*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Высшая математика для студентов І курсов

контрольные работы, математика

Объем работы: 11 страниц, 11 задан

Год сдачи: 2009

Стоимость: 50 руб.

Просмотров: 1992

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Заказать работу
План:

1.Систему рівнянь записати у матричній формі та розв’язати методом оберненої матриці та методом Гауса;
2.Показати, що перші три вектори утворюють базис тривимірного векторного простору і розкласти вектор за цим базисом (при розв’язуванні використати формули Крамера);
3.Задано координати трьох точок . Записати рівняння сторін трикутника , висоти , знайти кут і координати точки ;
4.Знайти границі функцій (не використовуючи правило Лопіталя);
5.Знайти похідну функції;
6.Дослідити функцію методами диференціального числення і побудувати її графік. Досліджувати функцію рекомендується за такою схемою:
- знайти область визначення та область значень функції;
- дослідити функцію на неперервність, знайти точки розриву функції (якщо
вони існують) і точки перетину її графіка з осями координат;
- знайти інтервали зростання і спадання функції і точки її локального екстремуму;
- знайти інтервали опуклості і угнутості графіка функції та точки перегину;
- знайти асимптоти графіка функції;
- побудувати графік.
7.Знайти невизначені інтеграли;
8.Застосувати визначений інтеграл для обчислення площі фігури, обмеженої заданими лініями;
9.Знайти частинні похідні за обома змінними функції двох змінних;
10.Знайти загальний розв’язок диференціального рівняння першого порядку й розв’язок задачі Коші для лінійного диференціального рівняння другого порядку;
11.Написати перші три члени степеневого ряду і знайти його область збіжності.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу