і практичних організаційно-правових питань цивільного права в новому ЦК України.
Згідно актуальності та мети дослідженння, визначимо такі основні завдання дослідження:
- дослідити сучасну систему цивільного законодавства України;
- вивчити особливості системи цивільного права України;
- провести аналіз нового Цивільного Кодексу України;
- виявити перспективні напрями удосконалення цивільного законодавства.
Теоретико-методологічною основою роботи є діалектичний, логічний, порівняльний, системний та історичний методи наукового...
Отже, підведемо висновки до курсовой роботи:
Новий Цивільний Кодекс України втілює такі поняття та принципи цивільно-правових відносин.
Цивільно-правові відносини – це врегульовані нормами цивільного права майнові та особисті немайнові відносини між майнові відокремленими юридично рівними учасниками, що є носіями цивільних прав і обов‘язків, які виникають, змінюються і припиняються на підставі юридичних фактів і забезпечуються можливістю застосування засобів державного примусу.
Предмет цивільного права як галузі права - це регульовані галуззю цивільного права майнові відношення (договір купівлі-продажу, міни, постачання, підряду), учасниками яких виступають володарі відособленого майна, а також пов\'язані з майном особисті немайнові відносини (авторське право, право на відкриття), і, у випадках, передбачених законом, особисті немайнові відносини, не пов\'язані з майном (відношення по захисті честі і гідності).
Цивільні правовідносини являють собою юридичний зв\'язок між учасниками врегульованого правом майнового або немайнового відношення, що виражається в наявності в них взаємних суб\'єктивних прав і обов\'язків (або тільки права і відповідного йому обов\'язку). Вираження «врегульовані правом» означає не тільки конкретну регламентацію визначених відносин спеціальними правовими нормами, але і поширення на них загальних норм цивільного права, що регулюють дані відносини.
Здійснення цивільних прав - це реалізація суб\'єктивного цивільного права для задоволення інтересу, що охороняється законом. Здійснення суб\'єктивних цивільних прав нерозривно пов\'язано з виконанням обов\'язків. Способи здійснення цивільних прав різноманітні і залежать, насамперед, від їхнього призначення.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу