*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Фінансовий менеджмент банку

дипломные работы, Финансы

Объем работы: 140 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 1500 руб.

Просмотров: 1561

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
1 ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ БАНКУ 8
1.1 Фінансовий менеджмент банку: сутність і основні складові елементи 8
1.2 Процес планування в банку 8
1.3 Система і методи фінансового аналізу 10
1.4 Системи і методи внутрішнього фінансового контролю 14
2 МЕНЕДЖМЕНТ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 16
2.1 Сутність активів і пасивів банку та управління активами і пасивами банку 16
2.1.1 Сутність активів і пасивів банку 16
2.1.2 Управління активами і пасивами банку 18
2.2 Менеджмент кредитного портфеля банку 21
2.2.1 Сутність і значення кредитного портфеля банку 22
2.2.2 Кредитна політика як основа управління кредитним портфелем банку 22
2.2.3 Методи ціноутворення банківських кредитів 26
2.3 Управління інвестиційним портфелем банку 29
2.3.1 Інвестиційний портфель банку: сутність та функції 29
2.3.2 Інвестиційна політика як основа управління портфелем цінних паперів банку 30
2.3.3 Управління процесом формування портфеля цінних паперів банку 33
2.3.4 Оперативне управління портфелем цінних паперів банку 36
2.4 Управління банківськими ризиками 39
2.4.1 Кредитний ризик і управління ним 39
2.4.2 Управління валютним ризиком 42
2.4.3 Управління процентним ризиком 49
2.5 Управління ліквідністю банку 58
2.5.1 Сутність і значення ліквідності банку 58
2.5.2 Технологія управління банківською ліквідністю 61
2.5.3 Методи оцінки потреби банку в ліквідних коштах 64
2.5.4 Методи управління ліквідністю банку 69
2.6 Управління прибутковістю банку 72
2.6.1 Сутність прибутку банку та основні засади управління ним 72
2.6.2 Управління формуванням прибутку банку 75
2.6.3 Управління процесом розподілу прибутку банку 82
2.6.4 Аналіз прибутковості банку 84
3 ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ (НА ПРИКЛАДІ АКБ „ПРАВЕКС-БАНКУ”) 92
Актуальність теми дипломної роботи. Функціонування сучасної економіки будь-якої країни неможливо уявити без ефективної банківської системи. Банки різних рівнів глибоко проникають у сферу виробництва і активно впливають на економічні та соціальні процеси.
Банківська справа є однією з тих сфер суспільного життя, щодо якої мало хто може дозволити собі повну непоінформованість. Адже, спосіб і рівень життя населення кожної країни істотно залежить від діяльності банків, їх надійності, здатності збільшувати обсяги кредитів, депозитів та інших видів послуг, що пропонуються як фізичним особам, так і підприємствам. Постійна увага та інтерес до проблем розвитку банківської справи зумовлені значною роллю, яку відіграють банки у процесах формування міжнародних фінансових ринків – валютного, фондового, ринку деривативів, а також у системі світового господарства у цілому.
Сучасна банківська справа належить до однією з найдинамічніших сфер економіки. Технічна революція, посилення конкурентної боротьби, стрімка інфляція, економічні кризи призвели до підвищення ризиковості банківської діяльності. На теперішньому етапі розвитку банківської системи головне завдання полягає в пошуку реальних шляхів мінімізації ризиків та отримання достатніх прибутків для збереження коштів вкладників і підтримки життєдіяльності банку. Успішне вирішення цієї складової проблеми потребує використання багатьох методів, прийомів, способів, систем та розробки нових підходів до управління комерційним банком, які об`єднані поняттям менеджменту.
У всьому світі менеджмент розглядається як один з найважливіших чинників підвищення ефективності діяльності. В умовах жорстокої конкуренції, що супроводжує розвиток ринкової економіки, необхідно постійно удосконалювати системи та форми управління, швидко оволодівати нагромадженими в теорії та практиці знаннями, знаходити нові неординарні рішення в динамічній ситуації. Лише такий підхід до управління забезпечує виграш у конкурентному середовищі або принаймні нормальні...
Банківський менеджмент – це сукупність принципів, форм, методів і засобів управління банком у ринкових умовах, наука про надійні і ефективні системи управління процесами і відносинами, які становлять зміст діяльності банку; керівництво, керівні кадри і органи банківської установи.
Банківський менеджмент поділяється на організаційний та фінансовий. Організаційний стосується розв’язання загальних проблем і специфіки управління банківським колективом, створення організаційних структур та систем забезпечення діяльності банку. Фінансовий менеджмент комерційного банку – це система принципів, форм, методів і засобів грошових відносин, управління фінансовими ресурсами з метою забезпечення високої ефективності і фінансової стабільності в діяльності банку з врахуванням коливань кон’юнктури на фінансових ринках.
Важливим в банку є процес планування. Планування банківської діяльності являє собою процес визначення цілей на майбутнє та розробку шляхів їх досягнення. Планування являє собою визначення пріоритетів подальшого розвитку банку на основі аналітичної обробки отриманої інформації про стан і динаміку умов ринкового середовища. Для банку, на відміну від інших суб`єктів господарської діяльності, основу механізму планування діяльності складає фінансове планування, що є, по суті, процесом розробки системи фінансових планів і планових (нормативних) показників для забезпечення розвитку банку необхідними фінансовими ресурсами і підвищення ефективності його фінансової діяльності в майбутньому.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу