*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Педагогічні ідеї Марії Монтессорі в сучасних дощкільних закладах

курсовые работы, педагогика

Объем работы: 39 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 300 руб.

Просмотров: 2327

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ …………………………………………………………………………………..3
1. Життєвий шлях М.Монтессорі і розвиток її педагогічної системи……………..5
2. Технологія саморозвитку Марії Монтессорі……………………………………..10
2.1. Концептуальні положення…………………………………………………10
2.2. Мета і завдання……………………………………………………………..12
2.3. Понятійний апарат…………………………………………………………13
2.4. Зміст технології…………………………………………………………….14
2.5. Вимоги до особистості педагога…………………………………………..16
2.6. З досвіду роботи……………………………………………………………17
3. Особливості змісту педагогічної технології « Будинок вільної дитини »……..20
3.1. Дидактичний матеріал технології…………………………………………20
3.2. Основний урок – презентація……………………………………………...23
3.3. Уроки номенклатури – індивідуальні уроки………………………………25
3.4. Диференційована система матеріалів для саморозвитку дитини………..27
3.4.1. Матеріали для вправ у повсякденному житті та вироблення
навичок соціальної поведінки……………………………………………..27
3.4.2. Матеріали для вправ на розвиток сенсорики………………………30
3.4.3. Матеріали для вправ на розвиток мовлення, навичок письма,
читання, математичних уяв-лень…………………………………………..31
3.4.4. Матеріали для вправ із розділу « Космічне виховання »…………32
Висновки………………………………………………………………………………35
Список використаних джерел………………………………………………………..39
Педагогіка видатного італійського гуманіста Марії Монтессорі (1870-1952), як справедливо стверджують, « завоювала весь світ » у світовому педагогічному досвіді не було і не має такого органічного поєднання різних знань, як у розробленій нею технології. Загалом педагогічна система М.Монтессорі репрезентує теорію вільного виховання й сенсуалізму ( напрям у теорії пізнання, який визнає відчуття єдиним джерелом знань ) у педагогіці. Глибина реалізованих у цій технології теоретичних положень, досконалий методичний і дидактичний інструментарій дають змогу використовувати їх у різних педагогічних умовах.
Не багатьом ученим і педагогам пощастило за життя здобути світове ви-знання і повагу, побачити, як поширюються та реалізуються їхні ідеї. М.Монтессорі належить до таких постатей у світовій педагогіці. Засади Монтессорі - педагогіки реалізують Монтессорі - дитячі садки, Монтессорі - школи. Функціонують вони в країнах Європи, Америки, Азії, Австралії. На початку ХХ сторіччя такі навчально-виховні заклади діяли в нашій країні, однак згодом у зв’язку з уніфікацією типів освітніх закладів, програм і методів роботи з дітьми, а також через різку критику теорії Монтессорі за її невідповідність комуністичній ідеології їх було заборонено. На початку 90 – х років ХХ ст.. вітчизняну Монтессорі – педагогіку відроджено. Нині в окремих дошкільних закладах України, як і Росії та Білорусії, принципи Монтессорі – педагогіки інтегруються з традиційними для вітчизняної педагогіки виховними та освітніми програмами.
Світове визнання технологія М.Монтессорі здобула завдяки гуманістичному підходу для виховання і навчання дітей, вірі у безмежні можливості розвитку дитини, опорі на її самостійність та індивідуальність. Виховна мета цієї технології полягає в розкритті духовного та інтелектуального потенціалу дитини, засобами її досягнення є не зовнішні впливи на особистість, а спеціально сформоване середовище, своєрідна « духовна екологія ».
Мета курсової роботи – ознайомитися з історією...
Освітня парадигма ХХІ ст. націлена на пошук такої системи освіти, яка вчила б людину жити й діяти відповідно до універсальних законів Природи і Космосу. Діяльність громадянина постіндустріальної цивілізації потрібно спрямувати на збереження життя. В цьому сенсі педагогічні ідеї М.Монтессорі набувають особливої актуальності. Вони мають увійти до активного арсеналу гуманізації навчально-виховних закладів як складова частина проблеми культивування у людини ноосферної свідомості.
Створення незалежної самостійної Української Держави датується 24 серпня 1991 р., коли республіканський парламент майже одноголосно ухвалив Акт проголошення незалежності України.
Важливими чинниками становлення незалежної України є освіта і виховання. Тому вже в 1991 р. постало питання про вироблення нової освітньої політики, завдяки якій можна було б узгодити з місць освіти відповідно до сучасних потреб суспільства. З цією метою було прийнято Державну національну програму « Освіта » ( « Україна ХХІ століття »). Незважаючи на декларативний характер програми і певні недоліки, вона віддзеркалила певні прогресивні тенденції. Концепція цієї програми передбачала координальні зміни всієї системи освіти, серед основних загальних аспектів яких слід назвати:
- загальну гуманізацію навчальних програм;
- розширення вивчення національної історії та культури;
- поступове утвердження в сфері освіти української мови;
- надання більшої свободи педагогічній творчості;
- урізноманітнення спектра навчальних закладів з метою урахування інтересів, уподобань молоді, потреб суспільства.
У державній національній програмі заслуговують на увагу: мета, принципи, основні реалізації програмних завдань, ланки системи освіти. Розбудова національної системи ґрунтується на ідеях народності. У змісті виховання особистості дитини приоритетними є ідеї свободи, рівності, національної та особистої гідності, шанування родинних зв’язків, формування працелюбності, взаємодопомоги і самодисципліни, заощадливості, потреби...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу