*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Територіальна організація торговельного обслуговування в Причорноморському районі України

курсовые работы, Экономическая география

Объем работы: 32 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 300 руб.

Просмотров: 796

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ
Розділ 1. Розміщення і значення внутрішньої торгівлі в господарстві України
Розділ 2 . Територіальна організація торговельного обслуговування в Причорноморському районі України
2.1. Соціально-економічні особливості та передумови розвитку торгівлі в Причорноморському районі
2.2. Аналіз стану торгівлі в Причорноморському районі
Висновки
Список використаних джерел
Актуальність теми. Ринок не може розвиватися без торгівлі, тобто обміну товарів, які представляють собою процес їх проходження із сфери виробництва у сферу споживання. Торгівля це одна із галузей народного господарства, що забезпечує обіг товарів і економічний зв'язок між виробництвом і споживанням, між окремими галузями господарського комплексу, окремими економічними районами і природно-економічними зонами. Через торгівлю відбувається економічний зв'язок між окремими галузями сільськогосподарського виробництва, між ними і підприємствами харчової і переробної промисловості та підприємствами сільськогосподарського машинобудування, хімічної, нафтохімічної, мікробіологічної та інших галузей промисловості. Торгівля виступає найважливішим чинником розвитку економіки і її високоефективного функціонування.
Торгівля здійснюється на основі бізнесу і підприємництва, своєчасної діяльності окремих людей чи їх груп, підприємств і організацій спрямованих на розвиток товарообміну, розвиток внутрішньої і зовнішньої торгівлі. Перший бізнес еквівалентний поняттю "підприємництво" під яким розуміється економічна діяльність спрямована на розвиток виробництва і одержання максимального прибутку.
Торгівля товарами народного споживання, продуктами харчування пов’язана із повсякденним життям людей і задоволенням їхніх потреб у товарах, торгових послугах. По тому, як працює торгівля, найчастіше судять про роботу уряду, про успіх соціальних і економічних реформ. Це пояснюється тим, що турбота про конкретну людину, її потреби – це початок і кінцевий шлях соціальної політики держави.
У торгівлі виявляються інтереси суспільства, інтереси кожної сім'ї, кожної конкретної людини. Ця галузь впливає і на організацію побуту населення, і на рівень зайнятості жінки в сім’ї, і на наявність позаробочого часу, і, в кінцевому підсумку, багато в чому на збереження здоров’я людей. Торгівля об'єднує кожну людину з процесом задоволення потреб і сприяє реальному здійсненню розподілу матеріальних благ....
В процесі роботи над темою курсової роботи зроблені наступні висновки і узагальнення згідно меті і завданням, поставленим в роботі.
Причорноморський р-н розташованій у південній та південно-західній частинах України, має вихід до Чорного морить. Площа р-ну - 113,4 тіс. км2. Населення 7,9 млн. чол. За площею р-н посідає перше місце в країні, за кількістю населення - другу. До його складу входять АР Крім, Одеська, Миколаївська, Херсонська обл. Важливим показником соціального розвитку є забезпечення населення послугами торгівлі, громадського харчування і побутовим обслуговуванням.
У Україні збільшився об'єм товарів народного споживання в державній і приватній торгівлі, громадському харчуванні, доданні її жителям побутових послуг.
Разом з цим рівень товарного забезпечення населення окремих районів залишається низьким: відсутність значного асортименту товарів. Нагромадження товарної маси, явні складнощі, об'єм, і структура побутового обслуговування не повністю задовольняють зростаючі потреби населення в багатьох видах товарів і послуг. Крім того, із-за невисокої якості не всі товари і послуги мають належний попит.
Наприклад, в Причорноморському регіоні, де щорічно спостерігається великий наплив туристів, товарна маса, розрахована, на населення цього регіону виявляється недостатньою для задоволення потреб всіх людей, що перебувають тут. Тому, виникає потреба в створенні окремих курортно-рекреаційних зон в причорномор'ї.
Великий вплив на диференціацію в забезпеченні населення Причорноморського регіону товарами має недолік в практиці територіального планування та інші не менш важливі обставини - наявність тимчасово прибулих в певні місця людей, не пов'язаних з трудовою діяльністю в місці тимчасового мешкання. Ця ситуація дуже характерна для даного регіону, який щорічно приймає тисячі туристів і відпочиваючих.
Економічний перехід змінив ті, що існували раніше звичні торгові шляхи і об'єми торгівлі. Це продовжуватиметься і далі. У фокусі регіональної торгівлі як і...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу