*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Планування собівартості продукції та розрахунок економічної ефективності капіталовкладень в розвиток виробництва

курсовые работы, Экономика

Объем работы: 36 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 300 руб.

Просмотров: 1576

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ …………………………………………………………………. 4
1. Планування собівартості продукції та розрахунок
економічної ефективності капіталовкладень в розвиток
виробництва …………………………………………………… 6
2. Розрахунок економічної ефективності капітальних
вкладень в розвиток виробництва …………………………….22
2.1. Кошторис витрат на виробництво і реалізацію продукції …...22
2.2. Собівартість продукції ……………………………………….....24
2.3. Ціноутворення …………………………………………………...27
2.4. Формування прибутку …………………………………………..28
2.5. Розподіл прибутку …………………………………………….. .29
2.6. Капітальні вкладення в розвиток виробництва …………..….. 30
2.7. Економічна ефективність капітальних вкладень ……...……... 30
Висновки …………………………………………………………...... 35
Список використаних джерел ………………...……………………. 36
Темпи зміни умов і збільшення об\'єму знань в сьогоднішньому світі настільки високі, що планування представляється єдиним способом формального прогнозування майбутніх проблем і можливостей. Воно забезпечує організацію засобів створення плану діяльності як на перспективний, так і на поточний періоди і дає основу для ухвалення управлінських рішень.
Формальне планування сприяє пошуку самих відповідних напрямів дій, обґрунтовуванню і систематизації планових рішень, зниженню ризику ухвалення неправильних рішень через помилкову або недостатню інформацію про можливості організації або про зовнішнє середовище. Планування, оскільки воно служить для формулювання встановленої мети і розробки шляхів їх реалізації, допомагає створити єдність загальної мети усередині організації і тим самим є організуючим початком в діяльності підприємства.
Враховуючи всезростаючу обмеженість ресурсів, дуже важливо добиватися їх максимально ефективного використовування. План повинен бути розроблений настільки вміло, щоб використовування обмежених ресурсів було оптимальним.
Важливу роль в діяльності підприємства грають капітальні вкладення. Вони повинні давати прибуток якомога раніше. Ця обставина ще раз підкреслює необхідність розробки плану і його строгого виконання.
Унаслідок зростаючих витрат, ускладнення виробничо-господарських зв\'язків, зростання цін і динамічної зміни чинників зовнішнього середовища росте елемент ризику в діяльності підприємства. Окрім обґрунтовування технічної реалізованої плану для нормального функціонування підприємства необхідні також аргументовані графіки і розрахункові оцінки як докази його здатності і можливості ефективно досягати поставленої мети. Тому в план діяльності підприємства повинні бути включений розділи, що відносяться до його організаційно технічному розвитку, основній діяльності, її забезпеченню і обслуговуванню, плани по собівартості, прибутку і рентабельності, а та-кож фінансовий план.
На процес реалізації плану впливають зміни внутрішніх і...
Підвищення ефективності діяльності організації грунтується на досягненнях науки і техніки, передовому вітчизняному і зарубіжному досвіді, підвищенні технічного рівня і організації виробництва, його ефективності, якості продукції і всієї діяльності. План технічного розвитку і організації виробництва охоплює широке коло питань, рішення яких вимагає матеріальних ресурсів, грошей і часу. Тому вони повинні бути об\'єктом цілеспрямованого планування разом з питаннями, пов\'язаними з випуском продукції і її реалізацією. З метою модернізації існуючих виробничих потужностей, реконструкції, розширення або нового будівництва організації можуть бути потрібно капітальні вкладення. Тому в річному плані необхідно передбачити розділи \"Капітальні вкладення\" і \"Капітальне будівництво\".
Згідно нашого досліджує мого підприємства.
Як бачимо з діаграм рішучим компонентом в собівартості виробів грає метал, який займає майже половини питомої ваги в обчислюванні калькуляції, тому підвищення ціни на метал і зниження потреб сутньо відіграли на собівартості продукції. Загальна собівартість зменшилась, що гарно склалось на прибутку підприємства, але при нашому розрахунку не вважалися деякі фактори, тому цей розрахунок будемо вважати спрощеним.При розрахунку собівартості продукції ми використовували спрощений метод, але існують більш вдосконаленні методи, як метод ланцюгових підстановок, інтегральний метод та ін., які дають змогу розрахувати залежність кожного фактору від зміни іншого. Ми на прикладі підприємства змогли побачити залежність собівартості продукції від ціни матеріалів, норми використання, росту продуктивності праці, а кошти, тоб-то прибуток можливо направити на премії робітникам і удосконалення устаткування, та ін.. Строк окупності капіталовкладень не великий, тому можливо на ці заходи використовувати або свої кошти, або використовувати кредити банку.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу