*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Аналіз використання відрахувань в державні цільові фонди

курсовые работы, Экономика предприятия

Объем работы: 44 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 300 руб.

Просмотров: 1221

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Реферат
Вступ
1. Аналіз використання відрахувань в державні цільові фонди
Сутність та призначення цільових фондів
Характеристика основних державних цільових фондів та джерел їх поповнення
Аналіз видатків державних цільових фондів у 2008 році
2. Практична частина
Завдання 2.1.
Завдання 2.2.
Завдання 2.3.
Завдання 2.4
3. Шляхи підвищення ефективності роботи державних цільових фондів
Висновки
Перелік посилань
В умовах розвитку ринкової економіки в Україні важливу роль починають відігравати державні цільові фонди. Питання створення та функціонування цільових фондів держави є досить актуальним, що зумовлено пошуком органами державної та місцевої влади додаткових можливостей одержувати кошти не тільки з бюджету, а й з інших джерел, для виконання своїх завдань та функцій.
Теоретико-методологічні, методичні, прикладні питання багатоаспектних проблем функціонування цільових фондів та підвищення його ефективності були і залишаються предметом і об'єктом наукових досліджень. Різні аспекти створення спеціальних фондів та управління ними досліджували вчені: Волощук Г.О., Бондар І.К., Гнибіденко І.Ф., Лагутін В.Д., Лібанова Е.М., Мандибура В.О., Новікова О.Ф., Новіков В.М., Онікієнко В.В., Пирожков С.І., Сахань І.Я., Василенко Л.І, Черняк В.К., Чухно А.А., Шклярський Ю.О. та інші. Проте це питання й досі не втратило актуальності і потребує подальшої розробки.
Метою даної роботи є визначення ролі державних цільових фондів у країні, аналіз витрат державних цільових фондів у 2008р. та дослідження шляхів підвищення ефективності роботи державних цільових фондів.
Уряд досить широко залучає досвід розвинутих держав при вирішенні ряду проблем державних цільових фондів, що не завжди є виправданим. В Україні поки що недостатні власний досвід управління і належні механізми суспільного контролю за діяльністю органів, які розпоряджаються коштами соціального страхування. Наслідками запровадження зарубіжного досвіду в даній сфері є неефективне адміністрування при невиправданому зростанні адміністративних витрат. Тому використання апробованих в інших державах систем соціального страхування необхідно здійснювати з урахуванням національних особливостей шляхом проведення серйозних експериментів з ґрунтовним аналізом їх результатів.
Отже, з метою стабільного функціонування державних цільових фондів потрібно вжити таких першочергових заходів: забезпечити стабільне, стійке фінансування прийнятих програм соціального захисту населення відповідно до затверджених показників бюджетів усіх рівнів, бюджетів фондів державного соціального страхування, бюджетів недержавних фондів, які здійснюють різні види соціального страхування громадян; активніше залучати кошти населення через розвиток і стимулювання обов'язкового і добровільного страхування; забезпечити стійкість і надійність страхових систем у виконанні страхових зобов'язань за рахунок підвищення вимог до розміру статутного капіталу, розвитку інституту перестрахування, резервування тощо.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу