*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛІЗ БІЗНЕСУ ПІДПРИЄМСТВА

курсовые работы, Экономика предприятия

Объем работы: 73 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 300 руб.

Просмотров: 1330

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ВСТУП ……………………………………………………………………….. 3
1. СУТНІСТЬ, ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ ВИРОБНИЧОЇ СТРАТЕГІЇ І
ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ФОРМУВАННЯ ……………………………………4
1.1. Сутність і зміст стратегічного планування ………………..4
1.2. Аналіз середовища підприємства ………………………...10
1.3. Визначення місії та цілей фірми …………………………22
1.4. Вибір стратегії фірми ……….…………………………….28
1.5. Виконання стратегії …………………………………….....38
1.6. Оцінка і контроль виконання стратегії …………………...43
2. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛІЗ БІЗНЕСУ ПІДПРИЄМСТВА ……….49
2.1. Коротка характеристика підприємства РКХЗ «Зоря»…...49
2.2. Аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища
підприємства ……………………………………………………..56
2.3. Планування стратегії підприємства матричним
методом …………………………………………………………..65
3. РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ПО ВДОСКОНАЛЕННЮ ВИРОБНИЧОЇ
СТРАТЕГІЇ РКХЗ «ЗОРЯ»……………………………………………70
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ………………………………...72
Темою даної курсової роботи є «Варіанти виробничої стратегії підприємства».
В умовах становлення ринкової економіки в Україні, а також посилення конкуренції між виробничими підприємствами як усередині країни, так і на зовнішньому ринку, особливого значення набувають питання вибору того або іншого варіанту виробничої стратегії. Правильний вибір такої стратегії дозволяє підвищити продуктивність, поліпшити якість або змінити асортимент продукції з метою зайняти лідируючі позиції на ринку . При цьому варіанти стратегій для різних підприємств можуть значно відрізнятися один від одного, що обумовлене впливом зовнішнього і внутрішнього середовища підприємств на їх виробничу стратегію. Все це дозволяє нам говорити про актуальність теми даної курсової роботи.
Об\'єктом дослідження є виробничо-господарська діяльність Рубежанського казенного хімічного заводу «Зоря».
Предмет дослідження даної курсової роботи - особливості формування і реалізації виробничої стратегії на даному підприємстві.
Метою дослідження є вивчення особливості формування і реалізації виробничої стратегії РКХЗ «Зоря» і розробка пропозицій по вдосконаленню виробничої діяльності даного підприємства.
Задачами даного дослідження є:
- вивчення сутності, мети і ролі виробничої стратегії;
- проведення стратегічного аналізу бізнесу підприємства;
- розробка пропозицій по удосконаленню виробничо-господарської діяльності підприємства.
Таким чином, поточний стан РКХЗ «Зоря» у цілому в 2004 році є задовільним, оскільки підприємство має СГП, які діють на зростаючих, перспективних ринках збуту – смола, пентаєрітріт. Однак необхідно підкреслити: найбільш питому вагу у портфелі підприємства займає СГП, яке виробляє пентаєрітріт (майже 75%) і має ранг «зірки», що свідчить про генерацію їм, імовірно, значних, але короткострокових прибутків. Внаслідок цього в перспективі положення цього СГП, а також підприємства в цілому може погіршитися. Поточні прибутки, отримані від виробництва пентаєрітріта, можуть інвестуватися у підтримку і розвиток СГП, що випускає стеаріт кальцію, а підтримка ринкових позицій СГП – виробника смоли і 3,5 ДНБК здійснюється на основі самофінансування (реінвестування). Отже, портфель підприємства в цілому можна оцінити як перспективний, прибутковий і збалансований.
Збалансований стратегічний набір для підприємства в цілому може бути сформований у такий спосіб:
i. За наявності значних ресурсів необхідно реалізувати:
4. Стратегію розвитку СГП, що випускають пентаєрітріт і стерат каль-цію, за допомогою підвищення якості продукції, установлення низь-ких цін, проведення рекламних компаній, надання додаткового сервісу, освоєння нових сегментів і ринків, сфер і областей застосування продукції й ін.., тобто за допомогою використання стратегій глибокого проникнення на ринок, розвитку товару, розвитку ринку;
5. Стратегію підтримки конкурентних переваг СГП – виробника смоли та 3,5 ДНБК, використовуючи стратегії глибокого проникнення на ринок чи розвитку товару;
1. За наявності достатніх ресурсів потрібно здійснити:
6. Стратегію розвитку одного зі СГП підприємства: чи того, що випускає пентаєрітріт, чи того, що випускає старат кальцію ( у залежності від їхньої перспективності і потреб у фінансуванні) за допомогою реалізації стратегій глибокого проникнення на ринок, розвитку товару чи розвитку ринку;
7. Стратегію підтримки конкурентних переваг другого менш перспективного із СГП підприємства:...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу