*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Бюджетний менеджмент

контрольные работы, менеджмент

Объем работы: 52 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 200 руб.

Просмотров: 872

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
Вступ ………………………………………………………………………. 3
1.Розкрийте економічну сутність Державного бюджету……………… 4
2.Розкрийте процес становлення податкових органів в Україні,
їх функції та структуру……………………………………………….. 11
3.Дайте визначення бюджетного фінансування ……………………… 24
4.Дайте визначення ревізії та перевірки, сформулюйте основні
завдання ревізій та перевірок………………………………………… 24
5.Бюджетний дефіцит і які існують джерела його погашення ……… 33
6.Задача …………………………………………………………………. 45
Список літератури ……………………………………………………… 48
Навчальна дисципліна «Бюджетний менеджмент» має теоретично-прикладний характер: у теоретичному плані вона покликана поглибити знання стосовно організації бюджетного процесу в державі та управ¬ління ним; у прикладному — сформувати навички проведення операцій з виконання бюджету держави.
У сучасних умовах роль держави в розподільчих процесах змінюється. Одним із найважливіших засобів для здійснення державою зазначеної функції виступає бюджет. Тому управління бюджетом має дуже важливе значення, особливо в період переходу до ринкових відносин. Саме це визначає мету даної навчальної дисципліни — вивчення функцій фінансових органів, органів законодавчої та виконавчої влади щодо бюджету та прийомів і методів, які використовують ці органи в процесі керування бюджетними ресурсами і відносинами, що виникають в процесі руху бюджетних потоків. Тільки на засадах чіткого розмежування функцій між вказаними органами, чіткої організації бюджетного процесу в державі можливо забезпечити ефективне управління бюджетом.
Мета контрольної роботи з дисципліни «Бюджетний ме¬неджмент»:
• вивчення завдань, функцій та структури органів оперативного управління бюджетом;
• засвоєння теоретичних основ організації бюджетного процесу;
• формування теоретичних і практичних знань стосовно організації виконання дохідної та видаткової частин бюджету;
• оволодіння навичками з обліку виконання бюджету у фінансових органах та складання бюджетної звітності;
• оволодіння методами контрольної роботи фінансових органів щодо виконання бюджету.
1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради (ВВР). - 1996. - № ЗО (Із останніми змінами, внесеними згідно із Законом № 2222-ІУ від 08.12.2004 р. // ВВР.-- 2005.- №2).
2. Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001 р. № 2542-Ш (Із останніми змінами, внесеними згідно із Законом від 20.12.2005 р.№3235-ІУ).
3. Декларація „ Про державний суверенітет України\" від 16.07.1990 р. №55-ХП.
4. Закон України „ Про систему оподаткування\" від 25.06.1991 р. № 1251-ХІІ (Із останніми змінами, внесеними згідно із Законом від 06.12.2005 р. № 2960-ІУ).
5. Закон України „ Про внесення змін до Закону України \"Про систему оподаткування\" від 18.02.1997 р. № 77/97-ВР.
6. Закон України „ Про аудиторську діяльність\" від 22.04.1993 р. № 3125- XII (Із останніми змінами, внесеними згідно із Законами № 3202-ІУ від 15.12.2005, № 3370-ІУ від 19.01.2006).
7. Закон України „ Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні\" від 16.07.1999 р. № 996-ХІУ (Із змінами, внесеними згідно із Законами № 1707-Ш від 11.05.2000, № 1807-ІИ від 08.06.2000, № 1829-Ш від 22.06.2000).
8. Закон України „ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення боротьби з незаконним виробництвом та обігом спирту етилового, коньячного, плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів\" від 20.04.2000 р. № 1685-ІИ.
9. Закон України „ Про державну податкову службу в Україні\" від 4.12.1990 р. № 509-ХІІ (Із останніми змінами від 25.03.2005 р. № 2505-ІУ).
10. Закон України „ Про джерела фінансування органів державної влади\" від 30.06.1999 р. № 783-ХІУ.
11. Закон України „ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання фінансовим правопорушенням, забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, державного і комунального майна\" від 15.12.2005 р. № 3202-ІУ.
12. Закон України „ Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України\" від 23.03.2000 р. № 1602-ПІ // Відомості...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу