*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Аналіз формування попиту на ринку харчових продуктів

курсовые работы, маркетинг

Объем работы: 42 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 300 руб.

Просмотров: 1117

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПОПИТУ НА РИНКУ ХАРЧОВИХ ВИРОБІВ
1.1. Формування ринку пива в Україні
1.2. Формування сировинного ринку
1.3. Формування асортименту пива
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ПОПИТУ НА РИНКУ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
2.1. Загальна техніко-економічна характеристика і структура управління підприємством
2.2. Організаційне забезпечення реалізації маркетингової стратегії підприємства
2.3. Аналіз маркетингового середовища ВАТ «Олександрійський пивзавод»
2.4. Продукція підприємства
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
3.1. Методи стимулювання
3.2. Забезпечення ефективності організації товароруху
ВИСНОВКИ
Список використаних джерел
Актуальність дослідження. На сучасному етапі розвитку склалося важке економічне становище для всього народного господарства України і особливо для харчової промисловості, так як ця галузь дуже залежить від інших галузей – машинобудівної, хімічної, нафтопереробної, і особливо платоспроможності населення.
Харчова промисловість — одна з провідних структуроформуючих галузей не лише агропромислового й промислового комплексів, а й усього народного господарства України.
Питома вага цієї галузі в структурі виробництва предметів споживання сягає 52,8 %, у загальному обсязі промислової продукції — 16,3%, а продукції агропромислового комплексу — 33,5 %. Продовольчі товари становлять 68,1 % загального виробництва товарів народного споживання у відпускних цінах, 63% загального обсягу роздрібного товарообороту та 61,5 % у структурі особистого споживання матеріальних благ населенням країни.
Серед інших країн світу Україна має найбільш сприятливий природний, людський, геополітичний і ресурсний потенціал для розвитку харчової промисловості, раціональне використання якого забезпечило б їй провідне місце на світовому й регіональних продовольчих ринках.
Останнім часом розвиток харчової промисловості в Україні характеризується різким зниженням технологічного рівня виробництва, спрацюванням знарядь праці, скороченням обсягів і асортименту продукції, погіршенням її якості, затуханням інвестиційного та інноваційного процесів, витісненням вітчизняних харчових продуктів з внутрішнього й зовнішнього ринків продовольчих товарів, зменшенням обсягів надходження до бюджету та валютних надходжень у країну від експортних операцій галузі тощо.
Взаємовідносини центру та регіонів завжди є доленосним для розвитку як держави в цілому, так і окремих галузей промисловості. Вони не тільки визначають державний устрій, а й справляють вирішальний вплив на добробут народу. Відсутність у...
Здійснені дослідження з питань формування попиту на ринку харчових виробів дозволили зробити певні висновки та внести пропозиції щодо проблем підвищення конкурентоспроможності та шляхів посилення конкурентних позицій вітчизняних підприємств і розробки стратегій досягнення конкурентних переваг підприємств.
Конкуренція є рушійною силою розвитку суспільства, головним інструментом економії ресурсів, підвищення якості продукції і рівня життя населення. Вона є визначальним фактором упорядкування цін, стимулом інноваційних процесів; сприяє витисненню з виробництва неефективних підприємств, раціональному використанню ресурсів, запобігає диктат монополістів стосовно споживача.
Конкуренція як комплексна категорія дає змогу ввести в дію великий потенціал ринкових стимулів ділової активності, які поки що використовуються недостатньо. Здійснюючи активну промислову політику, інструментом якої є добросовісна конкуренція, можна досягти бажаного узгодження інтересів держави і суб\'єктів господарювання. Таким чином, конкуренція є визначальним фактором упорядкування цін, стимулом інноваційних процесів (впровадження у виробництво нововведень: нових ідей, винаходів). Вона сприяє витисненню з виробництва неефективних підприємств, раціональному використанню ресурсів, запобігає диктат виробників (монополістів) стосовно споживача.
Базова стратегія конкуренції є основою конкурентної поведінки компанії на ринку. Вона описує схему забезпечення переваг над конкурентами і формує стратегію управління підприємством. Узагальнення теорії і практики конкуренції дозволяє виділити п\'ять базових стратегій конкуренції, які мають певні переваги і недоліки. Саме тому основною процедурою вибору повинна бути зважена оцінка сильних і слабких сторін кожної стратегії і реальних можливостей їх використання в умовах існуючої кон’юнктури.
Вибір стратегії, яка б найкраще відповідала особливостям фірми і тенденціям розвитку ринкової ситуації, включає низку процедур: оцінку переваг стратегії і її ризиків;...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу