*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Аудит

контрольные работы, аудит

Объем работы: 35 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 200 руб.

Просмотров: 568

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ …………………………………………………………………...... 3
1.Методика використання комп’ютерних засобів у процесі аудиту .. 5
2.Регулювання та організація аудиторської діяльності в Україні.
Організація функціонування аудиторської служби ……………… 13
3.Аудиторські докази і аудиторські тести …………………………... 23
3.1. Аудиторські тести ………………………………………………… 23
3.2. Аудиторські докази ………………………………………………. 27
Висновки …………………………………………………………...…... 34
Список використаних джерел ………………………………………… 35
В Україні аудиторська діяльність – явище достатньо нове, обумовлене переходом до ринкової економіки. На початку 90-х років, коли у міру акціонування підприємств скоротилася сфера державного контролю і відомчі ревізійні служби припинили своє існування, почався процес масового створіння аудиторських фірм.
Аудит – це вид діяльності, що полягає в зборі і оцінці фактів, що стосуються функціонування і положення економічного об\'єкту (самостійного господарського підрозділу) або що стосуються інформації про таке положення і функціонування, і здійснюваний компетентною незалежною особою, яка, виходячи зі встановлених критеріїв, виносить висновок про якісну сторону цього функціонування. Отже, під аудитом розуміється незалежна перевірка і вираз думки про фінансову звітність підприємства. Головна мета аудиту полягає у визначенні достовірності і правильності фінансової звітності суб\'єкта перевірки, а також контролі за дотриманням клієнтом законів і норм господарського права і податкового законодавства.
Потреба в послугах аудитора виникла у зв\'язку з відособленням інтересів тих, хто безпосередньо займається управлінням підприємством (адміністрація, менеджери), хто вкладає засоби в його діяльність (власники, акціонери, інвестори), а також держави як споживача інформації про результати діяльності підприємств.
Наявність достовірної інформації дозволяє підвищити ефективність функціонування ринку капіталу і дає можливість оцінювати і прогнозувати наслідки ухвалення економічних рішень.
Проведення аудиторської перевірки навіть в тих випадках, коли вона не є обов\'язковою, поза сумнівом, має важливе значення.
В умовах ринку підприємства, кредитні установи, інші господарюючі суб\'єкти вступають у договірні відносини по використовуванню майна, грошових коштів, проведенню комерційних операцій і інвестицій. Достовірність цих відносин повинна підкріплюватися можливістю одержувати і використовувати фінансову інформацію всіма учасниками операцій. Достовірність інформації підтверджується...
З переходом до ринкових відносин економічне життя в країні поповни-лося безліччю нових понять і термінів. Одним з них є поняття аудиту.
З появою регулюючих документів, правил (стандартів) аудиторської діяльності в Україні, аудит в Україні вийшов на якісно новий етап розвитку. В даний час можна говорити, що в Україні сформувався ринок аудиторських послуг.
У всьому світі будь-яка поважаюча себе комерційна організація обов\'язково підтверджує свою звітність висновком аудитора. Цим вона різко збільшує довір\'я до себе з боку потенційних користувачів звітності – засновників, інвесторів, кредиторів, банків, покупців, постачальників і ін. А таке довір\'я значить для підприємства дуже багато.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу