*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

БІРЖА ПРАЦІ І ЇЇ РОЛЬ В РЕГУЛЮВАННІ РИНКУ ЗАЙНЯТОСТІ

курсовые работы, политология

Объем работы: 60 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 300 руб.

Просмотров: 1355

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ 4
1.1. Поняття зайнятості населення 4
1.2. Концепції зайнятості населення 8
1.3. Види і форми зайнятості 13
1.4. Регулювання зайнятості 21
РОЗДІЛ 2. БІРЖА ПРАЦІ І ЇЇ РОЛЬ В РЕГУЛЮВАННІ РИНКУ ЗАЙНЯТОСТІ 32
2.1. З історії виникнення бірж праці 32
2.2. Державне регулювання зайнятості в Україні 35
2.3. Безробіття як соціально-економічне явище 45
2.4. Біржі праці в регулюванні ринку зайнятості 52
РОЗДІЛ 3. ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ З ПІДПРИЄМСТВАМИ 55
ВИСНОВКИ 59
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 60
Політична економія як наука досліджує і розкриває економічну анатомію суспільства, її категорії, закони функціонування і розвитку. Будучи суспільною системою типу, в її предметі особливе місце посідають характер і соціальний зміст зв’язку і відносин, в які вступають люди в процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання суспільно корисних благ, соціально-економічний статус окремої людини, соціальних груп і класів у цьому процесі.
Вища економічна школа покликана в рамках сучасної базової вищої освіти формувати у молодого спеціаліста економічне мислення на основі глибокого розуміння процесів, явищ і зв\'язків у економічній системі суспільства, а також чинників, що їх визначають, засобів і методів вирішення поточних і стратегічних економічних проблем.
Пізнавальний процес у вищих навчальних закладах має бути спрямований на отримання ґрунтовних знань про економічну систему, методи та інструментарій її вивчення, на засвоєння первинних навиків раціональної економічної поведінки.
Об\'єктивні умови переходу українського суспільства до принципово нової суспільно-економічної формації визначають необхідність створення навчальної літератури, що відповідає міжнародному стандарту знань, які усталились у системі вищої освіти. В економічній науці таким стандартом є синтез досягнень неокласичної політичної економії з кращими зразками політекономії марксистського, інституціонального та неоліберального напрямів.
Мета курсової роботи – ознайомитися з питаннями і поняттями біржі праці і її ролі в регулюванні ринку зайнятості в політекономічному аспекті.
Досвід показує, що держава може позитивно впливати на розширене природне відтворення населення своєю демографічною політикою, яка є складовою частиною загальної соціально-економічної політики суспільства.
Елементами цієї політики є покращання житлових умов з урахуванням демографічного фактора, надання відчутної допомоги на дітей, забезпечення населених пунктів дитячими установами, збільшення відпусток у зв\'язку з вагітністю, пологами і післяпологовим вихованням, зміцнення сім\'ї, зростання реальних доходів сімей. Винятково важливе значення має розвиток системи охорони здоров\'я в країні, системи безплатного лікування, медичного страхування, охорони материнства.
Суть у тому, що дієздатна політика зайнятості в теперішніх умовах по-винна мати довгостроковий характер і включати цілий комплекс заходів державного регулювання, що гальмує зростання безробіття і скорочення за-йнятості населення.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу