*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

2. Розрахунок економічної ефективності капітальних вкладень в розвиток виробництва

курсовые работы, Экономика предприятия

Объем работы: 37 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 300 руб.

Просмотров: 1439

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ ……………………………………………….……………………………………….. 3
1. Економічне оцінювання планів та розрахунок економічної ефективності
капіталовкладень в розвиток виробництва……………………………………………5
2. Розрахунок економічної ефективності капітальних вкладень в розвиток
виробництва …………………………………………………………………………...22
2.1. Кошторис витрат на виробництво і реалізацію продукції ……………………..22
2.2. Собівартість продукції …………………………………………………………...24
2.3. Ціноутворення …………………………………………………………………….27
2.4. Формування прибутку ……………………………………………………………28
2.5. Розподіл прибутку ………………………………………………………………..29
2.6. Капітальні вкладення в розвиток виробництва ………………………………...29
2.7. Економічна ефективність капітальних вкладень ……………………………….30
Висновки……………………………………………………………………………………34
Список використаної літератури …………………………………………………………37
Управління — це процес планування, організації, мотивації і контролю, необхідний для того, щоб сформулювати мети організації і досягти їх.
В ринкових умовах для того, щоб вижити, бути успішною протягом довгого часу, досягти своєї мети, організація повинна бути як результативною, так і ефективною. За словами популярного дослідника в області управління П. Друкера, результативність є слідством того, що \"робляться потрібні і правильні речі\". А ефективність є слідством того, що \"ці речі створюються правильно\". Ефективність досягається саме процесом управління, який виконує взаємозв\'язані функції планування, організації, мотивації і контролю.
Функція планування припускає рішення питання про те, якою повинна бути мета організації, що повинна робити організація і її члени для їх досягнення. По суті і змісту функція планування повинна відповідати на наступні три питання:
1. В якому стані організація знаходиться в даний час? Керівники повинні оцінювати її слабі і сильні сторони, можливості і небезпеки для неї в таких важливих областях, як фінанси, маркетинг, виробництво, НІОКР, трудові і матеріальні ресурси і т. д., щоб визначити її реальні можливості.
2. В якому напрямі хоче рухатися організація? Оцінюючи такі можливості і небезпеки в своєму навколишньому середовищі, як конкуренція, закони, клієнти, політичні і економічні умови, соціальні і культурні зміни, НТП і т. д., організація намічає, якими повинна бути її мета і що може перешкодити їм досягненню.
3. Яким чином організація збирається зробити це? Її керівники повинні вирішити як у загальних рисах, так і конкретно, що повинні робити члени організації, щоб досягти її мети.
Саме за допомогою планування керівництво організації прагне встановити основні напрями зусиль і ухвалення рішень, які забезпечать єдність мети для всіх її членів. Планування — це одна з основ, за допомогою якої керівництво забезпечує єдиний напрям зусиль всіх членів організації до досягнення її загальної мети. Таким чином, в управлінні...
Як бачимо з розрахунків питому вагу на повну собівартість виробів відіграє метал, т.я. на виробництво продукції витрачуєтся понад 45% загального об’єму витрат, тому зниження розходу металу значно відіграє на собівартості продукції. Ми виконували простий розрахунок, більш детальніше розглядання розрахунку собівартості, капітальних вкладень, прибутку дає більш детальнішу картину становища на підприємстві. Як ми побачили, на собівартість продукції вражає велике значення багато ємнісні показники – середи яких знаходиться матеріал з якого виробляються вироби, або енергоресурси, які затрачуються на виготовлення виробів.
Оперативно-виробниче планування — це процес доведення до безпосередніх виконавців розроблених виробничих завдань на різні періоди — квартал, місяць, тиждень, доба, зміну і годинник. Оперативне планування — це подальша деталізація річного плану з урахуванням фактично досягнутого результату на початок планованого періоду і обстановки, що складається, на цей період. Основними елементами оперативно-виробничого планування є календарно-планові розрахунки по завантаженню устаткування, площ і трудових ресурсів, плани виготовлення продукції по номенклатурі і стадіям обробки, завдання. Оперативне планування ґрунтується на нормативно-планових розрахунках, методи яких залежать від типу виробництва. Велике значення для безперебійної роботи ділянок і всього підприємства мають заділи — незакінчені вироби, деталі і заготівки в натуральному вимірюванні. Величина заділу обумовлена тривалістю виробничого циклу, способом транспортування, кількістю технологічних операцій і т.д. Розрізняють заділи циклові, міжциклові, технологічні міжопераційні (транспортні) і резервні. В серійному виробництві планування включає визначення розміру партій (серій) і періодичність випуску партії. Розмір партії залежить від планованого об\'єму випуску деталей, вартості підготовки до випуску, витрат на зберігання і собівартості. Міждільниче (міжцехове) планування при різних...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу