*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Економічний аналіз підприємства

контрольные работы, Экономика предприятия

Объем работы: 21 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 200 руб.

Просмотров: 2966

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ ……………………………………………………………………. 3
1.Питання з теорії економічного аналізу:
Організація економічного аналізу на підприємстві
та напрямки його вдосконалення…………………………………… 4
2.Питання з методики економічного аналізу:
Методика аналізу продуктивності праці…………………………... 9
3.Тестове завдання
Вибрати правильні відповіді:
Сукупність спеціальних прийомів та методів,
що використовуються для відображення та обробки
економічної інформації – це …………………………………………. 11
4.Задача 1
Виконати факторний аналіз зміни обсягу виробництва
продукції методом абсолютних різниць та інтегральним
методом………………………………………………………………. 12
5.Задача 2
Виконайте загальний економічний аналіз
господарської діяльності підприємства
з використанням методів факторного і логічного аналізу………. 14
Список використаних джерел ……………………………………….. 21
Економічний аналіз – це наука, яка займається комплексним глибоким вивченням діяльності підприємств, їх підрозділів та інших господарських формувань для об\'єктивної оцінки і виявлення можливостей подальшого підвищення ефективності господарювання.
Курс економічного аналізу займає провідне місце в системі економіч-ної освіти. Основною метою його вивчення є опанування теоретичними ос-новами, прийомами та методами аналізу господарської діяльності підприємства, отримання знань, необхідних для обґрунтування та прийняття управлінських рішень в конкретних господарчих ситуаціях.
Економічний аналіз тісно пов’язаний з багатьма іншими економічними дисциплінами, що сприяє закріпленню, поглибленню та узагальненню набутих студентами знань при його вивченні. Це допоможе їм у майбутньому розв\'язувати комплексні економічні проблеми на підприємстві, а також у банківських, фінансових і державних установах.
Метою контрольної роботи є закріплення набутих знань теоретичних та методологічних основ економічного аналізу і практичного використання різних його методів.
За таких умов керівництву необхідно приділити увагу наступним питанням:
- підвищенню ефективності маркетингової діяльності підприємства в плані вирішення питання оцінки ринкового середовища та перспектив розвитку ринку продукції, що виробляється;
- покращення стану основних фондів шляхом розробки та реалізації засобів щодо їх оновлення.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу