*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Акцентуації

курсовые работы, психология

Объем работы: 37 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 300 руб.

Просмотров: 762

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Зміст
Вступ
1. Порівняльна психолого-педагогічна характеристика молодшого шкільного віку та підліткового віку
1.1 Загальна характеристика психічного та особистісного розвитку
1.2 Самосвідомість молодшого школяра та підлітка
1.3 Спонукальна (мотиваційна) сфера молодшого школяра та підлітка
1.4 Пізнавальний розвиток молодшого школяра та підлітка
2. Проблема формування акцентуацій в характері підлітків при переході від молодшого шкільного віку до підліткового віку
2.1 Типи акцентуацій характеру підлітка
2.2 Фактори, що впливають на формування акцентуацій
3. Проблема педагогічної занедбаності дитини
4 Дослідження соціального статусу підлітка в групі
Висновки
Список використаної літератури:
Розв’язання багатьох соціально-економічних завдань сьогодні вимагає гуманізації діяльності різних типів навчально-виховних закладів. Вони покликані створити умови для реалізації ідей гуманістичної педагогіки, спрямованих на розвиток інтелекту, духовності, моральності творчого підприємництва особистості, уміння адаптуватися до динамічних умов середовища.
Суттєвою перешкодою на цьому приоритетному напрямі сучасного виховання є проблеми, які виникають у дітей при переході від молодшої школи в підлітковий вік.
Кардинальні зміни в соціокультурній ситуації, що відбулися в країні за останнє десятиліття, породжують нові реалії, які потребують наукового осми¬слення і якісно нових підходів до їх вивчення і практичного врахування.
На сучасному етапі становлення в Україні громадянського суспільства виняткового значення набуває наукове дослідження та вирішення соціокультурних, соціально-психологічних та особистісних аспектів подолання проблем при переході дитини від молодшого шкільного віку до підліткового.
Переважна більшість вітчизняних психологічних досліджень зосереджена на описі підліткового віку, в межах якого традиційна «важковиховуваність» розглядається як одне із найменш небезпечних явищ серед девіантних форм соціально дезадаптованої поведінки.
Актуальність курсової роботи полягає у тому, що за роки вивчення проблем перехідного віку склалася думка про те, що допомога дітям у подоланні переходу даного вікового етапу є необхідною для подальшого становлення і розвитку повноцінної особистості.
Так, за даними Державного комітету статистики України на початку 2000 року зареєстровано 68118 хворих на наркоманію, з них понад 1300 неповнолітніх. На обліку кримінальної міліції у справах неповнолітніх у 1999 році перебувало майже 40 тисяч підлітків. Зрозуміло, що це крайнощі педагогічної занедбаності, але результати невтішні.
Поряд з цим, майже без уваги залишається педагогічний аспект цієї проблеми. Одна з причин зазначеного полягає у відсутності цілеспрямованої роботи з...
Вступ дитини до школи, перехід від сімейного виховання до системи шкільного навчання і виховання є важливим і складним процесом, який супроводжується суттєвими змінами в її житті й розвитку.
Підлітковий період є важливим етапом психічно¬го та особистісного розвитку. Він характеризується особ¬ливими соціальною ситуацією, видами діяльності, новоут¬вореннями, специфічним перебігом кризи. Значні зміни відбуваються у розвитку інтелектуальної, спонукальної та емоційно-вольової сфер, у становленні самосвідомості. За несприятливих соціально-психологічних умов виникають труднощі у розвитку особистості, зокрема формування акцентуацій характеру. Знання дорослими (батьками, педа¬гогами) вікових та індивідуальних особливостей підлітків дає їм змогу ефективно керувати психічним та особистісним розвитком дітей, попереджувати й долати труднощі і проблеми.
Враховуючи різні теорії, можна стверджувати, що особливості проявів і перебігу підліткового періоду за¬лежать від конкретних соціальних обставин життя і роз¬витку підлітка, його соціальної позиції у світі дорослих. Вирішальна роль у його психічному розвитку належить передусім системі соціальних відносин (відносин із навко¬лишнім світом). Біологічний чинник впливає на підлітка опосередковано − через соціальні стосунки з оточенням.
Спілкування у підлітковому віці є провідною ді¬яльністю, без нього неможливий нормальний розвиток. Тільки в контакті з дорослими, однолітками підліток ба¬чить себе збоку, порівнює свої можливості, випробовує різ¬ні соціальні ролі, формує та удосконалює себе.
Ефективному розвитку в підлітків адекватних оцінних суджень сприяють усвідомлення змісту найзначущіших для людини рис, якостей; засвоєння об\'єктивних критері¬їв оцінювання морально-вольових якостей і навчальної ді¬яльності; переконання у важливості адекватних, стійких оцінних ставлень людини до себе та інших для нормальної взаємодії з ними.
У підлітковому віці дитина робить значний поступ в усвідомленні своєї особистості. Процес...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу