*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Огрунтування доцільності впровадження проекту реконструкції ГЕС ВАТ «Укргідроенерго»

дипломные работы, Экономика предприятия

Объем работы: 135 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 2000 руб.

Просмотров: 599

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ
Розділ 1. Теоретичні основи інвестиційної діяльності
1.1. Економічна сутність інвестицій
1.2. Класифікація інвестицій
1.3. Економічний зміст, мета та завдання інвестиційної діяльності
1.4. Механізм регулювання інвестиційної діяльності
Висновок до Розділу 1
Розділ 2. Аналіз господарської діяльності ВАТ «Укргідроенерго»
2.1. Загальна характеристика товариства та його структурних підрозділів
2.2. Трудові ресурси підприємства
2.3. Структура оборотних активів
2.4 Аналіз використання основних фондів підприємства
2.5. Аналіз показників затрат на виробництво і собівартість продукції
2.6. Охорона праці на підприємстві ВАТ „Укргідроенерго”
Висновок до Розділу 2
Розділ 3. Аналіз інвестиційної привабливості діяльності ВАТ «Укргідроенерго».
3.1. Аналіз основних показників фінансової діяльності підприємства
3.1.1. Аналіз структури активів та пасивів
3.1.2. Аналіз та динаміка структури власного капіталу ВАТ «Укргідроенерго»
3.1.3. Аналіз прибутку та рентабельності підприємства.
3.1.4. Оцінка платоспроможності та ділової активності підприємства
3.2. Аналіз динаміки та структури капітальних інвестицій
3.3. Банківські кредити та їх вплив на фінансовий стан підприємства
3.4. Оцінка і аналіз фінансового стану позичальника коштів під гарантії Уряду
Висновок до Розділу 3
Розділ 4. Обґрунтування доцільності впровадження проекту реконструкції ГЕС ВАТ «Укргідроенерго»
4.1. Розрахунок та аналіз економічної ефективності інвестування міжнародного проекту реконструкції
4.2. Перспективи залучення іноземних інвестицій для фінансування міжнародного проекту модернізації і розвитку гідроенергетики в Україні
Висновок до Розділу 4
Висновки
Список використаної літератури
Додатки
Актуальність теми. Інвестиційна діяльність в той чи іншій мірі властива будь-якому підприємству. Прийняття інвестиційного рішення неможливе без врахування наступних факторів: вид інвестиції, вартість інвестиційного проекту, альтернатива доступних проектів, обмеження фінансових ресурсів, доступних для інвестування, ризик, пов’язаний з прийняттям того чи іншого рішення і т.д.
На даному етапі розвитку економіки нашої країни вивчення таких понять як “інвестиції” і “інвестиційна діяльність” є украй необхідним і життєве важливим. У даний момент для залучення інвестиційних засобів вітчизняні підприємства докладають максимум зусиль, займаючись розробкою інвестиційних проектів, реалізація яких може сприяти поліпшенню діяльності підприємства в цілому: збільшенню асортименту продукції, що випускається, зниженню її собівартості і збільшенню якості, зростання одержуваного прибутку і т.д.
Одним з найефективніших елементів механізму залучення інвестицій в країну і регіони виступає пільгове оподаткування, що гарантує окремим суб'єктам господарської діяльності особливий режим господарювання (незалежно від їх приналежності до форм власності).
Іноземний капітал може внести в країну досягнення науково-технічного прогресу і передовий досвід управління. Приплив зарубіжних капіталовкладень життєво важливий для досягнення середньострокових цілей, таких як вихід з сучасного кризового стану і поступовий підйом економіки.
У сучасних умовах інвестиції виступають найважливішим засобом забезпечення умов виходу з економічної кризи, що склалася, забезпечення технічного прогресу, підвищення якісних показників господарської діяльності. Активізація інвестиційного процесу (у тому числі і залучення іноземних інвестицій) є одним з найдієвіших механізмів соціально-економічних перетворень.
У всіх розвинених країнах світу дослідження проблем інвестування економіки завжди знаходилося в центрі уваги економістів. Це обумовлено тим, що інвестиції зачіпають найглибинніші основи господарської...
У дипломній роботі проведено аналіз фінансово-господарської діяльності, інвестиційної привабливості ВАТ «Укргідроенерго», а також наведене обґрунтування доцільності впровадження проекту реконструкції ГЕС ВАТ «Укргідроенерго».
У першому розділі проаналізовані теоретичні основи інвестиційної діяльності підприємств. В Україні поняття «інвестиції» ідентифікується з терміном «капітальні вкладення». Інвестиції в цьому разі розглядається як вкладання у відтворення основних фондів (споруд, обладнання, транспортних засобів). Водночас інвестиції можуть спрямовуватись на поповнення обігових коштів, придбання нематеріальних активів (патентів, ліцензій, ноу-хау). Під інвестиціями звичайно, розуміються довгострокові вкладення капіталу в підприємства різних галузей народного господарства, в інфраструктуру, в соціальні програми, в охорону навколишнього середовища. Інвестиції є основою та змістом інвестиційній діяльності.
У другому розділі дипломної роботи розглянуті основні техніко–економічні показники підприємства, дано опис структури підприємства, детальна інформація о підрозділах, основні характеристики трудових ресурсів та оборотних активів.
У третьому розділі визначено, що дані, отримані у результаті аналізу структури та динаміки складу активів та пасивів балансу дають можливість говорити про задовільний фінансовий стан підприємства, його інвестиційну привабливість та позитивну динаміку валюти балансу підприємства, а також про досить низький ступінь фінансового ризику.
Також у розділі розглянуті питання доцільності використання підприємством позик та їх вплив на фінансовий стан підприємства. Використанням різних форм кредитування підприємство прискорює рух грошових і матеріальних ресурсів та сприяє підвищенню ефективності фінансово-господарської діяльності.
Визначаючи потребу в кредитах, підприємство виходять із загальної потреби в засобах і наявності таких. Наявність джерел фінансування впливають не тільки на стан та структуру оборотних активів, але і на стан...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу