*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Основні елементи системи преміювання

курсовые работы, Экономика предприятия

Объем работы: 36 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 300 руб.

Просмотров: 648

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ
1. Основні елементи системи преміювання
2. Практична частина
Задача 1.
Задача 2.
Задача 3.
Задача 4.
3. Шляхи удосконалення системи преміювання
Висновок
Список використаних джерел
Представлена робота присвячена темі \"Основні елементи системи преміювання та їх удосконалення\".
Проблема даного дослідження носить актуальний характер у сучасних умовах. Про це свідчить часте вивчення піднятих питань. Питанням дослідження присвячена безліч робіт. В основному матеріал, викладений у навчальній літературі, носить загальний характер, а в численних монографіях по даній тематиці розглянуті більше вузькі питання проблеми. Однак, потрібен облік сучасних умов при дослідженні проблематики позначеної теми.
Висока значимість і недостатня практична розробленість проблеми \" Основні елементи системи преміювання та їх удосконалення \" визначають безсумнівну новизну даного дослідження.
Подальша увага до питання про проблему \" Основні елементи системи преміювання та їх удосконалення \" необхідно з метою більше глибокого й обґрунтованого дозволу приватних актуальних проблем тематики даного дослідження.
Актуальність справжньої роботи обумовлена, з одного боку, більшим інтересом до теми \" Основні елементи системи преміювання та їх удосконалення\" у сучасній науці, з іншого боку, її недостатньою розробленістю. Розгляд питань пов\'язаних з даною тематикою носить як теоретичну, так і практичну значимість.
Результати можуть бути використані для розробки методики аналізу
Система преміювання працівників підприємства спрямована на посилення матеріальної зацікавленості робітників, керівних та інженерно-технічних працівників і службовців у підвищенні ефективності виробництва, зростання обсягу реалізації та поліпшення якості продукції, збільшення прибутку, підвищення продуктивності праці та рентабельності підприємства.
Положення про преміювання робітників, керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців підприємства розробляються роботодавцем або уповноваженим ним органом, узгоджуються з профспілками та включаються до колективного договору. Роботодавець може надати право (на великих підприємствах) розробляти та затверджувати положення про преміювання робітників керівникам великих внутрішньовиробничих підрозділів (цехів, відділів, служб тощо).
Для забезпечення стимулюючого впливу систем преміювання на ефективність праці робітників треба додержуватися деяких вимог:
• визначитися з метою преміювання, яка може полягати у підвищенні технічного рівня та якості продукції, продуктивності праці та обсягів реалізації (при великому попиті на продукцію), зниженні собівартості продукції через економію усіх видів витрат;
• встановлювати показники преміювання, які залежать від результатів праці тих або інших груп і категорій робітників;
• кількість показників не повинна перевищувати двох–трьох;
• умови та показники преміювання не повинні суперечити одне одному, щоб поліпшення одних показників (умов) не викликало погіршення інших.
Показниками преміювання робітників основного виробництва, що характеризують якісні результати їх праці, можуть бути:
• при стимулюванні поліпшення якості продукції, робіт, послуг: підвищення сортності (марочності) продукції, зростання рівня здавання продукції з першого пред’явлення; скорочення випадків повернення неякісної продукції після перевірки працівниками відділу технічного контролю (ВТК); відсутність претензій (рекламацій до продукції, робіт, послуг) від інших підрозділів підприємства або...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу