*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Статистико-економічний аналіз доходів населення

курсовые работы, Статистика

Объем работы: 27 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 250 руб.

Просмотров: 1393

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ СТАТИСТИКО-ЕКОНОМІЧНИХ КАТЕГОРІЙ 4
1.1 Сутність статистико-економічних доходів населення 4
1.2. Види доходів і методи їх розрахунку 6
1.3 Диференціація доходів 9
РОЗДІЛ 2. ПОКАЗНИКИ АНАЛІЗУ СТАТИСТИСТИКО-ЕКОНОМІЧНИХ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ 13
2.1. Методи аналізу доходів населення 13
2.2. Показники аналізу доходів населення 15
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ 18
ВИСНОВОК 24
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 27
ВСТУП

Актуальність дослідження величезна, адже характеризуючи соціальні аспекти розвитку економіки можна констатувати, що на сьогодні основні соціальні показники ще далекі від бажаного рівня, а тенденції їхніх змін не можна вважати позитивно вражаючими.
Протягом десяти років рівень зростання доходів громадян і, передусім, заробітної плати, у кілька разів відстає від росту цін на товари і тарифів на послуги. За 1998—2008 роки при зниженні ВВП у 2,5 разу, продуктивності праці — у 1,5 разу, реальні грошові доходи зменшилися у 4,4 разу, реальна пенсія — у 6,5 разу, реальна заробітна плата — у 4 рази.
У цей період відбулися суттєві зміни в структурі доходів населення: значне скорочення частки оплати праці — з 70,7 % у 1998 р. до 48,9 % у 2008 р., зростання питомої ваги пенсій, допомог, стипендій — відповідно з 15,8 % до 21 %. Інші надходження в грошових доходах становили 8,1 % у 1998 р. і 20 % у 2008 р.
Майже чверть працівників отримують заробітну плату, нижчу за межу бідності, а близько 70 % — меншу за прожитковий мінімум. За підрахунками, середня зарплата працюючих, яка забезпечувала б прожитковий мінімум всім членам домогосподарств, мала б складати 824 грн. У грудні 2008 р. таку зарплату отримали менше 6 % працюючих, а середня зарплата за грудень 2008 р. складала 36 % цієї величини. Розмір середньомісячної номінальної заробітної плати протягом 2008 р. становив 45 доларів США, проте сьогодні даний показник збільшився в 2 рази. Але даний показник не свідчить про загальне покращення життя українського населення. Саме тому вивчення поняття реального та номінального доходу є актуальним.
Метою роботи є соціально-економічний аналіз доходів населення.
Предметом дослідження є аналіз доходів населення. Об’єктом є дослідження доходів населення у 1998-2008 роках.
Досвід пострадянських країн Центрально-Східної Європи, зокрема Польщі, Словаччини, Угорщини, Хорватії, Чехії та інших, свідчить про те, що реальні зрушення в економіці цих країн розпочалися лише тоді, коли середня заробітна плата підвищилася до рівня, еквівалентного 300 доларам США і вище у розрахунку на місяць. З огляду на це, визначальними елементами подальшого реформування системи оплати праці має стати зростання реальної заробітної плати як елементу реформування всього механізму господарювання.
Державна політика у сфері оплати праці передусім має бути спрямована на те, щоб:
- удосконалити законодавство про оплату праці, посилити контроль за додержанням законодавства про оплату праці, своєчасно виплачувати заробітну плату;
- реформувати систему оплати праці, істотно підвищити заробітну плату та докорінно змінити структуру видатків виробництва;
- змінити систему оподаткування доходів громадян, підвищувати рівень неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та знизити ставки оподаткування;
- підвищити вартість (ціну) робочої сили, збільшивши у виробничих витратах питому вагу видатків на оплату праці;
- зменшити необгрунтовану надмірну міжгалузеву диференціацію в оплаті праці, істотно підвищити заробітну плату в галузях, що забезпечують науково-технічний прогрес, економічно та фінансово оздоровивши підприємства цих галузей;
- удосконалити оплату праці працівників бюджетної сфери, розробити механізм регулювання міжгалузевих, міжпро-фесійних (міжпосадових) співвідношень заробітної плати працівників бюджетної сфери на єдиній основі;
- підтримати купівельну спроможність населення через індексацію його грошових доходів;
- реалізувати комплекс правових, організаційно-економічних заходів, спрямованих на легалізацію тіньових доходів.
Із розвитком ринкової економіки зростатимуть доходи від власності та підприємницької діяльності. Одним із пріоритетних напрямів політики щодо доходів населення є зростання важливості цих...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу