*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Правове регулювання договору поставки

дипломные работы, право

Объем работы: 95 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 1000 руб.

Просмотров: 952

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ
Розділ 1. Загальні положення про купівлю-продаж
1.1. Поняття договору купівлі –продажу та його особливості
1.2. Права та обов’язки сторін у договорі купівлі-продажу
1.3. Відповідальність за договором купівлі-продажу
Розділ 2. Договір поставки: поняття, значення та істотні умови
2.1. Поняття та значення договору поставки
2.2. Організація господарських зв’язків з поставок. Порядок і способи укладення договорів поставки
2.3. Зміст договору поставки
2.4. Виконання договору поставки
2.5. Правові наслідки порушення договору поставки
Розділ 3. Правове регулювання окремих видів договору поставки.
3.1. Поставки продукції для державних потреб
3.2. Загальні умови поставок товарів між організаціями держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав.
3.3. Поставка продукції за виробничою кооперацією підприємств і галузей держав – учасниць СНД
Висновки
Список використаних джерел
Серед зобов'язань, що складають особливу частину зобов'язального права, основне місце належить договірним зобов'язанням. Цивільне законодавство України передбачає понад 20 цивільно-правових договорів, серед яких і є договір поставки.
Однією з найпоширеніших підстав виникнення зобов'язань закон називає договір. Договором визнається угода двох чи більше осіб, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних правовідносин.
Відповідно до вимог законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності і справедливості, договір поставки, а також і ряд інших договорів визначає зміст конкретних прав і обов'язків учасників договірного зобов'язання. В цьому розумінні договір виступає засобом регулювання поведінки сторін у цивільному правовідношенні.
У нинішніх умовах зростає роль договору поставки як універсальної та найбільш доцільної форми опосередкування товарно-грошових відносин.
Перехід до ринкової економіки і саме функціонування ринкового механізму можливі лише за умови, що основна маса товаровиробників - підприємств, громадян - має свободу господарської діяльності та підприємства. Результати цієї діяльності реалізуються на ринку товарів і послуг на договірних засадах. Перехід до ринку супроводжується звуженням планово-адміністративного впливу держави на майнові відносини і, отже, розширюється свобода вибору партнерів у господарських зв'язках і визначення змісту договір¬них зобов'язань. Це стосується насамперед договорів, спрямованих на забезпе¬чення потреб організацій та громадян у матеріальних, енергетичних, продо¬вольчих ресурсах (купівля-продаж, поставка, контрактація, міна - бартер тощо). Виходячи з цього можна зазначити, що договір поставки відіграє неодно¬разову роль у відносинах між організаціями і громадянами. Він регулює господарські відносини з постачання продукції і товарів
Найдоцільнішою правовою формою регулювання господарських відносин з постачання продукцією і товарами є договір поставки. Договір поставки - це договір, за яким...
Отже, найдоцільнішою правовою формою регулювання господарських відносин з постачання продукцією і товарами є договір поставки. Договір поставки - це основний документ, що визначає права та обов'язки сторін з поставок усіх видів товарів.
За договором поставки продавець (постачальник), що є підприємцем, зобов'язується передати в обумовлені строки (строк), товари у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов'язується прийняти товари і сплатити за них певну грошову суму. До договору поставки застосовують загальні правила про договір купівлі-продажу, якщо інше не передбачено договором або не випливає з характеру відносин сторін. Іншими словами поставка — це комерційна купівля-продаж або купівля-продаж у господарському обігу.
Особливості договору поставки такі:
• продавцем (постачальником) за договором поставки є тільки підприємець;
• предметом договору поставки може бути лише майно (товар), що використовується у підприємницькій діяльності (промислової переробки чи комерційного перепродажу);
• строки укладення договору і його виконання, як правило не збігаються. Укладення договору з одночасним чи одномоментним виконанням тягне визнання його договором купівлі-продажу;
• постачальник зобов'язаний передавати товар неодноразово, тобто більше ніж один раз.
Договір поставки, як і договір купівлі-продажу, є консенсуальним, двостороннім і оплатним.
Відповідно до Цивільного кодексу України договір поставки вважається укладеним, коли між сторонами в потрібній у належних випадках формі досягнуто згоди за всіма істотними умовами. В договорі обов'язково обумовлюються кількість, номенклатура (асортимент), якість, строки поставки, ціна товару, відвантажувальні та платіжні реквізити.
Кількість належних до поставки товарів визначається у договорі на основі замовлення покупця. З визначення кількості належної до поставки...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу