*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Проблеми позиціонування товару чи послуги фірми

курсовые работы, маркетинг

Объем работы: 36 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 300 руб.

Просмотров: 1168

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ 3
1.1 Огляд теоретичних напрацювань 4
1.2 Позиціонування унікальних достоїнств продукту або послуги 9
1.3 Аналіз зовнішніх факторів 13
1.3.1 Тенденції ринку 13
1.3.2 Аналіз поведінки покупців 16
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 19
2.1 Сегментація цільових ринків 19
2.2 Визначення можливості позиціювання товарів для обраних цільових ринків 23
2.3 Конкурентні переваги обраного товару ЗАТ «Дніпропрес» 25
РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ ПОЗИЦІЮВАННЯ ТОВАРУ 29
3.1 Заходи щодо збільшення обсягу реалізації продукції 29
3.2 Складання звітних документів з урахуванням змін 31
ВИСНОВОК 33
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 36
Вступ 3
1.1 Огляд теоретичних напрацювань 4
1.2 Позиціонування унікальних достоїнств продукту або послуги 9
1.3 Аналіз зовнішніх факторів 13
1.3.1 Тенденції ринку 13
1.3.2 Аналіз поведінки покупців 16
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 19
2.1 Сегментація цільових ринків 19
2.2 Визначення можливості позиціювання товарів для обраних цільових ринків 23
2.3 Конкурентні переваги обраного товару ЗАТ «Дніпропрес» 25
РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ ПОЗИЦІЮВАННЯ ТОВАРУ 29
3.1 Заходи щодо збільшення обсягу реалізації продукції 29
3.2 Складання звітних документів з урахуванням змін 31
ВИСНОВОК 33
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 36
ВИСНОВОК

Таким чином, проведений аналіз сутності ринкового позиціонування, спе-цифіки об’єкту позиціонування та суб’єкта, на якого воно спрямовано, показав, що класифікувати стратегії можна за наступними ознаками, як: рівень позиціону-вання; об’єктом, відносно котрого відбувається диференціація; відношення до ма-рок-конкурентів; розміщення у товарній категорії; розміщенням відносно існую-чих марок; тип властивостей товару, на які спирається позиціонування; кількістю обраних позицій; етапність позиціонування; відношенню до існуючої ринкової позиції.
Для того, щоб досягти успіхів в бізнесі, продукти або послуги компанії по-винні бути відмінні від інших в кращу сторону; вони повинні перевершувати про-дукцію конкурентів поодинці або декільком особливим показникам, що представ-ляють реальну цінність для споживача. Тобто необхідно мати власну «зону пере-ваги», яку люди бачать, знають, розуміють і на яку реагують. В результаті прове-деного дослідження можливо зробити слідуючи висновки:
1.В умовах конкуренції позиціонування має бути більш гострішим, щоб до-помогти відрізнити одну пропозицію від іншої і забезпечити найбільшу наближе-ність різних пропозицій до цільових і специфічних ринкових сегментів. Тому по-зиціонування можна визначити як мистецтво домінування в ринковому сегменті.
2.Позиціонування здійснюється в свідомості споживачів. Позиціонування - це те, що споживач думає про компанію, продукцію або послугу, це викликано комбінаціями реальних характеристик (відчутні особливості товару, його ціна, канали розподілу, тип і рівень сервісу даного товару) і іміджу (справлене вражен-ня від реклами, PR, стимулювання і так далі). Тому вирішальне значення має те, що позиція в перспективі повинна бути визначена споживачем, а не компанією.
3.Позиціонування базується на отримуваній вигоді. Сильні позиції оберта-ють особливості компанії або товару в переваги для цільових споживачів. Ефек-тивні позиції не тільки виражають чіткий імідж, але також пропонують спожива-чам явні...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу