*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Аналіз діяльності ТОВ «ТЦ Анкомтех»

отчеты по практике, Экономика предприятия

Объем работы: 37 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 300 руб.

Просмотров: 1088

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ
1. Загальна характеристика підприємства
2. Аналіз діяльності ТОВ «ТЦ Анкомтех»
2.1. Основні фінансові показники діяльності підприємства
2.2. Формування прибутку підприємства
2.3. Валові доходи
2.4. Визначення валових витрат
2.5. Результати зовнішньоекономічної діяльності
3. Проблеми та перспективи розвитку
Висновки
Список використаної літератури
Додатки
Технічний центр "Анкомтех" – великий сервісний центр в Україні по обслуговуванню вантажних автомобілів, автобусів, причепів і напівпричепів. Цей центр виконує всі роботи, зв'язані із шинами, починаючи від монтажу, демонтажу, ремонту, регенерації шин, продажу шин, скупки зношених шин, продажу нових.
Метою діяльності підприємства є:
 Отримання прибутку в інтересах Учасиків шляхом здійснення підприємницької діяльності.
Основним предметом діяльності товариства є:
 Здійснення маркетингової, наукової, виробничої, торговельної, посередницької, дилерської, орендної, лізингової діяльності, а також виконання робіт та надання послуг українським та іноземним юридичним і фізичним особам.
Об’єктом дослідження виступають відносини, що виникають у зв’язку з здійсненням нарахування та сплати податків на ТОВ „ТЦ Анкомтех” та механізм їх функціонування. У процесі дослідження використовуються методи системного, порівняльного факторного і структурного аналізу, які ґрунтуються на застосуванні економіко-статистичних методів оцінки первинного матеріалу.
Предметом дослідження є практичні і теоретичні питання які виникають у результаті роботи ТОВ „ТЦ Анкомтех”, що складаються у відповідності з реальними економічними потребами ринкового господарства.[ 2, c 15-16]
Метою практики є поглиблення і закріплення теоретичних знань, формування практичних навичок з питань здійснення нарахування та сплати податків, а особливо податку на прибуток юридичних осіб на ТОВ „ТЦ Анкомтех”.
Мета стажування потребує вирішення таких основних завдань:
a поглиблення теоретичних знань, набутих в університеті, завдяки вивченню досвіду роботи ТОВ „ТЦ Анкомтех”;
a опанування процесу здійснення нарахування та сплати податків та складання звітності;
a разом із фахівцями ТОВ „ТЦ Анкомтех” по місцю проходження практики, приймати участь у підготовці матеріалів та звітних форм.
Об’єктом дослідження виступають відносини, що виникають у зв’язку з здійсненням нарахування та...
Якість продукції є похідною якості роботи. В свою чергу, останнє поняття значно ширше, ніж якість продукції – хоч вони і пов’язані між собою як загальне та часткове, як причина та наслідок. Проблема якості невід’ємна від запитів споживачів, котрі повинні бути головним орієнтиром при її вирішенні.
Якість продукції – це кінцевий результат, що не тільки складається з ба-гатьох виробничо-економічних факторів, а й охоплює широке коло мораль-них проблем. Перше, від чого залежить її показник у цілому, – це совість лю-дини, рівень свідомості, розуміння свого обов’язку. Другою умовою є сувора відповідальність керівництва за організацію роботи, чітке уявлення ним усіх виробничих процесів – від планування до кінцевих результатів роботи. Тоб-то, якість роботи визначається рівнем професіоналізму.
Невід’ємною умовою роботи колективу будь-якого підприємства повин-но бути неухильне дотримання технології у виробничих підрозділах, вимог до їх відвантаження та транспортування. Багато що зрештою залежить від самих працівників, їхньої відповідальності, бажання та кваліфікації.
Якість продукції на ТОВ „ТЦ Анкомтех” є складовою загальної стратегії і одночасно одним із чинників вдалої конкурентної боротьби. Поняття якості продукції асоціюється досить часто з поняттям її конкурентоспроможності. Коли мова йде про забезпечення та підвищення якості продукції, то незаперечно потрібно цей напрям роботи пов’язувати з комплексним підходом. Якщо перший стандарт передбачає „забезпечення” якості, то другий передбачає „управління” якістю, який базується на таких підходах як системність, процесність, комплексність.
Очевидно, по-перше, потрібно зміцнювати свої позиції та пропагувати їх. Другим напрямом є розроблення нових матеріалів та підвищення якості існуючих – це так звана інноваційна складова якості продукції. У відповідності до таких стратегічних підходів можна запропонувати наступні напрямки діяльності:
- пропагувати ТОВ «ТЦ Анкомтех» як виробника високоякісної продукції,...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу